Księga wydajności

Klienci często zastanawiają się, jak wybrać najlepszy oczyszczacz powietrza odpowiedni do swoich potrzeb. Natłok informacji sprawia, że trudno je wszystkie zrozumieć. Księga wydajności Blueair zawiera niezaprzeczalne fakty dotyczące zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach i oczyszczaczy powietrza Blueair – od wydajności, efektywności energetycznej i poziomu hałasu po usuwanie zanieczyszczeń oraz normy jakości i bezpieczeństwa.

Substancje zanieczyszczające powietrze w pomieszczeniach

Wydajność oczyszczania powietrza

Szybkość dopływu czystego powietrza (Clean Air Delivery Rate, CADR)

Cząstki,

wirusy

i bakterie

 ‍ 

Zanieczyszczenia

gazowe

Zużycie energii i efektywność energetyczna

Zrównoważony rozwój

Substancje zanieczyszczające powietrze w pomieszczeniach
Chociaż niektóre zanieczyszczenia wpływające na jakość powietrza w pomieszczeniach pochodzą z zewnątrz, większość z nich ma swoje źródło wewnątrz budynków. Część z nich – kurz, pleśnie, pyłki, wirusy i sierść i złuszczony naskórek zwierząt domowych – ma pochodzenie naturalne, inne są generowane przez człowieka. Gotowanie, ogrzewanie czy materiały powszechnie stosowane w naszych domach – wszystko to jest źródłem substancji zanieczyszczających. A wszystkie one mogą zaszkodzić naszemu zdrowiu.

Budzące obawy zanieczyszczenia występujące w pomieszczeniach obejmują:

· Produkty uboczne spalania, takie jak tlenek węgla, cząstki stałe i dym tytoniowy

· Substancje pochodzenia naturalnego, takie jak radon oraz sierść i złuszczony naskórek zwierząt domowych

· Czynniki biologiczne, takie jak pleśnie

· Pestycydy, ołów i azbest

· Różne lotne związki organiczne (LZO) pochodzące z różnych produktów i materiałów

 

Skutki zdrowotne związane z substancjami zanieczyszczającymi powietrze w pomieszczeniach obejmują:

· Podrażnienie oczu, nosa i gardła

· Bóle głowy, zawroty głowy i zmęczenie

· Choroby układu oddechowego, w tym astmę i alergie, choroby serca i nowotwory 

Technologia HEPASilent™ i HEPASilent Ultra™
Celem Blueair zawsze było opracowanie oczyszczaczy powietrza, które będą w stanie zapewniać jak najczystsze powietrze w domu przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii i utrzymaniu minimalnego poziomu hałasu. Nasz cel realizujemy już od 25 lat, kiedy to wprowadziliśmy na rynek pierwszą generację produktów Blueair z opatentowaną wówczas technologią HEPASilent™, która przeniosła oczyszczanie powietrza na zupełnie nowy poziom. Od tego czasu zespół ekspertów Blueair, złożony z projektantów, specjalistów ds. filtracji, inżynierów i badaczy, konsekwentnie wytyczał nowe kierunki i przesuwał granice innowacji.

Oczyszczacze powietrza Blueair wykorzystują technologie filtracji HEPASilent™ lub HEPASilent Ultra™. Obie technologie łączą w sobie dwie metody filtracji cząstek, elektrostatyczną i mechaniczną, dzięki czemu ogólna wydajność filtracji przewyższa wydajność każdej z tych metod z osobna. Takie połączenie pozwala również stosować mniej gęste filtry, co zapewnia wysoki przepływ powietrza, a tym samym wysoką szybkość dopływu czystego powietrza (CADR). Mniej gęste media filtracyjne i duży przepływ powietrza przekładają się również na niższy poziom hałasu i mniejsze zużycie energii.

Technologia filtracji HEPASilent™


Co wyróżnia oczyszczacze powietrza Blueair? Opatentowana technologia Blueair HEPASilent™. Dzięki połączeniu filtracji elektrostatycznej i mechanicznej oczyszczacze powietrza Blueair z technologią HEPASilent™ zapewniają maksymalną filtrację przy minimalnym poziomie hałasu i minimalnym zużyciu energii.

Blueair HEPASilent filtration
Testy i wyniki
Testy przeprowadzone w kwietniu i lipcu 2020 roku dowiodły, że technologie filtracji stosowane w modelach Blueair przekładają się na wyższy współczynnik CADR dla cząstek stałych, niższy poziom hałasu i mniejsze zużycie energii w porównaniu z wyłącznie konwencjonalnymi technologiami filtracji mechanicznej, takimi jak HEPA.

W Centrum Testowym Blueair w Sztokholmie w Szwecji przeprowadziliśmy testy porównawcze technologii HEPASilent™/HEPASilent Ultra™ i tradycyjnej filtracji mechanicznej. Badania nad technologią HEPASilent™ objęły wskaźnik CADR dla cząstek zgodnie z normą GB/T 18801- 2015, poziom hałasu zgodnie z ISO 3743 i zużycie energii. Następnie przeprowadzono identyczne testy z tą samą konfiguracją, ale z włączoną tylko filtracją mechaniczną. Wyniki wykazały, że przy włączonej filtracji HEPASilent™ wskaźnik CADR dla cząstek był o ponad 56% wyższy niż przy wyłączonej.


Stwierdzono również, że osiągnięcie tego samego wskaźnika CADR bez filtracji elektrostatycznej wymagało znacznego zwiększenia prędkości wentylatora. Okazało się też, że do dostarczenia takiej samej ilości czystego powietrza, jak sama filtracja mechaniczna, technologia HEPASilent™ zużywa 75% mniej energii i utrzymuje poziom hałasu niższy o 13 dB.

Blueair results showing 75% less energy
HEPASilent Ultra™ – technologia HEPASilent™ zoptymalizowana pod kątem najwyższej wydajności

Technologia HEPASilent Ultra™, najbardziej zaawansowana technologia filtracji Blueair w historii, została opracowana z myślą o serii HealthProtect™ i obejmuje innowacyjne rozwiązania poprawiające skuteczność i wydajność technologii HEPASilent™.


Podobnie jak w przypadku technologii HEPASilent™, technologia HEPASilent Ultra™ zapewnia wysoką wydajność dzięki połączeniu filtracji mechanicznej i elektrostatycznej. Unikalna, opracowana w Szwecji przez zespół inżynierów Blueair technologia wentylatorów HEPASilent Ultra™ jest optymalnie dopasowana do reszty systemu, dzięki czemu mimo swoich kompaktowych wymiarów urządzenie niezwykle sprawnie rozprowadza powietrze. Filtry elektrostatyczne zastosowane w technologii HEPASilent Ultra™ są umieszczone na samym wylocie wentylatora, tworząc trójwymiarową naładowaną barierę, przez którą przepływa całe powietrze z urządzenia. Bariera ta umożliwia naładowanie jeszcze większej liczby cząstek, co zwiększa wydajność filtracji. Badania dowiodły, że technologia HEPASilent Ultra™ usuwa cząstki o rozmiarze do 30 nanometrów i zapewnia więcej czystego powietrza, mniejsze zużycie energii i niższy poziom hałasu niż konwencjonalne technologie filtracji mechanicznej, takie jak H13/True HEPA.


Dodatkowo technologia HEPASilent Ultra™ jest pierwszą technologią filtracji Blueair, która oprócz filtrów mechanicznych i elektrostatycznych obejmuje również filtry z węglem aktywnym, które usuwają gazy i zapachy z powietrza.


W Centrum Testowym Blueair w Sztokholmie w Szwecji przeprowadziliśmy testy porównawcze technologii HEPASilent Ultra™ i filtracji mechanicznej z filtrem HEPA H13. Badania na urządzeniu z serii HealthProtect™ 7400, uznanym za reprezentatywne dla elementów stosowanych w technologii HEPASilent Ultra™, obejmowały wskaźnik CADR dla cząstek zgodnie z normą GB/T 18801-2015, zużycie energii i poziomy hałasu zgodnie z ISO 3743. Identyczne testy przeprowadzono na tym samym urządzeniu HealthProtect™ 7400, ale z wyłączoną filtracją elektrostatyczną, a oryginalny filtr Blueair Smart Filter został zastąpiony wykonanym na zamówienie filtrem HEPA H13 o odpowiedniej wielkości.


Badania wykazały, że w przypadku technologii HEPASilent Ultra™ wskaźnik CADR dla cząstek był o ponad 54% wyższy niż w przypadku stosowania tylko filtra HEPA H13. Stwierdzono również, że osiągnięcie tego samego wskaźnika CADR z filtrem HEPA H13 wymagało znacznego zwiększenia prędkości wentylatora. Okazało się też, że do dostarczenia takiej samej ilości czystego powietrza, jak sama mechaniczna filtracja H13/True HEPA, technologia HEPASilent Ultra™ potrzebuje o 42% mniej energii i utrzymuje poziom hałasu niższy o 4,5 dB.

Blueair HEPASilent and mechanical HEPA comparison
Wydajność oczyszczania powietrza – CADR
Przy wyborze oczyszczacza powietrza należy najpierw wziąć pod uwagę wydajność oczyszczania powietrza. Zdolność oczyszczacza powietrza do usuwania zanieczyszczeń jest mierzona za pomocą wskaźnika CADR (Clean Air Delivery Rate). Z zasady oczyszczacz powietrza o wyższym wskaźniku CADR będzie w stanie usunąć z powietrza zanieczyszczenia szybciej niż oczyszczacz o niższym wskaźniku CADR.

Współczynnik CADR, mierzony w stopach sześciennych na minutę (cfm) lub metrach sześciennych na godzinę (m3/h), wskazuje, ile czystego powietrza dostarcza oczyszczacz i jak dobrze usuwa z niego zanieczyszczenia. Szybkość dostarczania czystego powietrza można mierzyć zarówno w odniesieniu do cząstek, jak i gazów. Współczynnik CADR jest najczęstszym wskaźnikiem wydajności oczyszczania powietrza i jest uwzględniany w powszechnie stosowanych i uznanych normach międzynarodowych i lokalnych.


Dlaczego CADR ma znaczenie?


Konsument poszukujący odpowiedniego dla siebie oczyszczacza powietrza z pewnością natknie się na wiele różnych wskaźników wydajności, przez co może mieć trudności z podjęciem decyzji. Powszechnie stosowaną miarą jest skuteczność filtracji, nazywana czasem „skutecznością przy jednokrotnym przejściu powietrza przez filtr”, jednak trzeba pamiętać, że sama skuteczność filtracji nie jest dobrym wskaźnikiem rzeczywistej wydajności oczyszczacza powietrza. Skuteczność filtracji określa tylko wydajność samego filtra, ale nie mówi nic o prędkości, wydajności czy zdolności oczyszczacza powietrza do usuwania zanieczyszczeń. A przecież najważniejsze są wydajność filtracji przez oczyszczacz powietrza i przepływ powietrza, który urządzenie może dostarczyć. Dokładnie to mierzy CADR.


CADR określa wydajność całego systemu oczyszczania powietrza, a nie tylko wydajność filtra czy zdolność wentylatora do wytwarzania przepływu powietrza. Aby osiągnąć wysoką ocenę CADR, zarówno wydajność filtracji oczyszczacza powietrza, jak i przepływ powietrza muszą być zoptymalizowane tak, aby szybko i skutecznie usuwać zanieczyszczenia z powietrza.

Blueair Technology comparison

Technologie HEPASilent™ i HEPASilent Ultra™ zostały opracowane z myślą o osiągnięciu wysokiego CADR dzięki wysokiej skuteczności filtracji przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego przepływu powietrza przez oczyszczacz. Tradycyjne technologie filtracji, takie jak HEPA, często cechują się wysoką skutecznością filtracji, ale gęste filtry ograniczają przepływ powietrza, co przekłada się na niższy współczynnik CADR.


CADR ułatwia konsumentom porównywanie wydajności różnych oczyszczaczy powietrza testowanych zgodnie z tą samą metodą lub normą i pozwala pomijać te oczyszczacze powietrza, które mają tylko wysoką skuteczność filtracji lub tylko wysoki przepływ powietrza.

Normy dotyczące CADR

Istnieje szeroki zakres metod i norm pomiaru i obliczania wskaźnika CADR oczyszczacza powietrza. Jedne metody koncentrują się na usuwaniu cząstek, drugie na usuwaniu zanieczyszczeń gazowych, a jeszcze inne mierzą oba te czynniki. Różne metody pomiaru mogą skutkować różnymi wartościami CADR.

 

Produkty Blueair są testowane zgodnie z różnymi światowymi i lokalnymi normami CADR. W Chinach wartości CADR określone są na podstawie testów z użyciem formaldehydów, LZO i dymu tytoniowego. W Korei w badaniach stosowany jest chlorek potasu (PM0.3). W Japonii badane są kurz i dym tytoniowy, a stowarzyszenie Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) do określenia CADR dla różnych rozmiarów zanieczyszczeń wykorzystuje dym tytoniowy, kurz i pyłki.

Program AHAM Verifide

Program AHAM Verifide to niezależny program weryfikacji oczyszczaczy powietrza zarządzany przez stowarzyszenie Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM). Jego celem jest zapewnienie dokładności i bezstronności wyników testów wydajności oczyszczaczy powietrza. Program ten stał się uznawanym na całym świecie wskaźnikiem wydajności oczyszczaczy powietrza i jest używany przez wielu wiodących producentów. Blueair jest jedną z firm członkowskich AHAM, a nasze oczyszczacze powietrza są testowane zgodnie z najnowszymi standardami.

 

AHAM wymaga, aby testy CADR i obliczenia dotyczące powierzchni pomieszczeń były wykonywane zgodnie z normą ANSI/AHAM AC-1-2019, która jest jedyną normą dla oczyszczaczy powietrza uznaną przez American National Standards Institute, ANSI. Norma ta określa, w jaki sposób testowany jest wskaźnik CADR oczyszczacza powietrza i w jaki sposób wyniki są konwertowane na sugerowaną powierzchnię pomieszczenia. Po przejściu wszystkich testów oczyszczacz powietrza można oznaczyć znakiem AHAM Verifide. Urządzenia Blueair posiadają ten znak, co dowodzi, że są dokładnie przetestowane. Znak ten ułatwia również porównywanie wydajności urządzenia i sugerowanej powierzchni pomieszczenia.

 

AHAM wymaga przeprowadzenia testów CADR w odniesieniu do dymu tytoniowego, kurzu i pyłków. Dym to cząstki o wielkości 0,1 – 1 μm, kurz – cząstki o wielkości 0,5 – 3 μm, a pyłek – cząstki o wielkości 5 – 11 μm. Maksymalne wartości CADR, które można zadeklarować zgodnie z normą ANSI/AHAM AC-1-2019, wynoszą 17 metrów sześciennych na minutę (m3/min) dla dymu papierosowego i pyłku oraz 12 m3/min dla pyłków.

 

Wszystkie modele ze znakiem AHAM Verifide i ich wydajność można znaleźć w internetowej bazie danych AHAM Verifide.


obraz certyfikatu aham verifide

Zalecana powierzchnia pomieszczenia i krotność wymiany powietrza (ACH)

Urządzenia Blueair są przeznaczone do użytku we wszystkich typach środowisk wewnętrznych, od małych sypialni po duże otwarte przestrzenie. Podstawowym zadaniem oczyszczacza powietrza jest usuwanie zanieczyszczeń z powietrza w pomieszczeniach szybciej, niż się do niego przedostają. Aby to osiągnąć, konieczne jest wybranie urządzenia odpowiednio do powierzchni pomieszczenia, w którym ma być używane.

 

W normalnych warunkach zanieczyszczone powietrze jest nieustannie wprowadzane do pomieszczenia przez źródła wewnętrzne, wentylację lub słabo uszczelnione okna. Łatwym sposobem na sprawdzenie, czy oczyszczacz powietrza jest zdolny do utrzymywania stałej jakości powietrza w danym pomieszczeniu, jest przyjrzenie się zalecanej powierzchni pomieszczenia. Z zasady oczyszczacz powietrza o wyższym CADR będzie w stanie oczyścić większe pomieszczenie niż oczyszczacz o niższym wskaźniku.

 

Zgodnie z ANSI/AHAM AC-1 2019 zalecana powierzchnia pomieszczenia jest obliczana w oparciu o założenie, że oczyszczacz powietrza pracujący w pomieszczeniu o zalecanej powierzchni będzie w stanie zmniejszyć stężenie zanieczyszczeń o 80% i utrzymywać je na tym poziomie nawet przy napływie niefiltrowanego powietrza z wentylacji, wewnętrznego źródła zanieczyszczeń itp. Aby oczyszczacz powietrza był w stanie nadążyć za dopływem niefiltrowanego powietrza do pomieszczenia o zalecanej powierzchni, musi dostarczać taką ilość czystego powietrza (CADR), aby wystarczyła ona do całkowitej wymiany całego powietrza w pomieszczeniu około 4,8 razy na godzinę (4,8 ACH).

 

Zgodnie z ANSI/AHAM AC-1 2019 zalecana powierzchnia pomieszczenia (w stopach kwadratowych) jest obliczana na podstawie wskaźnika CADR oczyszczacza powietrza z użyciem następującego wzoru:

Zalecana powierzchnia pomieszczenia (stopy kwadratowe) = CADR (dla dymu) x 1,55.

 

Powierzchnię pomieszczenia można przeliczyć na metry kwadratowe za pomocą następującego wzoru:

Zalecana powierzchnia pomieszczenia (m²)=0,093 x zalecana powierzchnia pomieszczenia (ft²)

Porównanie powierzchni pomieszczenia i ACH

Porównując oczyszczacze powietrza różnych producentów, upewnij się, że zalecane powierzchnie pomieszczeń są porównywalne, a co najważniejsze, że podane wartości są określone dla tej samej krotności wymian powietrza ACH. Oczyszczacz powietrza zweryfikowany przez AHAM zawsze zapewnia 4,8 wymiany powietrza na godzinę dla danej wielkości pomieszczenia.

 

W niektórych przypadkach w celu porównania różnych oczyszczaczy powietrza konieczne może być ponowne obliczenie zalecanej powierzchni pomieszczenia. Jeśli znany jest współczynnik CADR dla dymu (w stopach sześciennych na minutę), do obliczenia zalecanej powierzchni pomieszczenia (zgodnie z ANSI/AHAM AC-1-2019, w stopach kwadratowych) w oparciu o różną liczbę wymian powietrza na godzinę można wykorzystać poniższy wzór. Wzór ten zakłada, że wysokość sufitu w pomieszczeniu wynosi 8 stóp.

Zalecana powierzchnia pomieszczenia = (CADRdymu x 60) / (ACH x 8)

Dlaczego liczba wymian powietrza na godzinę ma znaczenie?

Nawet jeśli możliwe jest obliczenie zalecanej powierzchni pomieszczenia na podstawie różnej liczby wymian powietrza na godzinę, ważne jest, aby pamiętać, że przy większej zalecanej powierzchni pomieszczenia opartej na mniejszej liczbie wymian powietrza na godzinę urządzenie może w rzeczywistości nie być w stanie skutecznie obniżyć stężenia zanieczyszczeń z powodu zbyt dużego napływu zanieczyszczonego powietrza.

 

Jeśli oczyszczacz powietrza zostanie umieszczony w pomieszczeniu większym niż jest to zalecane, liczba wymian powietrza na godzinę (ACH) będzie mniejsza, co negatywnie wpłynie na jakość powietrza, ponieważ ilość oczyszczonego powietrza nie będzie wystarczająca względem napływu zanieczyszczonego powietrza. Odwrotnie jest, jeśli oczyszczacz powietrza jest używany w pomieszczeniu o powierzchni mniejszej niż zalecana. Wówczas jakość powietrza znacznie poprawi się ze względu na dużą ilość dostarczanego czystego powietrza.

 

Przy ustalaniu wytycznych w zakresie powierzchni pomieszczenia Blueair zdecydował się przestrzegać zalecanej przez AHAM liczby 4,8 wymiany powietrza na godzinę.

 

Poniższy wykres pokazuje, w jaki sposób liczba wymian powietrza na godzinę (ACH) zapewnianych przez oczyszczacz powietrza wpływa na poziom cząstek w pomieszczeniu. Wykres opracowano przy założeniu, że co godzinę do pomieszczenia dodawana jest jedna objętość pomieszczenia (1 ACH) zanieczyszczonego powietrza, a powierzchnia pomieszczenia odpowiada wskaźnikowi CADR dla dymu zgodnie z ANSI AHAM AC-1 2019.  

Blueair Ach change per hour image

Wykres pokazuje, że poziomy cząstek, w porównaniu z pomieszczeniem bez oczyszczacza powietrza, przy jednej wymianie powietrza na godzinę (1 ACH) są mniejsze o około 50%. Przy 4,8 ACH poziom cząstek spada o około 80% w porównaniu z pomieszczeniem bez oczyszczacza powietrza. 

Dystrybucja powietrza

Oczyszczacze powietrza Blueair zawierają szeroką gamę rozwiązań i technologii, dzięki którym dystrybucja powietrza do i z oczyszczacza jest tak dobra, jak to tylko możliwe.


  • Kombinacja wlot + wylot stosowana np. w seriach Classic, Pro i Sense+ wykorzystuje tradycyjną konfigurację, w której powietrze jest zasysane do oczyszczacza powietrza przez wlot z jednej strony i wydmuchiwane przez wylot umieszczony po przeciwnej stronie lub na górze urządzenia. Dzięki temu oczyszczacz powietrza można ustawić blisko ściany. W kombinacji wlot 360 stopni + wylot użytej w modelach z serii Blue zanieczyszczone powietrze jest zasysane ze wszystkich kierunków
  • poprzez wlot 360° i po oczyszczeniu wyprowadzane przez wylot u góry urządzenia. Taki układ pozwala zastosować duże filtry usuwające o wiele więcej zanieczyszczeń. Wlot 360° dodatkowo zapewnia większą swobodę w zakresie wyboru miejsca ustawienia oczyszczacza powietrza – może to być nawet kąt pomieszczenia.
  • Zgłoszona do opatentowania technologia SpiralAirTM, stosowana w oczyszczaczach powietrza HealthProtectTM, koncentruje się na dystrybucji powietrza, dzięki czemu zapewnia dopływ czystego powietrza do każdego zakątka pomieszczenia. Wyloty o unikalnej konstrukcji, poprowadzone wokół krawędzi oczyszczacza powietrza, zapewniają wielokierunkowy przepływ powietrza 360°, dzięki czemu oczyszczacz można ustawić w dowolnym miejscu pomieszczenia, a czyste powietrze i tak dotrze wszędzie.
Cząstki, wirusy i bakterie
Oczyszczacze powietrza są przeznaczone do usuwania z powietrza zarówno ultradrobnych, jak i większych cząstek zanieczyszczeń. Większość zanieczyszczeń cząsteczkowych pochodzi z niepełnego spalania paliw kopalnych w silnikach pojazdów, procesach przemysłowych i elektrowniach, naturalnych procesów spalania, takich jak pożary lasów i zarośli, lub z innych naturalnych źródeł (kurz, pyłki, pleśń, wirusy i bakterie). Zanieczyszczenia cząsteczkowe są generowane również przez źródła wewnętrzne, takie jak kurz domowy, sierść i złuszczony naskórek zwierząt domowych czy dym papierosowy. Skuteczne usuwanie tych zanieczyszczeń przyczynia się do zdrowszego środowiska wewnętrznego.
Cząstki stałe

Pył zawieszony, inaczej PM, to termin oznaczający mieszaninę znajdujących się w powietrzu cząstek stałych i kropelek cieczy, których głównymi składnikami są sadza, siarczany, azotany, amoniak, chlorek sodu, pył mineralny i woda. Mieszaninę cząstek stałych z gazami nazywa się powszechnie aerozolem.

Blueair Image
Skuteczność filtracji

Skuteczność filtra to miara określająca procent zanieczyszczeń, jakie są usuwane z powietrza po jednokrotnym przejściu przez filtr. Im więcej substancji zanieczyszczających pozostaje w filtrze, tym bardziej jest on skuteczny.


Chociaż skuteczność filtracji, nazywana czasem „skutecznością przy jednokrotnym przejściu powietrza przez filtr” jest powszechnie stosowaną miarą, trzeba pamiętać, że sama skuteczność filtracji nie jest dobrym wskaźnikiem rzeczywistej wydajności oczyszczacza powietrza. Skuteczność filtracji określa tylko wydajność samego filtra, ale nie mówi nic o prędkości, wydajności czy zdolności oczyszczacza powietrza do usuwania zanieczyszczeń. A przecież najważniejsze są skuteczność filtracji i przepływ powietrza, który urządzenie może dostarczyć. Więcej informacji na temat wskaźnika CADR znajduje się tutaj.


Udowodniono, że stosowane w produktach Blueair technologie z rodziny HEPASilent™ wychwytują co najmniej 99,97% cząstek o wielkości do 0,1 mikrometra. Wysoka skuteczność filtracji technologii HEPASilent™ w połączeniu z wysokim przepływem powietrza dzięki mniej gęstym filtrom przekłada się na dużo większą ilość czystego powietrza (wyższy wskaźnik CADR).

Blueair Test award images of HEPASilentW maju 2017 r. i styczniu 2018 r. w RISE Research Institutes of Sweden AB przeprowadzono testy mające na celu zweryfikowanie skuteczności technologii HEPASilent™. Dwa materiały filtracyjne zastosowane w filtrach powietrza Blueair Classic i Pro zostały przebadane z wykorzystaniem naładowanych cząstek zgodnie z metodą określoną w europejskiej normie EN 1822-5:2009. Wyniki pokazały, że skuteczność technologii HEPASilent™ w przypadku cząstek o wielkości do 0,1 mikrometra wynosi co najmniej 99,97%.

Blueair HEPASilent efficiency
Nanocząsteczki

Za nanocząsteczki lub ultradrobne cząstki uznaje się zwykle cząstki o wielkości od 1 do 100 nanometrów (nm). Ultradrobne cząstki unoszące się w powietrzu występują naturalnie lub pochodzą z różnego rodzaju procesów spalania, takich jak spalanie paliwa w pojazdach, spalanie paliw kopalnych czy spalanie odpadów. Cząsteczkami takimi są na przykład sadza, kurz i wirusy.


Badania dowodzą, że technologia HEPASilent™ firmy Blueair usuwa cząstki o wielkości do 100 nm (0,1 mikrometra), a technologia HEPASilent Ultra™ – cząstki o wielkości do 30 nm (0,03 mikrometra).


W listopadzie 2020 r. laboratorium Life Science Research Laboratory w miejscowości Koriyama w Japonii przeprowadziło testy w zakresie redukcji nanocząsteczek. Urządzenie Blueair HealthProtect™ 7770i zostało umieszczone w wykonanej ze stali nierdzewnej komorze testowej o objętości 30 m3, do której za pośrednictwem generatora cząstek wprowadzono cząsteczki chlorku potasu o wielkości od 30 do 100 nm. Zmierzono początkowe stężenia różnych rozmiarów cząstek. Następnie uruchomiono oczyszczacz powietrza z najwyższą prędkością i co 30 s mierzono stężenie cząstek w komorze dla każdej wielkości cząstek. Po 15 minutach całkowite stężenie nanocząsteczek w komorze testowej zmniejszyło się o ponad 99%.

Blueair Nano particles table
Szybkość dopływu czystego powietrza (Clean Air Delivery Rate, CADR)


Skuteczność filtracji całego systemu oraz przepływ powietrza przez oczyszczacz określa, jak dobrze urządzenie będzie oczyszczać powietrze. Dobre wyniki można uzyskać tylko poprzez połączenie wysokiej skuteczności z wysokim przepływem powietrza. Zdolność oczyszczacza powietrza do usuwania cząstek jest zwykle określana wskaźnikiem szybkości dopływu czystego powietrza – CADR. Im wyższa wartość CADR, tym więcej czystego powietrza jest wytwarzane przez oczyszczacz powietrza i tym lepiej będzie on oczyszczać powietrze w pomieszczeniu. 

Testy i wyniki

Blueair przeprowadził kompleksowe testy CADR i szybkości usuwania dla szerokiego zakresu cząstek stałych, takich jak PM2,5, pyłki, pleśń, wirusy i bakterie.

Dane dotyczące wydajności możesz zobaczyć tutaj.
Szybkość usuwania

Wskaźnik CADR pokazuje nie tylko, jaką ilość przefiltrowanego powietrza dostarcza oczyszczacz powietrza, ale również jak szybko urządzenie potrafi usuwać znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia. Urządzenie o wysokim wskaźniku CADR będzie w stanie oczyścić powietrze w pomieszczeniu określonej wielkości szybciej niż urządzenie mające niższy wskaźnik CADR. Ilość substancji zanieczyszczających, które urządzenie usuwa w określonym czasie, jest określana jako szybkość usuwania (%). Szybkość usuwania oblicza się, porównując początkową ilość zanieczyszczeń z ilością zanieczyszczeń pozostałych po upływie określonego czasu. Im wyższa szybkość usuwania, tym mniej cząstek pozostaje w powietrzu.

Zapobieganie rozwojowi zarazków

Technologie HEPASilent™ i HEPASilent Ultra™ zastosowane w naszych oczyszczaczach powietrza umożliwiają usuwanie wirusów i bakterii z powietrza w pomieszczeniach. Mimo że te drobnoustroje są niezwykle małe (zwykle około 0,02 – 5 mikrometrów), można je wychwycić i usunąć z powietrza dzięki połączeniu filtracji mechanicznej i elektrostatycznej.


W ekstremalnych warunkach może dojść do rozwoju bakterii wewnątrz oczyszczacza powietrza. Zdarza się to, gdy oczyszczacz powietrza jest rzadko używany lub pozostaje wyłączony przez dłuższy czas.


Produkty Blueair zawierają szereg technologii zapobiegających rozwojowi bakterii i dezaktywujących wychwycone drobnoustroje.


Inaktywacja bakterii

Zastosowane w oczyszczaczach powietrza z technologią HEPASilent™ lub HEPASilent Ultra™ połączenie filtracji mechanicznej i elektrostatycznej powoduje dezaktywację bakterii wychwyconych przez filtr.


W lutym 2020 r. w Blueair Test Center w Bombaju w Indiach wykonano testy mające na celu zweryfikowanie zdolności technologii HEPASilent™ i HEPASilent Ultra™ do dezaktywacji drobnoustrojów na filtrze. Badania przeprowadzono z użyciem urządzenia Blueair Classic 280i, a ich wyniki są uważane za reprezentatywne dla wszystkich modeli opartych na technologiach HEPASilent™ i HEPASilent Ultra™.


Podczas testów urządzenie było uruchamiane na trzy godziny z najwyższą prędkością, w normalnym środowisku wewnętrznym z otwartymi oknami. Otwarcie okien miało na celu umożliwienie przeniknięcia do pomieszczenia bakterii, które zwykle znajdują się w środowiskach wewnętrznych.


Następnie oczyszczacz powietrza został przeniesiony do sterylnej komory testowej, gdzie ponownie uruchomiono go z najwyższą prędkością na kolejne 36 godzin. Po zakończeniu testu dokonano analizy filtra urządzenia, zaś jej wyniki porównano z wynikami dla filtra referencyjnego z innej jednostki 280i wychwytującej bakterie przez 3 godziny w takich samych warunkach.


Wyniki badania wykazały, że liczba drobnoustrojów na filtrze urządzenia, które pracowało przez 36 godzin, zmniejszyła się o 99% w porównaniu z liczbą drobnoustrojów znalezionych na filtrze referencyjnym.


GermShield™

Technologia GermShield™, stosowana w modelach HealthProtect™, zapewnia całodobową ochronę przed wirusami i bakteriami, nawet kiedy urządzenie znajduje się w trybie czuwania. W tym trybie nadal monitoruje pomieszczenie i zabija zarazki oraz zapobiega rozwojowi bakterii na filtrze.


Technologia GermShield™ bazuje na opatentowanych czujnikach Blueair, które wykrywają sprzyjające wzrostowi zarazków warunki otoczenia, takie jak wysoka temperatura i wilgotność. Kiedy spełnione zostaną określone kryteria, GermShield™ automatycznie aktywuje niski przepływ powietrza, który wysusza zarazki, skutecznie je zabijając. W tym samym czasie plazma naładowana w zoptymalizowanej sekwencji elektrostatycznej tworzy wewnątrz oczyszczacza powietrza środowisko zapobiegające dalszemu rozwojowi bakterii.


Na przełomie sierpnia i września 2020 r. wykonano serię testów mających na celu zweryfikowanie zdolności technologii GermShield™ do dezaktywacji wirusów i bakterii. Badania przeprowadzono w Guangdong Detection Center of Microbiology w Chinach na modelach Blueair HealthProtect™7410i i 7710i, które uznano za reprezentatywne dla wszystkich modeli z technologią GermShield™. Podczas testu do komory testowej, w której umieszczono oczyszczacz powietrza, wypuszczono nebulizowane mieszaniny (kropelki) zawierające wirusa w postaci bakteriofaga MS2 (ATCC 15597-B1) oraz bakterie Staphylococcusalbus. Następnie włączono oczyszczacz powietrza, który miał zebrać uwolnione kropelki. Urządzenie przez 24 godziny pozostawało w trybie czuwania z włączoną funkcją GermShield™. Po upływie tego czasu przeprowadzono analizę filtrów. Analiza ta wykazała, że co najmniej 89% wirusa i co najmniej 82% bakterii zostało inaktywowanych.

 

W grudniu 2020 r. i marcu 2021 r. wykonano serię testów mających na celu zweryfikowanie zdolności technologii GermShield™ do zapobiegania rozwojowi zarazków. Testy te przeprowadzono w Guangdong Detection Center of Microbiology w Chinach na wszystkich modelach Blueair HealthProtect™. Podczas testu do komory testowej, w której umieszczono oczyszczacz powietrza, wypuszczono nebulizowaną mieszaninę (kropelki) zawierającą bakterie Escherichia coli (E-coli). Następnie włączono oczyszczacz powietrza, który miał zebrać uwolnione kropelki. Pobrano również próbkę kontrolną do dalszej analizy. Urządzenie przez 36 godzin pozostawało w trybie czuwania z włączoną funkcją GermShield™. Po upływie tego czasu przeprowadzono analizę filtrów, a wyniki porównano z pobraną wcześniej próbką kontrolną. Okazało się, że rozwój drobnoustrojów w ogóle nie występował (0%) oraz że liczba drobnoustrojów na filtrach była o ponad 99,99% niższa w porównaniu z próbką kontrolną.

Blueair Germ prevention table
Usuwanie koronawirusa

W kwietniu 2021 r. firma Blueair przeprowadziła w znajdującym się w ośrodku MRIGlobal (Kansas City, USA) laboratorium o poziomie bezpieczeństwa biologicznego 3 testy na skuteczność usuwania koronawirusa. Ze względów praktycznych i bezpieczeństwa badania przeprowadzono w komorze biologicznej klasy III o pojemności 0,37 m³.


Wyłączony oczyszczacz powietrza Blueair HealthProtect™ 7410 został umieszczony w komorze testowej, do której następnie wprowadzono wirusa SARS-COV-2 w postaci aerozolu. Powietrze w komorze było cyrkulowane przez wentylator przez 10 minut, aby zapewnić równomierne rozprzestrzenienie się wirusa w całej komorze. Po 10-minutowym okresie mieszania, przy wyłączonym oczyszczaczu powietrza, co 30 s przez łącznie 5 minut dokonywano pomiaru stężenia wirusa w powietrzu. Cały proces powtórzono trzykrotnie. Następnie wyliczono średnią z trzech 5-minutowych odczytów, która to średnia została przyjęta jako punkt odniesienia do dalszej analizy.

Blueair SARS-CoV-2 Aerosol Test System

Powyższy proces powtórzono z włączonym oczyszczaczem powietrza po tym, jak wentylator cyrkulował powietrze przez 10 minut. Następnie co 30 s przez łącznie 5 minut dokonywano pomiaru stężenia wirusa w powietrzu. Taki pięciominutowy cykl powtórzono trzy razy. Następnie wyliczono średnią z trzech 5-minutowych odczytów, która to średnia została porównana z wartością bazową uzyskaną przy wyłączonym oczyszczaczu powietrza.

 

Wyniki pokazały, że oczyszczacz powietrza usunął 99,99% wirusa SARS-COV-2 rozpylonego w komorze testowej. 

Blueair Corona virus removal table
Blueair SARS-CoV-2 Particle Count Concentenation
Zanieczyszczenia gazowe
Zanieczyszczenia gazowe obejmują związki organiczne i nieorganiczne. Niektóre ciała stałe i ciecze emitują organiczne substancje chemiczne w postaci gazowej. Substancje takie nazywane są lotnymi związkami organicznymi (LZO). Stężenia wielu LZO są wyższe w powietrzu w pomieszczeniach niż na zewnątrz. LZO są emitowane przez wiele produktów i obejmują różne substancje chemiczne, z których część może mieć krótko- i długoterminowy niekorzystny wpływ na zdrowie. Związki nieorganiczne są powszechnie obecne we wszystkich zanieczyszczeniach gazowych i można je znaleźć zarówno w powietrzu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Mogą pochodzić ze źródeł naturalnych lub stworzonych przez człowieka.
VOC

Lotne związki organiczne (LZO) to tysiące różnych związków. Terminem LZO określane są organiczne substancje chemiczne występujące zarówno w powietrzu zewnętrznym, jak i wewnętrznym. „Lotny” oznacza, że związek łatwo odparowuje przy normalnej temperaturze i ciśnieniu.

 

Źródłami LZO są składniki szeroko stosowanych produktów gospodarstwa domowego. Rozpuszczalniki organiczne można znaleźć w farbach, lakierach i woskach, podobnie jak w wielu produktach czyszczących, dezynfekujących, kosmetycznych, odtłuszczających i hobbystycznych.

 

Drażniące gazy mogą przyczyniać się do pogorszenia objawów wielu różnych chorób, od dolegliwości układu oddechowego po uczulenia na substancje chemiczne. Aby szybko zredukować ilość zanieczyszczeń gazowych w powietrzu, najlepiej stosować filtry z węglem aktywnym. 

Związki nieorganiczne

Związki nieorganiczne to wszelkie związki, które nie są organiczne, tj. nie zawierają grup węglowodorowych. Przykładami związków nieorganicznych są tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu (NOx) i dwutlenki siarki (SOx). Najczęściej występującym zanieczyszczeniem powietrza są właśnie związki NOx. SOx to toksyczne związki gazowe powstające w wyniku spalania paliw kopalnych. Mogą przenikać głęboko do tkanki płucnej, powodując trudności w oddychaniu i inne problemy zdrowotne.


Usuwanie gazowych substancji zanieczyszczających

Gazy są usuwane z powietrza w procesie zwanym adsorpcją, w którym cząsteczki gazu „przyczepiają się” do powierzchni węgla aktywnego w filtrze oczyszczacza powietrza. Chociaż ilość lub masa węgla w filtrze są ważne, nie tylko one określają zdolność filtra do usuwania zanieczyszczeń gazowych z powietrza. Znaczący wpływ na wydajność mają też rodzaj węgla, konstrukcja filtra i – co najważniejsze – przepływ powietrza przez oczyszczacz.


Do węgla aktywnego można dodać też składniki zwiększające wydajność filtracji lub ukierunkowane na określone gazy.


Warto również wspomnieć, że nie wszystkie rodzaje gazów, ze względu na ich właściwości chemiczne, mogą zostać wychwycone przez węgiel aktywny. Węgiel aktywny adsorbuje niektóre gazy lepiej niż inne.


Węgiel aktywny w filtrach Blueair jest wytwarzany z węgla drzewnego lub innych surowców niekopalnych, takich jak łupiny orzecha kokosowego, które są przetwarzane tak, aby uzyskać jak największą powierzchnię zapewniającą wysoką wydajność usuwania gazów i jak najdłuższą trwałość.


Szybkość usuwania

Ilość substancji zanieczyszczających, które urządzenie usuwa w określonym czasie, jest określana jako szybkość usuwania (%). Szybkość usuwania oblicza się, porównując początkową ilość zanieczyszczeń z ilością zanieczyszczeń pozostałych po upływie określonego czasu. Im wyższa szybkość usuwania, tym w powietrzu pozostaje mniej gazowych substancji zanieczyszczających.


Testy i wyniki

W 2020 roku Blueair przeprowadził szeroko zakrojone testy szybkości usuwania gazów przez produkty z rodzin Blue Auto i HealthProtect™. Testy przeprowadzono na szerokiej gamie gazów zgodnie z normą GB/T 18801-2015 w laboratoriach CVC i CAS w Chinach.

Blueair Removal rate of gases for Healthprotect. top 90% results
Dezodoryzacja

Większość zapachów pochodzi z LZO i może mieć negatywne skutki, a także powodować nieprzyjemne uczucia. Na przykład wykazano, że silne zapachy znacząco pogarszają objawy astmy. Szybką redukcję zapachów można osiągnąć dzięki filtrom z węglem aktywnym.

 

Wydajność dezodoryzacji

Wydajność dezodoryzacji jest mierzona w taki sam sposób, jak szybkość usuwania, i określa jak szybko oczyszczacz powietrza jest w stanie usunąć zapachy z powietrza. Oblicza się ją, porównując początkową ilość zapachów z ilością zapachów pozostałych po upływie określonego czasu. Im wyższa wydajność dezodoryzacji, tym mniej zapachów pozostaje w powietrzu.

Testy i wyniki

Blueair przeprowadził szeroko zakrojone testy szybkości usuwania szerokiej gamy zapachów, takich jak amoniak, aldehyd octowy i kwas octowy.

Dane dotyczące wydajności możesz zobaczyć tutaj.
Zużycie energii i efektywność energetyczna
Aby zapewnić maksymalną wydajność, oczyszczacz powietrza powinien działać przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Z tego powodu produkty Blueair są opracowywane z myślą o niskim zużyciu energii, dzięki czemu ich wpływ na środowisko – a także koszty posiadania – są możliwie najniższe.

Technologie HEPASilent™ i HEPASilent Ultra stosowane we wszystkich oczyszczaczach powietrza Blueair ułatwiają wentylatorowi przepychanie powietrza przez filtr. Zapewnia to wysoką skuteczność oczyszczania również przy niższych prędkościach wentylatora, co przekłada się na niższe zużycie energii.

Oczywiście oczyszczacze powietrza o wyższym wskaźniku CADR, przeznaczone do większych pomieszczeń, będą charakteryzować się wyższym zużyciem energii niż oczyszczacze do mniejszych pomieszczeń. Z tego powodu pobór mocy należy zawsze porównywać z wydajnością CADR urządzenia. Powszechnym sposobem porównywania zużycia energii przez różne oczyszczacze powietrza jest sprawdzenie lub obliczenie wskaźnika CADR/wat. Im wyższy CADR/W, tym lepsza wydajność. 

Dane dotyczące wydajności możesz zobaczyć tutaj.
Programy i certyfikaty efektywności energetycznej

Wiele krajów posiada obowiązkowe programy, certyfikaty lub przepisy związane z efektywnością energetyczną. Produkty Blueair są testowane pod kątem zgodności i spełniają wymagania dotyczące efektywności energetycznej obowiązujące na rynkach, na których są sprzedawane.

 

Stany Zjednoczone

ENERGY STAR to program stworzony przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency – EPA). Jego zadaniem jest pomóc konsumentom zaoszczędzić pieniądze i chronić środowisko poprzez zakup energooszczędnych produktów. Aby uzyskać certyfikat ENERGY STAR, oczyszczacze powietrza muszą spełnić wymagania związane z CADR, CADR/wat, zużyciem energii w trybie czuwania i emisją ozonu.

 

Blueair był jednym z pierwszych producentów oczyszczaczy powietrza, który uzyskał oznaczenie ENERGY STAR dla wszystkich swoich modeli sprzedawanych w USA, a dzięki wysokiemu wskaźnikowi CADR oczyszczacze powietrza Blueair znacznie przekraczają minimalne wymagania ENERGY STAR.

 

Tylko produkty, które spełniają wymagania ENERGY STAR i uzyskały certyfikat ENERGY STAR, mogą być oznaczone logo ENERGY STAR. Logo to jest umieszczone na opakowaniu produktu lub na samym urządzeniu.

 

obraz certyfikatu energystar

 

Chiny

Chińskie wymagania dotyczące efektywności energetycznej są opisane w normach GB/T18801-2015 i GB 36893. Obie normy obejmują wymagania dotyczące CADR/wat i zużycia energii w trybie czuwania.

 

Korea

Koreańskie standardy MEPS (Minimum Energy Performance Standards) mierzą wydajność oczyszczacza powietrza, a także wymagają, aby produkty posiadały wyraźne oznaczenie wskazujące zużycie energii i wydajność. 

Hałas
Wysoki poziom hałasu może mocno irytować, a nawet wpływać na zdrowie, powodując stres fizyczny i psychiczny. Technologie Blueair HEPASilent™ i HEPASilent UltraTM zapewniają najwyższą wydajność oczyszczania przy niskim poziomie hałasu, dzięki czemu nasze urządzenia idealnie nadają się do pomieszczeń, w których pożądana jest cisza – takich jak sypialnie.

Hałas powstający podczas pracy oczyszczacza powietrza zazwyczaj jest generowany przez wentylator lub silnik oraz przechodzące przez filtr powietrze pod ciśnieniem. Niezwykle cicha praca urządzeń Blueair jest wynikiem zastosowania technologii filtracji HEPASilent™ i HEPASilent UltraTM oraz mniej gęstych filtrów, które ułatwiają wentylatorowi przepychanie powietrza przez filtr, co skutkuje wysoką wydajnością oczyszczania powietrza przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego poziomu hałasu.

 

Przy określaniu poziomu hałasu wytwarzanego przez oczyszczacz powietrza powszechnie stosuje się decybele ważone za pomocą współczynnika A, inaczej dB(A). Ta wartość określa natężenie dźwięku postrzegane przez ludzkie uszy. „Ważony za pomocą współczynnika A” oznacza, że pomiar kompensuje niezdolność ucha do wychwytywania wszystkich częstotliwości akustycznych w ten sam sposób.

 

Należy pamiętać, że sama wartość dB(A) nie wystarcza, aby określić, jak „głośny” jest oczyszczacz powietrza. Poziomy hałasu należy zawsze rozpatrywać z uwzględnieniem ogólnej wydajności urządzenia, np. wskaźnika CADR. Znaczenie mają również charakterystyka dźwięków i tonów oraz subiektywny sposób postrzegania hałasu przez poszczególne osoby. Podczas prac nad produktem Blueair kładzie nacisk na wszystkie te aspekty, aby zapewnić użytkownikom najlepsze wrażenia ogólne.

Testy i wyniki

Istnieje wiele sposobów pomiaru i obliczania hałasu generowanego przez oczyszczacz powietrza. Blueair testuje swoje urządzenia i przekazuje zarówno dane dotyczące ciśnienia akustycznego, jak i mocy akustycznej, zgodnie z normą GB/T18801-2015. Chociaż oba wskaźniki są wyrażane w tej samej jednostce pomiarowej – dB(A) – moc akustyczna i ciśnienie akustyczne są mierzone i obliczane na różne sposoby i zwykle różnią się nawet w przypadku tego samego modelu.

Należy pamiętać, że istnieje wiele różnych norm i metod pomiaru dźwięku, co może wpływać na wartości i komplikować porównywanie różnych modeli i marek.

Dane dotyczące poziomu hałasu możesz zobaczyć tutaj.
Blueair Noise image and result
ozon
Ozon występuje zarówno w górnych warstwach atmosfery Ziemi, jak i na poziomie gruntu. Może być dobry lub zły — w zależności od tego, w którym miejscu występuje. Ozon troposferyczny lub ten znajdujący się na poziomie gruntu powstaje w wyniku reakcji chemicznych zachodzących, gdy zanieczyszczenia emitowane z samochodów, elektrowni lub innych źródeł zetkną się ze światłem słonecznym. Stężenie ozonu w powietrzu na poziomie gruntu zwykle jest najwyższe, a czasem nawet szkodliwe dla zdrowia, w ciepłe słoneczne dni, jednak może ono osiągać wysoki poziom również kiedy jest chłodniej. Ozon na poziomie gruntu może wpływać na zdrowie, nawet jeśli jego stężenie jest stosunkowo niskie.

Chociaż cząsteczka ozonu składa się z atomów tlenu, nie należy go mylić z dwuatomową cząsteczką tlenu (O2), którym oddychamy. Ozon zawierający trzy atomy tlenu (O3) może zmniejszać czynność płuc i powodować problemy zdrowotne, takie jak ból w klatce piersiowej, duszność czy podrażnienie gardła, i zwiększać ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego.

 

Mimo że technologie HEPASilent™ i HEPASilent Ultra wykorzystują filtrację elektrostatyczną do wychwytywania i usuwania cząstek z powietrza w pomieszczeniach, nie należy kojarzyć oczyszczaczy powietrza Blueair z niebezpiecznym ozonem wewnętrznym, który może być generowany przez elektroniczne oczyszczacze powietrza lub technologie oczyszczania oparte wyłącznie na jonizacji bądź jonizacji dwubiegunowej, czy też systemy wykorzystujące ozon do oczyszczania powietrza. Ponieważ wielu klientów obawia się negatywnych skutków ozonu, Blueair traktuje tę sprawę poważnie i dokłada wszelkich starań, aby nasze oczyszczacze powietrza były bezpieczne i nie wprowadzały ozonu do pomieszczenia.

Redukcja ozonu

Produkty Blueair są testowane przez RISE Research Institutes of Sweden AB w Borås w Szwecji w celu weryfikacji ich zdolności do redukcji ilości ozonu. Badania przeprowadza się w zamkniętej przestrzeni, gdzie do wytworzenia wysokich stężeń ozonu wykorzystywany jest generator ozonu. Po włączeniu oczyszczacza powietrza stężenie ozonu na wlocie było porównywane ze stężeniem ozonu na wylocie. Badania wykazały, że powietrze po przejściu przez filtr oczyszczacza powietrza zawiera o 75% ozonu mniej niż powietrze w komorze.Potwierdzono, że wszystkie testowane oczyszczacze powietrza Blueair redukują ilość ozonu w powietrzu, jednak najlepiej poradziły sobie modele wyposażone w filtry zawierające węgiel aktywny. Konstrukcja tych filtrów w połączeniu z porowatą strukturą węgla aktywnego najskuteczniej redukuje ozon w powietrzu wewnętrznym.

Międzynarodowe wymagania dotyczące ozonu

Zgodnie z międzynarodową normą IEC60335- 2-65:2010 oczyszczacze powietrza nie mogą wytwarzać nadmiernych ilości ozonu. Testuje się to poprzez uruchomienie urządzenia w zamkniętej komorze o wymiarach 3,0 x 3,5 x 2,5 m na 24 godziny. Podczas badania stężenie ozonu nie może przekroczyć 50 ppb (części na miliard). Wszystkie urządzenia Blueair są testowane i zgodne z normą IEC60335-2-65:2010. Norma ta jest uznawana przez wiele krajów na całym świecie, takich jak Tajwan, Korea, Japonia i kraje Unii Europejskiej. 


Stany Zjednoczone


Certyfikat CARB

California Air Resource Board (CARB) wymaga, aby wszystkie oczyszczacze powietrza sprzedawane w stanie Kalifornia posiadały certyfikat ARB i były testowane zgodnie z normą UL867. Ma to na celu zapewnienie, że nie emitują ozonu w stężeniach przekraczających 50 ppb. Podczas procesu certyfikacji produkty przechodzą kompleksowe testy w zamkniętej komorze, w której mierzona jest emisja ozonu. Podczas 8-godzinnych badań oczyszczacze powietrza pracują na wysokich i niskich obrotach – z zamontowanym filtrem i bez niego.

 

Certyfikowane jednostki są wymienione na stronie internetowej ARB.

 

Produkty z certyfikatem ARB są oznaczone znakiem ARB wydrukowanym na opakowaniu produktu: Spełnia limit emisji ozonu w Kalifornii. Certyfikat CARB

Obraz certyfikatu zgodności z limitami emisji ozonu w Kalifornii

Energy Star

Aby otrzymać oznaczenie ENERGY STAR, emisja ozonu przez urządzenie musi być zgodna z wymaganiami normy UL 867, która ogranicza emisję ozonu do ≤50 ppb (części na miliard).

 

Unia Europejska

Aby otrzymać oznaczenie CE, stężenie ozonu emitowanego przez oczyszczacz powietrza nie może przekraczać 50 ppb zgodnie z normą EN 60335-2-65.

 

Chiny

Chińska norma GB 21551.3-2010 dla oczyszczaczy powietrza wymaga, aby stężenie ozonu nie przekraczało 0,1 mg/m³.

 

Kanada

Kanadyjskie normy C22.2 187-15 i CAN/CSA-E60335-2-65:11 oczyszczaczy powietrza wymagają, aby stężenia ozonu nie przekraczały 50 ppb.

Zrównoważony rozwój
Blueair dba o zrównoważony rozwój. Poprawa zdrowia i samopoczucia ludzi jest najważniejszym powodem, dla którego istniejemy. Aby zrealizować nasz cel, poświęcamy swój czas i zasoby na opracowywanie najlepszych w swojej klasie oczyszczaczy powietrza, które mają minimalny wpływ na środowisko, oraz staramy się zwiększać świadomość w zakresie pozytywnego wpływu oddychania czystym powietrzem na zdrowie.

Blueair dba o zrównoważony rozwój. Poprawa dostępu do czystego powietrza dla następnego pokolenia jest najważniejszym powodem, dla którego istniejemy. Aby zrealizować nasz cel, poświęcamy swój czas i zasoby na opracowywanie najlepszych w swojej klasie oczyszczaczy powietrza, które mają minimalny wpływ na środowisko, oraz staramy się zwiększać świadomość w zakresie pozytywnego wpływu oddychania czystym powietrzem na zdrowie. Nasze oczyszczacze powietrza są produkowane z nadających się do recyklingu materiałów pochodzących z odpowiedzialnych źródeł i zaprojektowane tak, aby zużywać minimum energii. Dodatkowo przystępujemy do wszelkich lokalnych i globalnych dobrowolnych programów certyfikacji i stosujemy się do wymogów regulacyjnych, aby pomóc naszym klientom chronić środowisko naturalne. Jako firma chcemy wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo. W ramach naszej inicjatywy CLEAN AIR FOR CHILDREN wspieramy szkoły, żłobki, przedszkola i szpitale dziecięce na całym świecie, pomagając poprawić zdrowie i samopoczucie najbardziej potrzebujących. Z duma możemy powiedzieć, że zapewniliśmy lepszy dostęp do czystego powietrza ponad milionowi dzieci na całym świecie.


Blueair spełnia i przekracza wszelkie regulacyjne i dobrowolne wymogi związane ze zrównoważonym rozwojem.

Energy Star (USA)

ENERGY STAR to uznany na całym świecie program, za który odpowiada Agencja Ochrony Środowiska (EPA). Jego zadaniem jest pomóc konsumentom zaoszczędzić pieniądze i chronić środowisko poprzez zakup energooszczędnych produktów. Blueair był jednym z pierwszych producentów oczyszczaczy powietrza, który uzyskał oznaczenie ENERGY STAR dla wszystkich swoich modeli sprzedawanych w USA, a dzięki wysokiemu wskaźnikowi CADR oczyszczacze powietrza Blueair znacznie przekraczają minimalne wymagania ENERGY STAR.

EER

Modele Blueair sprzedawane w Chinach i Korei są zgodne z lokalnymi przepisami dotyczącymi efektywności energetycznej. Przepisy te określają wydajność oczyszczacza powietrza (CADR/W) i wymagają, aby na każdym modelu znajdowały się oznaczenie oraz klasa EER.  

ROHS

Wszystkie produkty Blueair sprzedawane w Unii Europejskiej są zgodne z dyrektywą 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (ROHS) wydaną przez Unię Europejską. Testujemy każdy produkt, aby upewnić się, że nie zawiera żadnych substancji zabronionych na mocy tej dyrektywy. Wśród zabronionych substancji znajdują się ołów, rtęć i kadm.

 

Wymogi ROHS podobne do obowiązujących w UE mają również zastosowanie do wszystkich oczyszczaczy powietrza sprzedawanych w Chinach, na Tajwanie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Blueair spełnia wymagania ROHS na tych rynkach.

REACH

Blueair przestrzega zapisów rozporządzenia REACH (1907/2006/WE) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów oraz dyrektywy ramowej 2008/98/WE w sprawie odpadów, na mocy których wszyscy producenci i importerzy chemikaliów, w tym produktów je zawierających, mają obowiązek rejestrowania w Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów wszelkich stosowanych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w stężeniach przekraczających 0,1% (wagowo). Blueair testuje wszystkie swoje produkty w celu upewnienia się, że nie są w nich zastosowane żadne zabronione chemikalia, a stężenia nie przekraczają ustalonych limitów. 

WEEE

Na mocy dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) Blueair, jako producent sprzętu gospodarstwa domowego, jest odpowiedzialny za zbieranie, recykling i odzysk produktów Blueair wprowadzanych do obrotu w UE. Blueair, bezpośrednio lub za pośrednictwem lokalnych partnerów, współpracuje z lokalnymi zakładami recyklingu, aby zapewnić odpowiedzialne zbieranie i poddawanie recyklingowi swoich produktów.