Blueair What is Clean Air Delivery Rate (CADR)?
Tillbaka till bloggen
Hem
21 maj 2020
Luftrenare för luftföroreningar inomhus
Luftföroreningar

En luftförorening är ett ämne i luften som kan ha en negativ inverkan på människan och ekosystemet.

Hälsoeffekter av luftföroreningar inomhus

Exponering för luftföroreningar inomhus har visat sig ha kopplingar till allt från infektioner till astma och lungcancer. De kan även få mindre allvarliga konsekvenser, som exempelvis huvudvärk, täppt näsa, yrsel, trötthet och torrhet i ögonen. Om du redan lider av en lungåkomma är risken större att du upplever symptom.

Dålig luftkvalitet inomhus och de bakomliggande orsakerna

Luftföroreningspartiklar kan vara fasta, flytande i form av droppar, eller finnas som gaser. Överskottspartiklar kan samlas inomhus på grund av dålig ventilation, höga temperaturer och höga luftfuktighetsnivåer. Det kan vara en utmaning att åstadkomma tillräckligt bra ventilation, eftersom nivån av inomhusföroreningar kan öka om det inte kommer in tillräckligt mycket utomhusluft för att spä ut inomhusluften. Ökningen kan också ske på grund av att föroreningar tar sig in utifrån och blir kvar inomhus.

Hälsoeffekter av dålig luftkvalitet inomhus

American Lung Associations årliga ”State of the Air”-rapport konstaterar att hälften av alla amerikaner bor i områden där ozon- och partikelföroreningsnivåerna gör luften ohälsosam. Den 15:e årliga nationella utvärderingsrapporten visar att även om landet totalt sett minskar sina partikelföroreningar är dålig luftkvalitet ett fortsatt stort hälsoproblem. En av de största oroskällorna är de ökande ozonnivåerna (smog), som har stigit sedan förra årets rapport och förblir en av de främsta orsakerna till irriterade luftvägar, samt är den vanligaste luftföroreningen i världen.

De viktigaste resultaten i 2014 års State of the Air:
 • Nästan hälften av alla människor i USA (147,6 miljoner) bor i områden där det förekommer ohälsosamma nivåer av antingen ozon eller partikelföroreningar.
 • Över 27,8 miljoner människor (8,9 %) i USA bor i 17 olika områden där det förekommer ohälsosamma nivåer av samtliga föroreningar som uppmätts i rapporten.
 • 22 av de 25 mest ozonförorenade städerna i 2014 års rapport (bland andra Los Angeles, New York och Chicago) hade i genomsnitt fler dagar med höga ozonvärden jämfört med 2013 års rapport.
 • 13 av 25 städer med värst årlig partikelförorening nådde sina hittills lägsta nivåer, inklusive Los Angeles, Atlanta, Pittsburgh och Bakersfield.


Följande grupper är mest utsatta:
 • spädbarn, barn och äldre
 • personer med lungsjukdomar som astma och KOL
 • personer med hjärtproblem eller diabetes
 • låginkomsttagare
 • personer som arbetar utomhus eller tillbringar mycket tid utomhus
 • Farliga nivåer av luftföroreningar kan förorsaka väsande andning, hosta, astmaattacker, hjärtattacker och förtida dödsfall.


Luftbalans inomhus/utomhus

Det bästa försvaret mot luftföroreningar inomhus är att förhindra att de tar sig in i hemmet eller kontoret. American Lung Association kallar detta för ”källkontroll”. En bra start för att hålla inomhusluften fri från utomhusföroreningar är att skapa välventilerade utrymmen som låter frisk, ren luft strömma in. Rätt luftrenare kan hjälpa till, men det bästa är att undvika att inomhusluften blir förorenad till att börja med.

Luftrenare mot föroreningar

Om luften i ditt hem eller ditt kontor tenderar att bli förorenad kan en luftrenare hjälpa till att avlägsna skadliga partiklar och förbättra luftkvaliteten. I hem där det huvudsakligen förekommer partikelföroreningar, exempelvis avgaser, damm och bakterier, rekommenderas ett partikelfilter från Blueair. För hem med omfattande föroreningar i gasform, exempelvis VOC eller rök, rekommenderas användning av ett SmokeStop™-filter.

Är du redo att börja andas ren luft?


Blueairs luftrenare är enkla att använda och har något speciellt: Vi är det enda större luftrenarvarumärket som verifierar hur alla våra modeller presterar i Clean Air Delivery Rate (CADR).

Produkter relaterade till den här artikeln
 • upp till 36 m2
1.749,00 SEK
 • upp till 120 m2
4.519,00 SEK
 • upp till 62 m2
5.079,00 SEK
 • upp till 96 m2
7.749,00 SEK
Relaterade artiklar
Blueair Image
Blueairs svar på coronaviruset (covid-19)
Blueair Image
Därför är luftrenaren ett måste för barnrummet
Blueair Image
HEPASilent-teknik