Blueair Image
Studie: Så är luftkvaliteten i svenska skolor
Har du någonsin funderat på hur luften är i skolan, och hur den påverkar eleverna?

I samarbete med insiktsföretaget Augur har vi på Blueair undersökt luftkvaliteten i svenska skolor och summerat det i rapporten ”Dags att rensa luften”. Det har vi gjort som en del av vårt globala initiativ CLEAN AIR FOR CHILDREN som syftar till att ge alla barn rätten att andas ren luft. God luftkvalitet har bevisat många positiva hälsoeffekter och är en förutsättning för långsiktig bra hälsa, en god inlärningsmiljö och hög närvaro bland eleverna. 

”Vi har tidigare studerat luftkvaliteten i grundskolor i London där vi genomgående fann oacceptabla nivåer av partikelhalter i klassrummen. Den svenska studien visar att behovet av att förbättra luftkvaliteten i svenska skolor är minst lika akut. Stockholm sägs ha den renaste utomhusluften bland världens storstäder, men inomhusluften i den Stockholmsskola vi har studerat är inte märkbart bättre än i skolor i en av världens mest förorenade städer.”


Sara Alsén, chief purpose officer på Blueair

Rapport: ”Dags att rensa luften”


  • Så är luften i svenska skolor
  • Negativa effekter av dålig inomhusluft
  • Mätning av luften i klassrummet på Enskede skola
  • Skolpersonal, föräldrar och elever tycker till
  • Lagar och gränsvärden – det här gäller
  • Åtgärder för en bättre skolmiljö
  • Skillnaden mellan ventilation och ren luft
  • Experter uttalar sig
Blueair Image


Om rapporten:Rapporten baseras dels på kvalitativa intervjuer med elever i åttonde klass, lärare och skolledning i Enskede skola i Stockholm, dels en rikstäckande kvantitativ undersökning med totalt 300 respondenter i form av en webbenkät med föräldrar till åttondeklassare, lärare i åttonde klass och rektorer vid skolor med åttonde klass.Ovanstående har kompletterats med djupintervjuer med tre experter. De tre experter som medverkar i rapporten är Anna-Sara Claeson, docent i psykologi och tvärvetenskaplig forskare kring kemisk exponering och dess koppling till byggnadsrelaterad ohälsa och kemisk intolerans, Katarina Gospic, utbildad fysiolog, läkare, disputerad vid Karolinska Institutet och banbrytande hjärnforskare samt Malin Valsö, leg. psykolog med fokus på skolutveckling, ledarskap och lärmiljöer som arbetar med hälsofrämjande skolutveckling.Dessutom har mätningar av inomhusluftens kvalitet i åttondeklassarnas klassrum i Enskede skola genomförts med avancerad partikelmätare.

Är du redo att börja andas ren luft?


Blueairs luftrenare är enkla att använda och har något speciellt: Vi är det enda större luftrenarvarumärket som verifierar hur alla våra modeller presterar i Clean Air Delivery Rate (CADR).

Blueair Image
Alla har rätt till ren luft

Via vårt initiativ CLEAN AIR FOR CHILDREN, kämpar vi för varje barns rätt till ren luft. Med donationer och allmänhetens stöd i ryggen har vi bidragit med ren luft till över 1,000,000 barn världen över.

Blueair Image
Clean air for children

Via vårt initiativ CLEAN AIR FOR CHILDREN, kämpar vi för varje barns rätt till ren luft. Med donationer och allmänhetens stöd i ryggen har vi bidragit med ren luft till över 1,000,000 barn världen över.

Relaterade artiklar
Blueair Image
Blueairs svar på coronaviruset (covid-19)
Blueair Image
Därför är luftrenaren ett måste för barnrummet
Blueair Image
HEPASilent-teknik