Blueair För en bättre framtid

För en bättre framtid

Vi på Blueair tycker att ren luft

borde vara en grundläggande rättighet. 

För en bättre framtid

Vi på Blueair tycker att ren luft

borde vara en grundläggande rättighet. 

Our purpose


Clean air for the next generation is our purpose, the reason we exist and the reason we continue to drive sustainable innovation in air purification.


Over two decades ago, our Swedish founder wanted to ensure his children could breathe the same clean, fresh Swedish air inside their home as they did out in the pristine Swedish countryside. So he set out to make the world’s best air purifier. ​


Today, our award-winning air purifiers are still designed in Sweden to create the safest environment for children to develop and grow – while making the least impact on the environment.​

Blueair Image
Freedom to breathe

Clean air is vital to children’s physical and mental development and ability to fulfill their potential. By 2050, UNICEF predicts that air pollution will become the leading cause of child mortality – which is why we are campaigning for the UN to recognize clean air as the right of every child.

Blueair Image
Clean air for children

Through our CLEAN AIR FOR CHILDREN initiative, we fight for every child’s freedom to breathe. With advocacy and donations, we have improved access to clean air for over 1,000,000 children across the world.

Blueair Vi sprider kunskap
Vi sprider kunskap

Vi samarbetar med media, utbildningsinstitutioner och lokala myndigheter för att öka medvetenheten om den positiva effekten av ren luft för barns hälsa och lärande – och verka för luftkvalitetsstandarder enligt WHO:s rekommendationer.


Blueair Donationer
Donationer

Vi samarbetar med regeringar, skolor, sjukhus och icke-statliga organisationer i Storbritannien, Indien, Kina, USA, Sverige, Sydkorea och Japan och donerar våra banbrytande luftrenare för att ge barn bättre tillgång till ren luft.


Blueair Engagemang som ger resultat
Engagemang som ger resultat

Varje år den 20 november, den internationella barndagen, ägnar alla anställda på Blueair runt om i världen en arbetsdag med att förbättra barns tillgång till ren luft.


Blueair Image
Children’s Climate Prize: Clean Air-priset

Under 2019 samarbetade vi med Children’s Climate Prize för att instifta ett nytt årligt Clean Air-pris med syfte att driva innovation och medvetenhet bland ungdomar om den största miljörisken för folkhälsan. 


Nomineringarna är öppna varje år för barn mellan 12 och 17 år i hela världen. 


Upptäck våra luftrenare