Blueair

För en bättre framtid

Vi på Blueair tycker att ren luft borde vara en grundläggande rättighet. 

Ren luft för nästa generation

Bakom beslutet att skapa världens bästa luftrenare för 20 år sedan låg viljan att garantera tillgången till ren luft för de som behöver det bäst - barnen.


Idag designas och utvecklas våra prisbelönta luftrenare fortfarande i Sverige för att bidra till att skapa den säkrast möjliga miljön för barn att utvecklas och växa i – och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Blueair

Ren luft till en kvarts miljon barn

Genom vårt initiativ Clean air for children arbetar vi för varje barns rätt att andas ren luft. Genom stöd och donationer har vi hjälpt till att förbättra tillgången till ren luft för över 250 000 barn över hela världen.

Blueair
Vi sprider kunskap

Vi samarbetar med media, utbildningsinstitutioner och lokala myndigheter för att öka medvetenheten om den positiva effekten av ren luft för barns hälsa och lärande – och verka för luftkvalitetsstandarder enligt WHO:s rekommendationer.


Blueair
Donationer

Vi samarbetar med regeringar, skolor, sjukhus och icke-statliga organisationer i Storbritannien, Indien, Kina, USA, Sverige, Sydkorea och Japan och donerar våra banbrytande luftrenare för att ge barn bättre tillgång till ren luft.


Blueair
Engagemang som ger resultat

Varje år den 20 november, den internationella barndagen, ägnar alla anställda på Blueair runt om i världen en arbetsdag med att förbättra barns tillgång till ren luft.


Blueair
Children’s Climate Prize: Clean Air-priset

Under 2019 samarbetade vi med Children’s Climate Prize för att instifta ett nytt årligt Clean Air-pris med syfte att driva innovation och medvetenhet bland ungdomar om den största miljörisken för folkhälsan. 


Nomineringarna är öppna varje år för barn mellan 12 och 17 år i hela världen. 


Upptäck våra luftrenare