Blueair Image
Pomoc dotycząca serii Pro

Wszystkie zagadnienia, materiały i przewodniki dotyczące oczyszczacza powietrza Pro.

Często zadawane pytania

Kilka pierwszych uruchomień oczyszczacza powietrza

Jak każde inne nowe urządzenie, oczyszczacz powietrza może emitować „zapach nowości”. Nie martw się, ten zapach nie jest niebezpieczny ani toksyczny! Uruchom oczyszczacz powietrza na kilka dni bez przerwy – zapach powinien zniknąć.

Aby zapewnić optymalną pracę, oczyszczacz powietrza powinie być stale włączony. Nie martw się – zużywa mniej energii niż energooszczędna żarówka.

Czas wymienić filtr?

Brudny filtr może uwalniać zapach kurzu. Filtry pochłaniają zapachy na przykład z gotowania. Aby uniknąć emitowania nieprzyjemnego zapachu przez filtr, należy go wymieniać, gdy jest to wskazane.

Upewnij się, że plastikowa osłona filtra została zdjęta (dotyczy wybranych modeli i filtrów).

Upewnij się, że nic nie blokuje wlotu i wylotu powietrza.

Upewnij się, że przy filtrze nie utknął żaden przedmiot ani nie nagromadził się kurz. Jeśli tak, wyjmij filtr i odkurz oczyszczacz.

Aby usunąć filtr celem sprawdzenia, czy to on jest przyczyną hałasu:

 • Wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz go od zasilania.
 • Wyjmij filtr(y).
 • Podłącz urządzenie do zasilania i włącz. Jeśli hałas ustanie, zamontuj nowy filtr. Jeśli hałas nadal występuje, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego oczyszczacz powietrza został zakupiony. Sprzedawca zapewni Ci wsparcie zgodnie z warunkami gwarancji.

Instrukcje dotyczące timera wymiany filtra można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z urządzeniem. Wszystkie instrukcje obsługi są dostępne online w części „Wsparcie” naszej strony internetowej.

Resetowanie filtra w przypadku urządzenia Pro

Gdy na wyświetlaczu pojawi się czerwone kółko, nadszedł czas, aby wymienić filtr. Aby zresetować timer filtra, włącz urządzenie i przytrzymaj palec na czerwonym kółku, aż zniknie.

 

Jeśli używasz oczyszczacza powietrza z czujnikami, możesz skonfigurować automatyczny tryb pracy za pośrednictwem aplikacji lub bezpośrednio na urządzeniu. Wówczas prędkość przepływu powietrza będzie regulowana automatycznie w zależności od poziomu zanieczyszczeń.

Jeśli w trybie automatycznym oczyszczacz powietrza pracuje z najwyższym poziomem prędkości, oznacza to, że stężenie LZO i/lub cząstek w pomieszczeniu wzrosło i powietrze wymaga szybszego oczyszczenia. Z poziomu aplikacji możesz określić, czy chcesz, aby tryb automatyczny włączał się przy określonym poziomie cząstek lub cząstek i gazów (dotknij symbolu szczegółów informacji („i”)).

Oczyszczacz powietrza powinien stopniowo obniżać prędkość przepływu powietrza, gdy tylko powietrze w pomieszczeniu będzie ponownie czyste.

A co jeśli oczyszczacz powietrza nadal pracuje z dużą prędkością?

W większości przypadków oznacza to, że filtr lub czujniki są zabrudzone kurzem. Oto, co możesz zrobić:

 • Upewnij się, że filtr został wymieniony w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 • Upewnij się, że ustawienia trybu automatycznego w aplikacji są dostosowane do typu filtra (jeśli używasz filtra Particle, opcja uruchomienia trybu automatycznego w aplikacji powinna być ustawiona tylko na „Cząstki”. Jeśli używasz filtra węglowego, opcja uruchomienia trybu automatycznego powinna być ustawiona zarówno na „Cząstki”, jak i „Gazy”).
 • Sprawdź, czy kratki wlotowe i wylotowe oczyszczacza powietrza nie są zablokowane przez kurz lub inny przedmiot. Odkurz oczyszczacz powietrza z zewnątrz. Nie zapomnij odkurzyć miejsca, gdzie znajdują się czujniki. Czujniki to dwa zestawy ułożonych w okrąg otworów z boku lub na dole urządzenia.
 • Otwórz okno i przewietrz pokój. Jeśli wysoki poziom LZO (gazów) powoduje pracę oczyszczacza z pełną prędkością, pomieszczenie może być wypełnione gazem, którego oczyszczacz nie jest w stanie usunąć (czujniki tVOC wykrywają tysiące różnych gazów, w tym gazy nieszkodliwe, które nie są usuwane przez oczyszczacze powietrza).
 • Jeśli włączone są tryb automatyczny i blokada dziecięca, dezaktywuj je z poziomu aplikacji. Spróbuj zmienić prędkość wentylatora z poziomu aplikacji lub ręcznie.
 • W przypadku korzystania z oczyszczacza powietrza z serii E (modele 270E, 450E, 550E, 650E itp.)
 • Wyczyść obszar czujników za pomocą sprężonego powietrza w puszce (takiego, jak do czyszczenia klawiatur). Z pewnej odległości skieruj na czujnik kilka 3-sekundowych strumieni powietrza.
 • Czujniki to zestawy okrągłych otworów z boku wyświetlacza LED. Jeden z zestawów ma kształt kwiatu, a drugi – okręgu.
 • Jeśli wyczyszczenie obszaru czujników nie pomoże, zresetuj oprogramowanie oczyszczacza powietrza. Spowoduje to zresetowanie timera filtra i czujnika: łącze do sposobu resetowania ustawień urządzeń z serii E.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z firmą Blueair.

Aby móc pracować w trybie automatycznym, oczyszczacz powietrza musi posiadać wbudowane czujniki lub być podłączony do samodzielnego urządzenia do monitorowania jakości powietrza Blueair Aware. Zapoznaj się z instrukcją obsługi oczyszczacza powietrza dostępną w części „Wsparcie” na naszej stronie internetowej. Model oczyszczacza powietrza można znaleźć na etykiecie u dołu urządzenia.

Jeśli oczyszczacz powietrza ma wbudowane czujniki, uruchom tryb automatyczny ręcznie, naciskając przycisk trybu automatycznego na wyświetlaczu urządzenia. W modelach Classic wyświetlacz znajduje się pod pokrywą w górnej części urządzenia. Jeśli oczyszczacz powietrza jest połączony z aplikacją, uruchom tryb automatyczny z poziomu ekranu sterowania wentylatorem: Prędkość wentylatora 0 -> 1 -> 2 -> 3 -> tryb automatyczny.

Jeśli oczyszczacz powietrza nie posiada wbudowanych czujników i używasz urządzenia do monitorowania jakości powietrza Aware, ustaw tryb automatyczny z poziomu aplikacji. Oczyszczacz powietrza i analizator Aware muszą być sparowane.

Aby sparować oczyszczacz powietrza z analizatorem Aware:

1. Zaloguj się do aplikacji Blueair Friend i dotknij oczyszczacza powietrza na liście urządzeń.

2. Wybierz symbol połączenia.

3. Wybierz urządzenie Aware, które chcesz połączyć z oczyszczaczem powietrza:

 • Jeżeli urządzenie do monitorowania jakości powietrza Blueair Aware zostało już dodane do konta, wybierz urządzenie Aware z listy dostępnych urządzeń.
 • Jeśli do konta nie dodano jeszcze urządzenia Aware, wybierz „Add Blueair Aware” i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Po dodaniu urządzenia Aware wybierz je z listy dostępnych urządzeń.

4. W aplikacji pojawi się monit z prośbą o potwierdzenie chęci bezpośredniej aktywacji trybu automatycznego. Potwierdź, aby uruchomić tryb automatyczny natychmiast. Możesz też go włączyć w dowolnym momencie z poziomu ekranu sterowania wentylatorem: Prędkość wentylatora 0 -> 1 -> 2 -> 3 -> tryb automatyczny.

Tryb automatyczny jest uruchamiany po wykryciu ustawionego stężenia cząstek (PM) i/lub substancji lotnych (tVOC). Opcje uruchamiania zależą od typu filtra:

Filtr cząstek Particle: Tryb automatyczny jest uruchamiany tylko po przekroczeniu ustawionej wartości stężenia cząstek. Filtr SmokeStop™ (filtr kombinowany z filtrem Carbon): Tryb automatyczny uruchamia się po wykryciu ustawionego stężenia cząstek lub jednocześnie stężenia cząstek oraz stężenia substancji lotnych.

Ustawienia aktywacji trybu automatycznego dostępne są na ekranie informacji o urządzeniu w aplikacji Blueair Friend.

Blueair zaleca wymianę filtra co sześć miesięcy. Kontrolka na timerze filtra wskazuje, kiedy nadszedł czas na wymianę filtra po sześciu miesiącach ciągłego użytkowania.

Jeśli używasz urządzenia w środowisku silnie zanieczyszczonym, filtr musisz wymieniać częściej. Aby zapewnić wysoką wydajność urządzenia, zaleca się stosować wyłącznie oryginalne filtry Blueair.

Filtrów Blueair nie można czyścić ani prać. Należy je wymieniać co 6 miesięcy. Zalecenia dotyczące wymiany znajdują się w instrukcji obsługi. Wszystkie instrukcje obsługi można znaleźć w sekcji Wsparcie.

Filtry wstępne Blueair można odkurzyć lub wyprać w pralce (maksymalnie 30 lub 40 stopni). Filtr wstępny to kolorowy filtr tekstylny, który umieszcza się na zewnątrz urządzenia (dostępny tylko dla serii Blue Pure).

Jeśli oczyszczacz powietrza nie włącza się, wykonaj następujące czynności:

 • Większość modeli Blueair ma odłączaną wtyczkę, która może rozłączyć się podczas przesuwania urządzenia. Umieść urządzenie na boku i wciśnij wtyczkę z powrotem do gniazda w dolnej części urządzenia.
 • Upewnij się, że filtr oczyszczacza powietrza jest prawidłowo założony, a pokrywa jest zamknięta.
 • Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i podłącz je ponownie. Podłącz urządzenie do innego gniazdka elektrycznego.
 • Sprawdź przewód zasilający. Jeśli jest uszkodzony w jakikolwiek sposób, natychmiast go odłącz. Skontaktuj się z lokalnym zespołem Blueair, aby dowiedzieć się więcej o wymianie lub naprawie.
 • Upewnij się, że przed rozpoczęciem oczyszczania powietrza wybrano poziom prędkości.
 • Jeśli używasz pilota, upewnij się, że bateria jest naładowana. Jeśli tak nie jest, wymień baterię.

Jeśli oczyszczacz powietrza nadal się nie uruchamia, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony.

Podręczniki użytkownika – Pro

Skontaktuj się z Blueair

Telefon

+46 8 679 45 00

Godziny

od poniedziałku do piątku,

w godzinach 08:00 – 16:00

Z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Zobacz więcej sposobów na skontaktowanie się z nami
Blueair null