Blueair För en bättre framtid

För en bättre framtid

Vi på Blueair tycker att ren luft

borde vara en grundläggande rättighet. 

För en bättre framtid

Vi på Blueair tycker att ren luft

borde vara en grundläggande rättighet. 

Vårt syfte


Ren luft för nästa generation är vårt syfte, orsaken till att vi finns och anledningen till att vi fortsätter att bedriva ett hållbart innovationsarbete inom området luftkvalitet.


För över 20 år sedan ville vår svenske grundare se till att hans barn kunde andas samma rena, friska svenska luft hemma som de gjorde ute på den orörda svenska landsbygden. Så han bestämde sig för att skapa världens bästa luftrenare. ​


Idag designas våra prisbelönta luftrenare fortfarande i Sverige för att skapa den säkraste miljön för barn att utvecklas och växa i – och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Blueair Image
Andas utan bekymmer

Ren luft är en förutsättning för barns fysiska och psykiska utveckling och förmåga att uppnå sin fulla potential. Enligt UNICEF:s beräkningar kommer luftföroreningar att vara den vanligaste dödsorsaken bland barn år 2050. Det är anledningen till att vi driver opinion för att FN ska erkänna ren luft som en rättighet för alla barn.

Blueair Image
Ren luft för barn

Genom vårt initiativ Clean air for children kämpar vi för varje barns rätt att andas ren luft. Genom stöd och donationer har vi förbättrat tillgången till ren luft för över 1 000 000 barn över hela världen.

Blueair Vi sprider kunskap
Vi sprider kunskap

Vi samarbetar med media, utbildningsinstitutioner och lokala myndigheter för att öka medvetenheten om den positiva effekten av ren luft för barns hälsa och lärande – och verka för luftkvalitetsstandarder enligt WHO:s rekommendationer.


Blueair Donationer
Donationer

Vi samarbetar med regeringar, skolor, sjukhus och icke-statliga organisationer i Storbritannien, Indien, Kina, USA, Sverige, Sydkorea och Japan och donerar våra banbrytande luftrenare för att ge barn bättre tillgång till ren luft.


Blueair Engagemang som ger resultat
Engagemang som ger resultat

Varje år den 20 november, den internationella barndagen, ägnar alla anställda på Blueair runt om i världen en arbetsdag med att förbättra barns tillgång till ren luft.


Blueair Image
Children’s Climate Prize: Clean Air-priset

Under 2019 samarbetade vi med Children’s Climate Prize för att instifta ett nytt årligt Clean Air-pris med syfte att driva innovation och medvetenhet bland ungdomar om den största miljörisken för folkhälsan. 


Nomineringarna är öppna varje år för barn mellan 12 och 17 år i hela världen. 


Upptäck våra luftrenare