Blueair Air purifiers for COPD
Tillbaka till bloggen
Hälsa
21 maj 2020
Luftrenare för KOL
Vad är KOL?

KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Termen är allmän och används för att beskriva progressiva lungsjukdomar som emfysem, kronisk bronkit och icke-reversibel astma. Även om sjukdomen inte går att bota lindrar luftrenare besvären av KOL, som förvärras av luftföroreningar.


Enligt den amerikanska myndigheten National Institutes of Health visar studier i Nordamerika och västeuropeiska länder att personer som regelbundet andas in förorenad luft löper högre risk att få KOL. För personer som redan har KOL kan luftföroreningarna få sjukdomen att utvecklas snabbare eftersom förorenad luft innehåller små partiklar som skadar lungorna.


Luftföroreningar inomhus är ofta det största problemet eftersom folk tillbringar större delen av tiden där. Inomhusluften kan vara upp till fem gånger mer förorenad än utomhusluften, enligt USA:s Environmental Protection Agency.

Luftföroreningar och emfysem

Tobaksrök och rök från förbränningsmaterial inomhus är de största problemen för personer som lider av KOL, särskilt de som har emfysem. När någon röker inomhus fylls luften med skadliga partiklar. Inandning av den förorenade inomhusluften kan med tiden medföra allvarliga problem, bland annat luftvägsinfektioner och astma. Passiv rökning kan förvärra KOL-symptom men även orsaka KOL hos någon som aldrig har rökt.


Dessutom finns det flera miljarder människor runt om i världen som eldar med ved eller kol inomhus för matlagning och uppvärmning. Inandning av röken från det brinnande virket kan skada lungorna och långsamt orsaka KOL. Kvinnor och barn som tillbringar mycket tid i hemmet har störst risk att få KOL från förbränningsmaterial inomhus.


Andra riskfaktorer för KOL är bland annat damm, kemikalier, kemikaliska ångor och upprepade nedre luftvägsinfektioner under barndomen.

Hjälper luftrenare mot KOL?

Luftrenare gör inomhusluften mycket hälsosammare för alla i familjen. Därför är luftrenare också ett viktigt skydd för personer med lungsjukdomar. En av de viktigaste övervägandena vid behandling av kronisk bronkit, emfysem, astma och andra lungsjukdomar är att välja en luftrenare som skyddar mot de minsta partiklara. Omkring 90 % av partiklarna i luften klassificeras som ytterst små partiklar, vilket är de allra farligaste partiklarna. De fastnar långt ner i lungorna.


Lyckligtvis erbjuder Blueairs luftrenare med HEPASilent-teknik särskilt hög prestanda och effektivitet. Exempel på vanliga luftburna allergener och lungskadliga föroreningar som filtreras bort av Blueairs luftrenare är: bakterier, damm, pollen, rök, djurallergener, dammkvalster, fordonsavgaser, sot, partiklar från laserskrivare och kopiatorer, svamp, mögelsporer, virus och flyktiga organiska ämnen (volatile organic compounds, VOC).


HEPASilent-teknikens effektivitet beror på kombinationen av elektrostatisk och mekanisk filtreringsteknik. Kombinationen, som introducerades av Blueair, fångar upp 99,7 % av alla luftburna partiklar med en storlek ned till 0,1 mikrometer*, ger samtidigt hög Clean Air Delivery Rate (CADR), nästan ljudlös drift och hög energieffektivitet. Faktum är att en luftrenare från Blueair är så tyst att du kan sova bredvid den och kanske till och med blir tvungen att kontrollera att den är påslagen. På den lägsta fläkthastigheten förbrukar en Blueair-luftrenare dessutom mindre el än en glödlampa.


*Testad på partiklar ner till 0,1 mikrometer enligt EN1822.

Tre typer av KOL

Vid emfysem är luftblåsorna (alveolerna) i lungorna skadade vilket gör det svårare att få in syre och få ut koldioxid. Kronisk bronkit är en inflammation i luftrören inuti lungorna. Dessa förändringar begränsar luftflödet in och ut ur lungorna, vilket gör det svårt att andas. Icke-reversibel astma är en typ av astma som inte svarar på vanliga astmaläkemedel. Vid denna typ av astma drar luftvägarna ihop sig på ett sätt som inte går att häva med läkemedel.

Är du redo att börja andas ren luft?


Blueairs luftrenare är enkla att använda och har något speciellt: Vi är det enda större luftrenarvarumärket som verifierar hur alla våra modeller presterar i Clean Air Delivery Rate (CADR).

Produkter relaterade till den här artikeln
  • upp till 36 m2
1.749,00 SEK
  • upp till 120 m2
4.519,00 SEK
  • upp till 62 m2
5.079,00 SEK
  • upp till 96 m2
7.749,00 SEK
Relaterade artiklar
Blueair Image
Blueairs svar på coronaviruset (covid-19)
Blueair Image
Därför är luftrenaren ett måste för barnrummet
Blueair Image
HEPASilent-teknik