Blueair Better future

Bättre framtid

Blueair grundades utifrån övertygelsen

att det är en grundläggande rättighet

att kunna andas

Bättre framtid

Blueair grundades utifrån övertygelsen

att det är en grundläggande rättighet

att kunna andas

Vårt syfte


Ren luft för nästa generation är vårt syfte, orsaken till att vi finns och anledningen till att vi fortsätter att bedriva ett hållbart innovationsarbete inom området luftkvalitet.


För över 20 år sedan ville vår svenske grundare se till att hans barn kunde andas samma rena, friska svenska luft hemma som de gjorde ute på den orörda svenska landsbygden. Så han bestämde sig för att skapa världens bästa luftrenare. ​


Idag designas våra prisbelönta luftrenare fortfarande i Sverige för att skapa den säkraste miljön för barn att utvecklas och växa i – och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Blueair Image
Andas utan bekymmer

Ren luft är en förutsättning för barns fysiska och psykiska utveckling och förmåga att uppnå sin fulla potential. Enligt UNICEF:s beräkningar kommer luftföroreningar att vara den vanligaste dödsorsaken bland barn år 2050. Det är anledningen till att vi driver opinion för att FN ska erkänna ren luft som en rättighet för alla barn.

Blueair Image
Ren luft för barn

Genom vårt initiativ Clean air for children kämpar vi för varje barns rätt att andas ren luft. Genom stöd och donationer har vi förbättrat tillgången till ren luft för över 1 000 000 barn över hela världen.

Blueair Image
Förespråkande

Vi samarbetar med ideella organisationer, media, utbildningsinstitutioner och lokala myndigheter för att öka medvetenheten om den positiva effekten av ren luft för barns hälsa och lärande – och för att förespråka luftkvalitetsstandarder enligt WHO:s rekommendationer.


Blueair Image
Donationer

Vi samarbetar med regeringar, skolor, sjukhus och icke-statliga organisationer i Förenade kungariket, Indien, Kina, USA, Sverige, Sydkorea och Japan och donerar våra högpresterande luftrenare för att ge barn bättre tillgång till ren luft.


Blueair Image
Engagemang

På internationella barndagen den 20 november varje år ägnar alla Blueairs medarbetare världen över dagen

åt att förbättra barns tillgång till ren luft.

Blueair Image
Children’s Climate Prize: Clean Air-priset

Under 2019 samarbetade vi med Children’s Climate Prize för att införa ett nytt årligt Clean Air-pris för att driva innovation och medvetenhet bland ungdomar om den största miljörisken för folkhälsan. 


Nomineringarna är öppna varje år för barn mellan 12 och 17 år i hela världen. 

Det här är våra serier med luftrenare