Problemy z połączeniem Wi-Fi

  • Odinstaluj bieżącą aplikację i pobierz aplikację Blueair ze sklepu z aplikacjami, aby upewnić się, że używasz najnowszej wersji.
  • Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona. Przykładowo możesz sprawdzić stan Wi-Fi na routerze: przed dodaniem oczyszczacza powietrza Blueair do aplikacji kontrolka Wi-Fi powinna świecić światłem ciągłym.
  • Wyłącz sieć VPN (Virtual Private Network) podczas korzystania z aplikacji Blueair.

> Otwórz menu Ustawienia w swoim telefonie, aby sprawdzić, czy korzystasz z VPN, i tymczasowo wyłączyć VPN, jeśli to konieczne:

  • iPhone'y: otwórz menu Ustawienia > Ogólne > VPN i postępuj zgodnie z instrukcjami wyłączania VPN.
  • Telefony z systemem Android: Otwórz menu Ustawienia > Sieć i Internet > VPN i postępuj zgodnie z instrukcjami wyłączania VPN.

Instrukcje te mogą się różnić w zależności od modelu telefonu.

  • Odłącz i ponownie podłącz oczyszczacz powietrza.
  • Wyloguj się i zaloguj ponownie do aplikacji Blueair.

Po wykonaniu wszystkich powyższych działań otwórz aplikację Blueair i postępuj zgodnie z instrukcjami łączenia z urządzeniem Blueair.


Jeśli urządzenie nadal nie łączy się z aplikacją, możesz spróbować: 

  • Tymczasowo zamiast Wi-Fi użyj hotspotu (3G/4G ...) telefonu: 
  • Przejdź do ustawień telefonu i aktywuj hotspot.
  • Otwórz aplikację Blueair i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać urządzenie Blueair.

Pobierz aplikację Blueair na inny telefon, a następnie zaloguj się do aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać urządzenie Blueair.


Jeśli połączenie jest stabilne, ale problem nie ustąpił, skontaktuj się z działem obsługi klienta Blueair i podaj nam więcej informacji na temat problemu, abyśmy mogli razem spróbować go rozwiązać.