Blueair Image
Studie: Luftkvalitet i inlärningsmiljöer
Har du någonsin funderat över luftkvaliteten i skolor och hur den kan påverka eleverna?

Vi på Blueair undersökte tillsammans med insiktsbyrån Augur luftkvaliteten i inlärningsmiljöer och gav ut en rapport med titeln ”Let's clear the air” för att sammanfatta resultaten. Detta är en del av vårt globala initiativ CLEAN AIR FOR CHILDREN, som strävar efter att se till att alla barn har rätten att andas ren luft. Förutom de många positiva hälsoeffekterna har bra luftkvalitet visat sig bidra till långsiktigt god hälsa, en positiv inlärningsmiljö och högre närvaro bland eleverna.

– Det är lättare att tänka med ren luft omkring sig. Jag tänker mer när jag är utomhus.


Elev, 14 år

Rapport: Let’s clear the air

 


  • Luftkvalitet i inlärningsmiljöer
  • Hälsoeffekter vid dålig luftkvalitet
  • Medvetenheten om inomhusluftens kvalitet är relativt låg
  • Åsikter från skolpersonal, föräldrar och elever
  • Luftkvalitet – reglering och ansvar
  • Viktiga utmaningar för att säkerställa god kvalitet på inomhusluften
  • Reflektioner från experter
Blueair Image


Om rapporten:Den här rapporten baseras på en serie kvalitativa intervjuer med åttondeklassare, lärare och skolledning på Enskede skola i Stockholm, samt en nationell undersökning med 300 respondenter som genomfördes online med föräldrar, lärare och rektorer på skolor med elever i åttonde klass.

 Intervjuer genomfördes med tre experter för att komplettera ovanstående. De tre experter som deltar i rapporten är Anna-Sara Claeson, docent i psykologi och tvärvetenskaplig forskning om kemisk exponering och dess koppling till byggnadsrelaterad ohälsa och kemisk intolerans, Katarina Gospic, utbildad fysiolog, läkare, doktor, fil. doktor vid Karolinska Institutet och banbrytande hjärnforskare, samt Malin Valsö, leg. psykolog med fokus på skolutveckling, ledarskap, och inlärningsmiljöer, som arbetar med hälsofrämjande skolutveckling.

 Dessutom genomfördes mätningar av inomhusluftens kvalitet i åttondeklassarnas klassrum på Enskede skola med avancerade partikelmätare.

Är du redo att börja andas ren luft?


Blueairs luftrenare är enkla att använda och har något speciellt: Vi är det enda större luftrenarvarumärket som verifierar hur alla våra modeller presterar i Clean Air Delivery Rate (CADR).

Blueair Image
Vi kämpar för rätten till ren luft

Genom vårt initiativ CLEAN AIR FOR CHILDREN kämpar vi för varje barns frihet att andas. Genom opinionsbildning och donationer har vi förbättrat tillgången till ren luft för över 1 000 000 barn över hela världen.

Blueair Image
Ren luft för barn

Genom vårt initiativ Clean air for children kämpar vi för varje barns rätt att andas ren luft. Genom stöd och donationer har vi förbättrat tillgången till ren luft för över 1 000 000 barn över hela världen.

Relaterade artiklar
Blueair Image
Blueairs svar på coronaviruset (covid-19)
Blueair Image
Därför är luftrenaren ett måste för barnrummet
Blueair Image
HEPASilent-teknik