Blueair Luftrenare för tandläkarmottagningar
Tillbaka till bloggen
På jobbet
21 maj 2020
Luftrenare hos tandläkaren

Alla som drar sig för att gå till tandläkaren ska utöver det, inte behöva oroa sig för dålig luft. Men enligt Occupational Information Network, som utvecklats av amerikanska Department of Labor, är tandhygienist, tandläkare, tandtekniker och tandsköterska fyra av de fem ohälsosammaste yrkena.


Behovet av luftrening på tandläkarmottagningar är en stor anledning. Tandläkarmottagningar är offentliga lokaler där patienterna själva utgör en källa till luftföroreningar i form av partiklar som lossnar från huden. Bland dessa finns gula stafylokocker, som är en av de största orsakerna till infektioner. När det dessutom finns andra smittämnen som SARS och MRSA är behovet av att förhindra spridningen av luftburna virus och bakterier större än någonsin.

Luftburna smittämnen

Dessutom frigörs fler bakterier, virus och svamppartiklar i luften vid behandling av patienter. Till att börja med innehåller människans mun mer än 350 olika typer av bakterier. När det borras i tänder, ben och vävnad sprids också mikrober från saliv och blod i luften. De små dropparna kan stanna kvar i luften i flera timmar och utgöra en källa till infektion för både personal och patienter. Därtill kan kvicksilverånga frigöras i luften när amalgamfyllningar tas bort.


Ultraljudsinstrument och det ständiga behovet av att desinficera ytor ger upphov till bioaerosoler som förvärrar luftkvaliteten ytterligare. Dessa partiklar, tillsammans med små och mikroskopiska partiklar, når djupt ner i lungorna och kan absorberas i blodomloppet. Det är ohälsosamt för patienterna och ännu värre för tandläkarna som utsätts för partiklarna varje dag.

Luftrening för en frisk tandvårdsklinik

Att andas frisk, ren, energigivande luft ger högre produktivitet, färre luftvägssjukdomar och en säkrare, hälsosammare miljö för både patienter och personal. Det är där en luftrenare som Blueair Pro kommer in i bilden.


Blueair Pro erbjuder kraftfull luftreningsprestanda i ett kompakt format. Eller praktiskt taget obefintligt: Ett väggfäste som tillval kan hålla Pro XL ur vägen för utrustning i ett trångt behandlingsrum och göra det lättare att rengöra golvet. Alla Pro-modeller är stabilt byggda med ett hölje i galvaniserat stål som klarar hög belastning och tuff miljö.

Automatisk kontroll och funktionalitet

Till Blueair Pro-modellerna finns Air Intelligence Module (AIM) (standard på Pro XL-modellen). Modulen gör att luftrenaren kan ställas in på automatiskt läge på tandkliniken. Partikel- och gasnivåer mäts då kontinuerligt. Fläkthastigheten justeras utifrån nivåerna för att kontinuerligt upprätthålla optimal luftkvalitet. Resultaten visas på en informativ, lättläst display.

Är du redo att börja andas ren luft?


Blueairs luftrenare är enkla att använda och har något speciellt: Vi är det enda större luftrenarvarumärket som verifierar hur alla våra modeller presterar i Clean Air Delivery Rate (CADR).

Produkter relaterade till den här artikeln
  • upp till 15 m2
1.749,00 SEK
  • upp till 50 m2
4.519,00 SEK
  • upp till 26 m2
5.079,00 SEK
  • upp till 40 m2
7.749,00 SEK
Relaterade artiklar
Blueair Image
Blueairs svar på coronaviruset (covid-19)
Blueair Image
Därför är luftrenaren ett måste för barnrummet
Blueair Image
HEPASilent-teknik