Blueair Air purifiers for virus and bacteria
Tillbaka till bloggen
Hälsa
21 maj 2020
Luftrenare för virus och bakterier
Håll dig frisk året runt

I förkylnings- och influensatider är en luftrenare som klarar av virus och bakterier ett bra sätt att hålla dig och familjen friska. Luftrenare kan förhindra luftburna sjukdomar eftersom de kan filtrera bort förkylnings- och influensavirus och bakterier från inomhusluften och även stärka immunförsvaret genom att bidra till bättre sömn.

Virus och bakterier är levande organismer som orsakar sjukdomar. Bakterieinfektioner kan leda till halsfluss, tuberkulos och andra infektioner. Virusinfektioner kan leda till allt från vattkoppor till förkylningar och influensa. Enligt den amerikanska myndigheten EPA (Environmental Protection Agency) kan luftburna bakterier också förvärra allergi- och astmasymptom.

Blueair Image
Hur kan man undvika att smittas av virus under influensasäsongen?

Oftast är människor den huvudsakliga källan till luftburen smitta i hemmet och på arbetsplatsen. När någon nyser eller hostar fylls luften av små droppar med vatten eller slem, som är fulla med virus eller bakterier. När du andas in hamnar de i lungorna. Även utan extra skjuts från en hostning eller nysning kan bakterier färdas upp till 180 cm. Vissa virus kan stanna kvar i luften i flera timmar.

Trånga förhållanden med dålig luftcirkulation, exempelvis på bussar, tåg eller kontor, kan förenkla spridningen av förkylningar, influensa och andra sjukdomar. Forskning har visat att luftflöde och ventilation dramatiskt kan påverka hur sjukdomar sprids inomhus. Ju mer stillastående luften är, desto troligare blir det att sjukdomar sprids. Vissa bakterier och virus frodas och sprids via dåligt underhållna ventilationssystem i byggnader. Exempelvis legionella (legionärssjuka) kan spridas på det här sättet.

Blueair Classic förebygger bakterie- och virusinfektioner

En luftrenare kan förhindra sjukdomar genom att begränsa antalet luftburna virus och bakterier, särskilt under förkylnings- och influensatider. Classic 280i och Classic 480i avlägsnade 99,99 % av de tolv vanligaste virusen och bakterierna, däribland svininfluensan (H1N1), E. coli och Enterovirus (EV71), enligt tester av ackrediterade CAS Test Technical Services.*


”Blueairs egenutvecklade HEPASilent-teknik fångar upp och dödar bakterier och virus.”

Våra luftrenare fångar upp skadliga virus och bakterier, och vår egenutvecklade HEPASilent-teknik eliminerar dem. Blueair Classic-serien** dödar 99 % av alla bakterier och virus enligt interna tester, vilket gör att de inte kan fortplanta sig och spridas vidare.

Produkter relaterade till den här artikeln
  • upp till 36 m2
1.749,00 SEK
  • upp till 120 m2
4.519,00 SEK
  • upp till 62 m2
5.079,00 SEK
  • upp till 96 m2
7.749,00 SEK
Relaterade artiklar
Blueair Image
Blueairs svar på coronaviruset (covid-19)
Blueair Image
Därför är luftrenaren ett måste för barnrummet
Blueair Image
HEPASilent-teknik