Blueair Classroom air purifiers: Helping students reach their potential
Tillbaka till bloggen
Barn
21 maj 2020
Luftrenare i klassrummet hjälper eleverna att prestera bättre

Studier visar att bra luftkvalitet i klassrummet ökar elevernas förmåga att utföra uppgifter som kräver koncentration, uträkning och minne. Molly Greco, en logoped vid Chicago Public Schools, ville med detta i åtanke hjälpa sina elever att prestera bättre genom att skaffa en Blueair Pro M-luftrenare till klassrummet för att eliminera luftföroreningar och ge eleverna ren, frisk luft.


Det är inte så vanligt med luftrenare i skolan, men för Molly var det sunt förnuft att ställa en i klassrummet. ”Jag vet hur viktigt det är med luftkvalitet”, säger hon. Luften vi andas är som bensin för en bil. Bilen behöver bättre bensin för att bli effektivare, hålla längre och prestera bättre.


”Samma sak gäller för barn och vuxna med luftkvaliteten och dess inverkan på lärande och välbefinnande. Blueairs luftrenare skapar en säkrare miljö för oss genom att minska luftföroreningarna som gör oss sjuka och oförmögna att prestera på topp. Jag ser fram emot att se den positiva effekten av renare luft i skolarbetet.”

Luftkvalitet och sjukfrånvaro

När luftkvaliteten är som värst missar eleverna lektioner på grund av luftvägsinfektioner och astma. En luftrenare i ett fullsatt klassrum med nysande studenter kan minska spridningen av förkylningar och influensa genom att filtrera bort bakterier och virus. Luftrenaren kan också eliminera utlösande faktorer för astma och allergi.


Enligt CDC är astmarelaterade sjukdomar en av de främsta orsakerna till sjukfrånvaro i skolan, där de står för över 14 miljoner missade skoldagar per år. Övervakning och förbättring av inomhusluften för att minska sjukfrånvaron kan förbättra elevernas övergripande prestation och höja den akademiska nivån.

Tillräcklig luftventilation och kontroll av källor till dålig luftkvalitet

Ett annat steg mot att förbättra luftkvaliteten i skolorna är att förbättra ventilationen. California Energy Commission rapporterar att ventilationen i de flesta skolor ligger under rekommenderade nivåer både i USA och Europa. En studie som gjordes i Kalifornien visade att ventilationen i en av tre skolor låg under halva den rekommenderade nivån.


Genom att öppna fönster med jämna mellanrum kan luftflödet balanseras för att förbättra luftkvaliteten. Om källorna till luftföroreningarna avlägsnas kan luftkvaliteten också öka avsevärt. Vanliga föroreningskällor i skolor är giftiga rengöringsmedel, färg och material med formaldehyd.


Här kan du hitta tekniska lösningar från EPA som är specifika för luftkvaliteten i skolor. Utöver dessa lösningar kan en luftrenare som Blueair Pro M eliminera 99,97 % av alla luftburna föroreningar med omedelbar effekt och enkelt bibehålla optimal luftkvalitet i klassrummet.


Läs mer om luftkvaliteten i skolor här.

Är du redo att börja andas ren luft?


Blueairs luftrenare är enkla att använda och har något speciellt: Vi är det enda större luftrenarvarumärket som verifierar hur alla våra modeller presterar i Clean Air Delivery Rate (CADR).

Produkter relaterade till den här artikeln
  • upp till 36 m2
1.749,00 SEK
  • upp till 120 m2
4.519,00 SEK
  • upp till 62 m2
5.079,00 SEK
  • upp till 96 m2
7.749,00 SEK
Relaterade artiklar
Blueair Image
Blueairs svar på coronaviruset (covid-19)
Blueair Image
Därför är luftrenaren ett måste för barnrummet
Blueair Image
HEPASilent-teknik