Blueair Vad är Clean Air Delivery Rate (CADR)?
Tillbaka till bloggen
Hem
21 maj 2020
Luftrenare för luftföroreningar inomhus
Luftföroreningar

En luftförorening är ett ämne i luften som kan ha en negativ inverkan på människan och ekosystemet.

Hälsoeffekter av luftföroreningar inomhus

Exponering för luftföroreningar inomhus har kopplats till infektioner, astma och lungcancer. De kan även få mindre allvarliga konsekvenser, som exempelvis huvudvärk, täppt näsa, yrsel, trötthet och torrhet i ögonen. Om du redan lider av en lungåkomma löper du större risk att få symptom.

Dålig luftkvalitet inomhus och de bakomliggande orsakerna

Luftföroreningspartiklar kan vara fasta, eller i form av vattendroppar eller gas. Överskottspartiklar kan samlas inomhus på grund av dålig ventilation, höga temperaturer och höga luftfuktighetsnivåer. Tillräcklig ventilation kan vara en utmaning, eftersom inomhusföroreningarna kan öka om för lite utomhusluft kommer in och spär ut inomhusluften, men de kan också öka om utomhusföroreningar tar sig in.

Hälsoeffekter av dålig luftkvalitet inomhus

American Lung Associations årliga ”State of the Air”-rapport säger att hälften av alla amerikaner bor i områden där nivåerna av ozon och partikelföroreningar gör luften ohälsosam. Den 15:e årliga nationella utvärderingsrapporten visar att även om landet totalt sett minskar sina partikelföroreningar är dålig luftkvalitet ett fortsatt stort hälsoproblem. En av de största källorna till oro är de ökade nivåerna av ozon (smog) som har ökat sedan förra årets rapport, och som fortsätter att vara en av de främsta orsakerna till irritationer i andningsvägarna och en av världens vanligaste luftföroreningar.

De viktigaste resultaten i 2014 års State of the Air:
 • Nästan hälften av alla människor i USA (147,6 miljoner) bor i områden där det förekommer ohälsosamma nivåer av antingen ozon eller partikelföroreningar.
 • Över 27,8 miljoner människor (8,9 %) i USA bor i 17 olika områden där det förekommer ohälsosamma nivåer av samtliga föroreningar som uppmätts i rapporten.
 • 22 av de 25 mest ozonförorenade städerna i 2014 års rapport (bland andra Los Angeles, New York och Chicago) hade i genomsnitt fler dagar med höga ozonvärden jämfört med 2013 års rapport.
 • 13 av 25 städer med värst årlig partikelförorening nådde sina hittills lägsta nivåer, inklusive Los Angeles, Atlanta, Pittsburgh och Bakersfield.


Följande grupper är mest utsatta:
 • spädbarn, barn och äldre
 • personer med lungsjukdomar som astma och KOL
 • personer med hjärtproblem eller diabetes
 • låginkomsttagare
 • personer som arbetar utomhus eller tillbringar mycket tid utomhus
 • Farliga nivåer av luftföroreningar kan förorsaka väsande andning, hosta, astmaattacker, hjärtattacker och förtida dödsfall.


Luftbalans inomhus/utomhus

Ditt bästa försvar mot luftföroreningar inomhus är att hindra dem från att komma in i hemmet eller på kontoret. American Lung Association kallar detta för ”källkontroll”. En bra start för att hålla inomhusluften fri från utomhusföroreningar är att skapa välventilerade utrymmen som låter frisk, ren luft strömma in. Rätt luftrenare kan hjälpa, men det bästa är att undvika att förorena inomhusluften redan från början.

Luftrenare mot föroreningar

Om ditt hem eller kontor är utsatt för luftföroreningar kan en luftrenare vara till hjälp för att avlägsna skadliga partiklar och förbättra luftkvaliteten. I hem där det huvudsakligen förekommer partikelföroreningar, exempelvis avgaser, damm och bakterier, rekommenderas ett partikelfilter från Blueair. I hem eller på kontor med omfattande föroreningar i gasform, exempelvis VOC eller rök, rekommenderas ett SmokeStop™-filter.

Är du redo att börja andas ren luft?


Blueairs luftrenare är enkla att använda och har något speciellt: Vi är det enda större luftrenarvarumärket som verifierar hur alla våra modeller presterar i Clean Air Delivery Rate (CADR).

Produkter relaterade till den här artikeln
 • upp till 15 m2
1.749,00 SEK
 • upp till 50 m2
4.519,00 SEK
 • upp till 26 m2
5.079,00 SEK
 • upp till 40 m2
7.749,00 SEK
Relaterade artiklar
Blueair Image
Blueairs svar på coronaviruset (covid-19)
Blueair Image
Därför är luftrenaren ett måste för barnrummet
Blueair Image
HEPASilent-teknik