Blueair Air purifiers for mold removal
Tillbaka till bloggen
Hemma
21 maj 2020
Luftrenare för mögel

Sanningen är trist nog att mögel finns överallt. Det finns inga mögelfria inomhusytor. Om du är allergisk mot mögel kan exponering utlösa allergiska reaktioner och astmasymptom. Forskare studerar huruvida fuktiga inomhusmiljöer och mögel kan orsaka besvär i de övre och nedre luftvägarna. Även utan allergier kan luftburna mögelpartiklar orsaka irritation i ögon, hud, näsa, hals och lungor.

Mögel har kopplats till följande:
 • förvärrad astma
 • hosta
 • väsande andning
 • nästäppa
 • halsont
 • nysningar
 • rinit

En ganska ovanlig sjukdom som kallas hypersensitivitetspneumonit har också kopplats till exponering för inomhusmögel hos personer med nedsatt immunsystem. Folk som drabbats av sjukdomen upplever influensaliknande symptom.

Hur växer och frodas mögel?

Mögel är svamp som förökar sig genom att bilda sporer som färdas genom luften och fastnar på organiskt material på t.ex. djur och växter. Mögel kan färdas långa avstånd och är ofta fler än pollen, och de gör därför livet svårt för den som är känslig mot sporer.


Mögel växer ofta på fuktiga platser i ett hus, till exempel i källaren eller badrummet. Men mögelsporer trivs också i trädgården bland fuktiga blad och kompost. Därför är det bra att kratta bort löv från trädgården och rensa bort löv från hängrännor. Håll kompost och gårdsavfall så långt borta från huset som möjligt och ha på dig ansiktsmask när du krattar löv och rengör kompostbehållare.

Minska mögel inomhus

Fukt och mögel tenderar att följas åt. Fukt är mest kopplat till synbar fukt, exempelvis läckage eller förhållanden med hög luftfuktighet. Om du bor eller arbetar i fuktiga hus eller byggnader vistas du i en miljö där mögelsporer frodas. En unken lukt, fukt på hårda ytor och vattenfläckar som antyder läckage eller kondens är tecken på en mögelvänlig miljö. Förutom mögel skapar fuktiga förhållanden även goda förutsättningar för andra inomhusföroreningar, som dammkvalster, bakterier och virus.


Vatten som leder till fuktiga inomhusmiljöer kan komma från många källor. Eftersom en del är omöjliga att undvika är det viktigt att hålla samtliga inomhusytor välventilerade. Problemen börjar vanligtvis när material tillåts vara blöta tillräckligt länge för att mögel ska kunna börja bildas. Om du upptäcker ett vattenläckage ska du se till att åtgärda det snabbt innan möglet hinner få fäste.

Så bildas fukt
 • Översvämning eller läckage där regnvatten tränger in inomhus
 • Dåligt kopplade eller läckande rör
 • Fuktiga mattor (kan uppstå om mattan placerats på ett dåligt ventilerat golv)
 • Otillräcklig frånluftsventilation från badrum och kök
 • Luftfuktighet utomhus
 • Kondens eller fukt som bildats i luftfuktare, avfuktare, luftkonditionering och dropptråg under kylaggregaten som finns i kylskåp


Rena luften från mögel

Om du vill förebygga mögelbildning behöver fukten begränsas. Några av de vanligaste källorna till fukt är luftkonditionering, källare, vind, trånga utrymmen, badrum, luftfuktare och avfuktare, samt kylskåp. Även här är det viktigt att åtgärda alla läckage och bibehålla en välventilerad miljö. Om du kör ventilationsfläktar i badrum och kök hjälper det till att minska fukten. Se till att regelbundet och noggrant rengöra platser där mögel gärna bildas. Luftfuktigheten inomhus bör hållas under 50 procent.


Mögelsporer blir luftburna i samband med rengöringsprocessen som ska avlägsna dem från miljön. För att bli av med mögelsporerna rekommenderas därför en högpresterande luftrenare.

Förhindra mögelallergi
 • Använd en luftavfuktare i huset, särskilt i källaren. Luften bör ha mellan 35 och 50 procents luftfuktighet.
 • Städa badrum och kök regelbundet, helst med en icke-kemisk lösning som ättika.
 • Använd luftrenare som blivit testvinnare med hög CADR (Clean Air Delivery Rate).
 • Kratta bort löv från trädgården och rensa bort löv från hängrännor. Håll kompost och gårdsavfall så långt borta från huset som möjligt och ha på dig ansiktsmask när du krattar löv och rengör kompostbehållare.
Är du redo att börja andas ren luft?


Blueairs luftrenare är enkla att använda och har något speciellt: Vi är det enda större luftrenarvarumärket som verifierar hur alla våra modeller presterar i Clean Air Delivery Rate (CADR).

Produkter relaterade till den här artikeln
 • upp till 36 m2
1.749,00 SEK
 • upp till 120 m2
4.519,00 SEK
 • upp till 62 m2
5.079,00 SEK
 • upp till 96 m2
7.749,00 SEK
Relaterade artiklar
Blueair Image
Blueairs svar på coronaviruset (covid-19)
Blueair Image
Därför är luftrenaren ett måste för barnrummet
Blueair Image
HEPASilent-teknik