Blueair What is Clean Air Delivery Rate (CADR)?
Tillbaka till bloggen
Hälsa
21 maj 2020
Vad är Clean Air Delivery Rate (CADR)?

CADR (Clean Air Delivery Rate) är en etablerad standard för luftrenare utfärdad av den oberoende organisationen AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers) i USA. AHAM använder CADR, som certifieras och verifieras av ett oberoende laboratorium, för att försäkra konsumenterna om att luftrenare presterar enligt tillverkarens specifikationer och göra det lättare att jämföra luftrenare.


CADR är ett mått på luftrenarens effektivitet baserat på rumsytan och den volym ren luft som produceras per minut. Måttet visar hur väl damm, pollen och rök, de tre vanligaste luftföroreningarna inomhus, renas från luften.

Ju högre CADR, desto bättre

När en luftrenare testas omvandlas resultatet till kubikmeter per timme (m³/h). Ju högre CADR-värde, desto högre är luftrenarens totala kapacitet när det gäller att rena inomhusluften. Om en luftrenare exempelvis har en CADR på 380 m³/h för tobaksrökpartiklar reducerar den rökpartikelnivån med samma koncentration som skulle uppnås genom att tillföra 380 m³/h ren luft per minut.


CADR är den enda luftrenarstandarden som godkänts som amerikansk nationalstandard, eftersom den möjliggör konsekvent jämförelse mellan topprankade luftrenare och produkter som certifierats av AHAM. CADR stödjs också av amerikanska Food and Drug Administration och EPA (Environmental Protection Agency).

Hög CADR och mer därtill – med HEPASilent-teknik

Blueairs HEPASilent-teknik håller särskilt hög prestanda och effektivitet genom att kombinera elektrostatisk och mekanisk filtreringsteknik. Den här kombinationen introducerades av Blueair och ger en hög CADR med nästan ljudlös drift och hög energieffektivitet. Faktum är att en luftrenare från Blueair är så tyst att du kan sova bredvid den och kanske till och med blir tvungen att kontrollera att den är påslagen. På den lägsta fläkthastigheten förbrukar en luftrenare från Blueair dessutom mindre el än en liten glödlampa. Samtidigt filtreras 99,97 % av alla luftburna partiklar ner till 0,1 mikrometer.


Få andra luftrenare håller så hög prestanda på så många parametrar samtidigt.

CADR tar hänsyn till följande:
  • De avlägsnade partiklarnas storlek
  • Hur stor procentandel av partiklar som avlägsnas
  • Luftvolym som passerar genom filtret och enheten
Är du redo att börja andas ren luft?


Blueairs luftrenare är enkla att använda och har något speciellt: Vi är det enda större luftrenarvarumärket som verifierar hur alla våra modeller presterar i Clean Air Delivery Rate (CADR).

Produkter relaterade till den här artikeln
  • upp till 36 m2
1.749,00 SEK
  • upp till 120 m2
2.259,50 SEK 4.519,00 SEK

Outlet 50%

  • upp till 62 m2
5.079,00 SEK
  • upp till 96 m2
7.749,00 SEK
Relaterade artiklar
Blueair Image
Blueairs svar på coronaviruset (covid-19)
Blueair Image
Därför är luftrenaren ett måste för barnrummet
Blueair Image
HEPASilent-teknik