Blueair Do air purifiers help with coronavirus (COVID-19)?
Tillbaka till bloggen
Hälsa
8 april 2021
Hjälper luftrenare mot coronavirus (COVID-19)?
Filtrerar Blueairs luftrenare bort coronavirus?

För att hjälpa till att besvara denna fråga valde vi en offensiv strategi och satte, som den första ledande tillverkaren, våra HealthProtect™-luftrenare på prov genom att testa dem mot levande SARS-CoV-2-virus. Resultatet från biosäkerhetslabbet MRIGlobal visar att våra luftrenare i HealthProtect™ 7400-serien effektivt avlägsnade 99,99 % av det levande luftburna viruset (SARS-CoV-2) från biosäkerhetslabbets testkammare på 0,37 m³.¹

Blueair är den första ledande luftrenartillverkaren som har testat sina produkter mot levande SARS-CoV-2-virus, nämligen våra HealthProtect™.

Blueair null
Vad är coronavirus (COVID-19)?

Termerna används ofta omväxlande av de som inte arbetar inom ett vetenskapsområde, men det finns viktiga skillnader mellan COVID-19, coronavirus och SARS-CoV-2. Det fysiska viruset heter officiellt SARS-CoV-2, vilket står för ”severe acute respiratory syndrome coronavirus 2”. Det är en stam inom familjen coronavirus. Sjukdomen som orsakas av viruset kallas COVID-19 (”CO” står för ”corona”, ”VI” för ”virus” och ”D” för ”disease” dvs. sjukdom). I följande innehåll kommer SARS-CoV-2 att kallas ”coronavirus”.

Så sprids coronaviruset

Enligt Center of Disease Control and Protection är exponering för droppar i utandningsluft som innehåller infektionsvirus det vanligaste sättet för människor att infekteras av SARS-CoV-2 (viruset som orsakar COVID-19). Exponering för droppar i utandningsluft som innehåller viruset kan ske genom direktkontakt (t.ex. handskakningar) eller genom luften.²

Varför vi gjorde det

Med inspiration från vårt svenska arv är kvalitet kärnan i allt vi gör. Vi stödjer oberoende tredjepartstester med metoder som ger ärliga, sakliga resultat. Medan andra varumärken rapporterar om borttagning av coronavirus med ersättning eller ställföreträdare för virus hade vi siktet högre med våra testmetoder. Vi genomförde tester av borttagning på det bästa sätt vi känner till, med spjutspetsteknik i ett biosäkerhetslabb, med levande coronavirus SARS-CoV-2.

Se hela rapporten i vårt supportavsnitt.
Blueair Image
Vår testresa

Först identifierade vi ett av endast en handfull laboratorier i världen som kan hantera tester med levande aerosoliserat coronavirus, det USA-baserade MRIGlobal. Det ackrediterade biosäkerhetslabbet har en dokumenterad erfarenhet av säkerhet och expertis, och anlitas för extern vetenskaplig och teknisk forskning för partner inom regering och industri, inklusive DOD, CDC, EPA och NIH.

Blueair Image
Fånga levande SARS-CoV-2-viruspartiklar

För att testa borttagning av coronavirus placerades en Blueair HealthProtect™ 7410i luftrenare inuti ett biologiskt säkerhetsskåp klass III, med storleken 0,37 m³. Fastän våra modeller i 7400-serien är klassade enligt AHAM Verifide® för rum med ytor på upp till 38 m² begränsades storleken på testområdet av säkerhetsprotokollet för tillåten volym aerosoliserade viruspartiklar.³

Blueair Image

De levande viruspartiklarna trycksattes, aerosoliserades, med hjälp av en enhet som kallas nebulisator för att replikera de små partiklarna av droppar i utandningsluft som sprids av en infekterad person. Dessa droppar kan sväva i luften i upp till några timmar.⁵

Del 1: Mätning av de luftburna koncentrationerna av coronavirus utan luftrenare


För att förstå hur mycket virus som finns kvar i luften utan luftrenare genomfördes tre tester inne i biosäkerhetsskåpet med luftrenaren avstängd. Viruspartiklar släpptes ut i skåpet med hjälp av en trycksättningsenhet, vilket omvandlade partiklarna till en aerosoliserad dimma som cirkulerades av en fläkt i 10 minuter för att säkerställa att de distribuerades i hela testområdet. Efter 5 minuter togs ett prov för att mäta koncentrationen av coronaviruspartiklar i luften. Genomsnittet av de tre testerna användes som vårt grundvärde.

Blueair Image

Del 2: Mätning av luftrenarnas eliminering av luftburet virus


Därefter upprepades samma process tre gånger, förutom att HealthProtect™ 7410i den här gången startades efter 10 minuter. Liksom i de tre grundvärdestesterna togs luftprover efter 5 minuter för att mäta koncentrationen av aerosoliserade coronaviruspartiklar. Ett medelvärde av de tre testerna användes som mätvärde för minskning eller borttagning. Jämfört med grundvärdesmätningen visar resultaten att 99,99 % av levande aerosoliserat SARS-CoV-2 avlägsnades från luften i testkammaren.

Resultaten visar att 99,99 % av levande SARS-CoV-2-virus avlägsnades från luften i testkammaren av luftrenaren i HealthProtect™ 7400-serien.

För mer information om att ventilera och cirkulera ren luft för att minska exponeringen för coronavirus, se vägledning och rekommendationer från Centers for Disease Control and Prevention och US Environmental Protection Agency.⁴

”När luftrenare används på rätt sätt kan de bidra till att minska luftburna föroreningar, inklusive virus i ett hem eller trångt utrymme”, enligt EPA.⁵

Har du frågor om våra luftrenare, teknik eller tester?

Våra experter på ren luft finns här för att hjälpa dig. Besök vår kontaktsida för att hitta alla sätt att komma i kontakt med oss.

Köp HealthProtect™ luftrenare


Våra mest avancerade luftrenare har GermShield™-teknologi som aktivt övervakar förhållandena i standbyläge för att skydda mot bakterier.

Produkter relaterade till den här artikeln
  • upp till 91 m2
8.890,00 SEK
  • upp till 91 m2
9.490,00 SEK
  • upp till 41 m2
11.490,00 SEK
  • upp till 86 m2
12.290,00 SEK
Relaterade artiklar
Blueair Image
Blueairs svar på coronaviruset (covid-19)
Blueair Image
Därför är luftrenaren ett måste för barnrummet
Blueair Image
HEPASilent-teknik

HealthProtect™ 7400-serien testades i en kammare på 0,37 m³. Det är inte bevisat att de dödar SARS-CoV-2 eller förhindrar spridning av covid-19

²CDC, ”Science Brief: SARS-CoV-2 and Potential Airborne Transmission”, oktober 2020 

³Resultat från en testkammare på 0,37 m³ kan inte tillämpas på större rumsytor. 

⁴CDC, ”Ventilation in Buildings”, 21 december 2020 

⁵EPA, ”Will an air cleaner or air PURIFIER help protect me and my family FROM COVID-19 in my home?”, 12 januari 2021