Blueair What is Clean Air Delivery Rate (CADR)?
Powrót do bloga
Strona główna
21 maja 2020
Oczyszczacze powietrza do usuwania zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego
Zanieczyszczenie powietrza

Substancją zanieczyszczającą powietrze jest każda substancja w powietrzu, która może mieć negatywny wpływ na ludzi i ekosystem

Skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego

Narażenie na zanieczyszczenie powietrza wewnętrznego wiąże się z rozwojem wszelkich chorób – od infekcji, przez astmę, po raka płuc. Może ono też powodować mniej poważne skutki uboczne, takie jak bóle głowy, uczucie zatkanego nosa, nudności, zmęczenie i wysuszenie spojówek. Osoby cierpiące na choroby płuc są narażone na większe ryzyko wystąpienia objawów.

Zła jakość powietrza wewnętrznego i jej przyczyny

Cząstki zanieczyszczeń powietrza mogą występować w postaci stałej, skroplonej lub gazowej. Z powodu nieodpowiedniej wentylacji, wysokiej temperatury i wilgotności powietrza może dojść do nagromadzenia się szkodliwych cząstek. Wentylacja może być problemem, ponieważ w razie niedostarczenia wystarczającej ilości powietrza zewnętrznego do rozrzedzenia powietrza wewnątrz pomieszczenia poziom substancji zanieczyszczających może się zwiększyć. Może się tak stać także wtedy, kiedy do pomieszczenia przedostaną się i zostaną w nim uwięzione substancje zanieczyszczające z powietrza.

Skutki zdrowotne złej jakości powietrza wewnętrznego

American Lung Association (Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Płuc) w swoim dorocznym raporcie „State of the Air” (Stan powietrza) stwierdziło, że połowa Amerykanów wciąż mieszka w okręgach, w których poziomy stężenia ozonu i zanieczyszczeń sprawiają, że powietrze, którym oddychają, jest szkodliwe dla zdrowia. 15. doroczny raport dotyczący USA pokazuje, że choć kraj ten kontynuuje działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia cząstkami, to zła jakość powietrza nadal stanowi jeden z głównych problemów zdrowia publicznego. Jednym z największych powodów do niepokoju jest zwiększone stężenie ozonu (smog), które wzrosło od czasu zeszłorocznego raportu. Ozon nadal stanowi jeden z czynników najbardziej podrażniających drogi oddechowe i jest najbardziej rozpowszechnioną substancją zanieczyszczającą powietrze na całym świecie.

Kluczowe ustalenia edycji raportu „Stan powietrza” z 2014 r.:
 • Prawie połowa ludzi w Stanach Zjednoczonych (147,6 mln) żyje w okręgach o niezdrowym poziomie stężenia ozonu lub zanieczyszczenia cząstkami.
 • Ponad 27,8 mln osób (8,9%) w Stanach Zjednoczonych żyje w 17 okręgach o niezdrowym poziomie wszystkich substancji zanieczyszczających podlegających pomiarowi w ramach raportu.
 • Według edycji raportu z 2014 r., 22 z 25 najbardziej zanieczyszczonych ozonem miast (m.in. Los Angeles, Nowy Jork i Chicago) odnotowało średnią liczbę dni wysokiego stężenia ozonu większą niż w raporcie z 2013 r.
 • 13 z 25 miast o najwyższym całorocznym poziomie zanieczyszczeń cząstkami osiągnęło najniższe jak dotąd poziomy, m.in. Los Angeles, Atlanta, Pittsburgh i Bakersfield.


Najbardziej zagrożone są następujące grupy:
 • Niemowlęta, dzieci i osoby starsze
 • Osoby cierpiące na choroby płuc takie jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Osoby z chorobami serca oraz chore na cukrzycę
 • Osoby o niskich dochodach
 • Osoby pracujące lub spędzające dużo czasu na zewnątrz
 • Niebezpieczne poziomy zanieczyszczenia powietrza mogą powodować świszczący oddech i kaszel, ataki astmy, ataki serca, a także przedwczesną śmierć


Bilans powietrza wewnętrznego i zewnętrznego

Najlepszą obroną przed zanieczyszczeniem powietrza wewnętrznego jest zapobieganie przedostawaniu się substancji zanieczyszczających do mieszkania czy biura. Jest to tzw. kontrola źródeł według American Lung Association (Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Walki z Chorobami Płuc). Stworzenie dobrze wentylowanej przestrzeni, do której napływa świeże, czyste powietrze, to świetny pierwszy krok do uzyskania powietrza wolnego od zewnętrznych substancji zanieczyszczających. Odpowiedni oczyszczacz powietrza może w tym pomóc. Jednak w pierwszej kolejności najlepiej jest unikać przedostawania się zanieczyszczeń do powietrza wewnętrznego.

Oczyszczacz powietrza usuwający zanieczyszczenia

Jeśli Twoje mieszkanie lub biuro jest narażone na zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego, to może się w nim przydać oczyszczacz powietrza, który usunie szkodliwe cząstki i poprawi jakość powietrza. W przypadku mieszkań, w których głównymi substancjami zanieczyszczającymi są spaliny, kurz i bakterie, zaleca się stosowanie filtra cząstek Blueair Particle. W przypadku mieszkań lub biur, w których występują ciężkie gazowe substancje zanieczyszczające, np. lotne związki organiczne (LZO) lub dym, zaleca się stosowanie filtra SmokeStop™.

Chcesz zrobić pierwszy krok na drodze do czystego powietrza?


Oczyszczacze powietrza Blueair są proste w obsłudze i posiadają coś, co je wyróżnia: jesteśmy jedyną marką, której 100% modeli jest weryfikowanych pod kątem wydajności i wskaźnika Clean Air Delivery Rate (CADR).

Produkty powiązane z tym artykułem
 • do 36 m2
€ 159,00
 • do 120 m2
€ 399,00
 • do 62 m2
€ 449,00
Kup
 • do 96 m2
€ 679,00
Kup
Powiązane artykuły
Blueair Image
Reakcja Blueair na koronawirusa (COVID-19)
Blueair Image
Dlaczego oczyszczacz powietrza w pokoju dziecięcym to konieczność
Blueair Image
Technologia HEPASilent™