Blueair Air purifiers for asthma
Tillbaka till bloggen
Hälsa
21 maj 2020
Luftrenare för astmatiker
Luftkvalitet och lindring av astma

För astmatiker är luftkvalitet en avgörande fråga. Exponering för ytterst små luftburna partiklar orsakar inflammation i lungornas luftvägar. Astmasymptom kan vara både lindriga och svåra, men varierar mellan olika personer. Du kan uppleva symptom då och då, i samband med träning och motion, eller kanske hela tiden. För barn med astma är symptomen verkligen ett hinder för normala aktiviteter, eftersom barn tenderar att vara så aktiva.

Vanliga symptom vid astma infattar:
  • andfåddhet
  • spänningar eller smärtor i bröstet
  • sömnproblem orsakade av hosta eller väsande andning
  • visslande ljud eller väsande andning


Hur astma förvärras

Träning kan förvärra din astma om du tränar när luften är kall och torr. Allergier mot exempelvis djurallergener, pälsdjur samt pollen kan också utlösa astmatillstånd. Om du är känslig mot kemikalier, gaser eller damm och utsätts för detta på jobbet kan det öka risken att du får en kraftigare astmaattack.

Astmautlösande faktorer i hemmet

Luftburet pollen från träd, gräs och ogräs brukar lyckas ta sig in inomhus på något sätt. Förutom pollen är de huvudsakliga faktorerna i hemmet som utlöser astma dammkvalster,mögel,husdjur, kackerlackor och hushållskemikalier. Passiv rökning i hemmet kan också utlösa symptom hos vuxna och barn som lider av astma.

Hjälper luftrenare mot astma?

Ja, luftrenare lindrar astmabesvär. Luftrenare minskar astmautlösande faktorer i hemmet och tar samtidigt itu med luftföroreningar, som är starkt kopplade till astma. Lyckligtvis kan en hälsosam miljö för astmatiker uppnås genom att använda en luftrenare.


Astmatiker bör välja en luftrenare som filtrerar bort både stora och mycket små partiklar på ett effektivt sätt. Eftersom dessa flyger omkring i luften under lång tid är det enklare att fånga partiklarna med en luftrenare i stället för att dammsuga upp dem när de har lagt sig på golvet.

Luftrenare för astmatiker

De goda nyheterna är att HEPASilent-tekniken som används i alla Blueair-modeller filtrerar bort små partiklar kopplade till astma med 99,97 % effektivitet.*


Ibland kan astmasymptom utlösas av hushållskemikalier i luften snarare än (eller utöver) partiklar i luften. I sådana miljöer rekommenderar vi att använda ett filter med aktivt kol som renar luften från kemikalier och absorberar gaser. En luftrenare mot tobaksrök kan till och med förebygga astmaanfall hos personer med känsliga lungor som bor i rökiga miljöer.


Har du problem med astma ska du tänka på att ta med rumsytan i beräkningen när du väljer mellan Blueairs olika modeller. Användare med mycket känsliga lungor bör alltid välja en luftrenare vars rekommenderade rumsyta är större än det aktuella rummet.


*Testad på partiklar ner till 0,1 mikrometer enligt EN1822.

Är du redo att börja andas ren luft?


Blueairs luftrenare är enkla att använda och har något speciellt: Vi är det enda större luftrenarvarumärket som verifierar hur alla våra modeller presterar i Clean Air Delivery Rate (CADR).

Produkter relaterade till den här artikeln
  • upp till 41 m2
2.099,00 SEK
  • upp till 122 m2
4.890,00 SEK
  • upp till 91 m2
9.490,00 SEK
  • upp till 48 m2
4.490,00 SEK
Relaterade artiklar
Blueair Image
Blueairs svar på coronaviruset (covid-19)
Blueair Image
Därför är luftrenaren ett måste för barnrummet
Blueair Image
HEPASilent-teknik