Blueair Energy efficient air purifiers
Tillbaka till bloggen
Hemma
October 19, 2022


Mer ren luft.

Mindre energi än en vanlig glödlampa.


Blueair Blueair air purifier in a room

UPP TILL

29%

LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING²

För att luften i bostaden ska hållas ren bör luftrenaren vara igång dygnet runt. Därför är våra luftrenare konstruerade för att minimera energiförbrukningen och miljöpåverkan. Faktum är att Blueairs luftrenare förbrukar mindre el än en liten glödlampa⁵.

Energisnåla luftrenare

Alla apparater med hög energieffektivitet och låg energiförbrukning hjälper till att minska vår totala användning av fossila bränslen. Blueairs avancerade  HEPASilent™-teknik  är mycket energieffektiv och håller särskilt hög prestanda genom att kombinera elektrostatisk och mekanisk filtreringsteknik. Den här kombinationen introducerades av Blueair och ger en hög Clean Air Delivery Rate  (CADR) med hög energieffektivitet. Våra luftrenare förbrukar inte mer energi än en glödlampa: 2–20 W på låg hastighet och 10–120 W på hög hastighet, beroende på vilken modell det gäller.

Den smarta HEPASilent™-tekniken

Blueairs luftrenare är de enda som har HEPASilent™, en teknik som ger maximal filtrering¹ med minimal ljudnivå². Blueairs banbrytande filtreringsteknik renar luften snabbare¹ och producerar mer¹ ren luft genom att kombinera traditionell mekanisk filtrering med elektrostatisk laddning av partiklar. I kombination med Blueair-renarnas unika filterkonstruktion resulterar detta i att minst 99,97 % av alla luftburna partiklar, ända ner till 0,1 mikrometer³, filtreras bort med minimal ljudnivå och energiförbrukning. Blueairs luftrenare är nästan ljudlösa⁴ och förbrukar mindre energi än en vanlig glödlampa⁵.


Factors to consider when choosing an energy efficient air purifier


Room Size: Choose an air purifier that is designed for the size of the room you want to purify. A purifier that is too small for the room will not be effective, while one that is too large will consume more energy than necessary.Type of Filter: Look for an air purifier with advanced filters such as HEPA filters, which can remove particles as small as 0.3 microns.Energy Star Certification: Choose an air purifier that is Energy Star certified, which means it has been independently tested and proven to be energy efficient.Noise Level: Look for an air purifier that operates at a noise level that is comfortable for you.


HEPASilent™ dual filtration technology - Energy efficient


Only Blueair air purifiers have HEPASilent™ technology delivering maximum filtration¹ with minimum noise². This pioneering Blueair filtration technology cleans the air faster¹ and produces more¹ clean air by combining traditional mechanical filtration with electrostatic charging of particles. Together with the unique Blueair filter design at least 99.97% of airborne particles even down to 0.1 microns³ are removed with minimum noise and energy use. Therefore, Blueair air purifiers are whisper-silent⁴ and consume less energy than a light bulb⁵. The perfect addition to your energy efficient home.


FAQs


Q: Can energy efficient air purifiers still remove pollutants effectively?


A: Yes, energy efficient air purifiers are designed to remove pollutants effectively while consuming less energy than traditional air purifiers.Q: Are energy efficient air purifiers more expensive than traditional air purifiers?


A: Energy efficient air purifiers can be more expensive upfront, but they provide cost savings on electricity bills over time.Q: How often do I need to replace the filters in an energy efficient air purifier?


A: The frequency of filter replacement depends on the air purifier model and usage. Typically, filters need to be replaced every 6-12 months, while pre-filters need to be washed or replaced every 3 months.


Conclusion: Why energy efficient air purifiers are the best choice for your home


Energy efficient air purifiers are a great investment for homeowners who want to improve their indoor air quality while reducing their energy consumption. When choosing an energy efficient air purifier, consider factors such as room size, filter type, energy efficiency certification, and noise level. With the right energy efficient air purifier, you can enjoy clean air and cost savings on your electricity bills.

Är du redo att börja andas ren luft?


Blueairs luftrenare är enkla att använda och har något speciellt: Vi är det enda större luftrenarvarumärket som verifierar hur alla våra modeller presterar i Clean Air Delivery Rate (CADR).

1. Jämförelse mellan CADR hos Blueair-modeller med mekanisk och elektrostatisk filtrering och samma modeller med enbart mekanisk filtrering med H13 HEPA-filter.

2. När motsvarande CADR uppmättes hade Blueair-modellen med mekanisk och elektrostatisk filtrering lägre ljudnivå och energiförbrukning än samma modell med enbart mekanisk filtrering med H13 HEPA-filter. Den lägre ljudnivån avser skillnaden i ljudstyrka (dB(A)). Prestandan kan variera.

3. Baserat på filtreringstester av PM 2,5 (0,1–2,5 mikrometer) och bakterier (H1N1, E.coli) upp till 90 min i ett rum på 30 m³. Prestandan kan variera. Alla Blueairs luftrenare har inte testats mot SARS-CoV-2 och Blueair påstår inte att de dödar/förhindrar spridning av covid-19.

4. Ljudtryck uppmätt vid låg fläkthastighet.

5. Energiförbrukning vid hög fläkthastighet. Jämfört med en glödlampa med över 900 lumen.

6. https://www.epa.gov/report-environment/indoor-air-quality.