Blueair Image
Support för appen

Här finns alla frågor, resurser och guider du behöver för Blueair-appen.

Vanliga frågor
Getting started with the app
Gå till App Store och sök efter appen ”Blueair”. Appen finns på Google Play, Apple Store och Huawei Store.
Du kan ladda ner Blueair-appen på vilken telefon eller surfplatta som helst (iOS 12 och högre och Android 5 och högre). Blueair-appen är inte tillgänglig på datorer.
Ja. Du kan lägga till alla dina Blueair-enheter (om de är Wi-Fi-kompatibla) i ditt konto i Blueair-appen. Första gången du parkopplar luftrenaren med Blueair-appen måste både enheten och smarttelefonen anslutas till samma Wi-Fi-nätverk.
Öppna Blueair-appen och följ instruktionerna för att skapa ett konto. Allt du behöver är en e-postadress.

1. Download the Blueair App from Google Play Store, App Store, Huawei Store or Tencent, to your smart device, and click install. 

2. Log in to the Blueair App, or create a new account 

3. Plug in and switch on your air purifier 

4. Open the Blueair App and tap Connect Product 

5. Click on your air purifier’s product name. Follow the onscreen instructions. 


We recommend that your smart device is within 1 meter (3 feet) of your Blueair air purifier when pairing. 


The pairing process may take up to 2-5 minutes.  

Notes • Your air purifier needs to be plugged in during pairing. • Only App-enabled air purifiers can be paired with the App, such as HealthProtect™, DustMagnet™ and Classics (05 and i-series). • You need a stable Wi-Fi network during the pairing process (except for Cabin air purifiers which only use Bluetooth).

The Blueair app helps you easily monitor and control your air quality. 

• Connect a smart Blueair air purifier to the app and benefit from the following features: 


Monitor the indoor and outdoor air quality:

• Monitor indoor air quality based on your air purifiers’ integrated sensors (PM1, PM2.5, PM10, tVOC, temperature and humidity – Depending on the air purifier)

• Monitor real-time outdoor air quality via Breezometer (PM2.5, PM10, carbon monoxide, sulfur dioxide, ozone)

• Get a Clean Air ETA (Estimated Time of Arrival) 


Control your air purifier remotely

• Adjust fan speed, Auto Mode, Night Mode 

• Create schedules to run the air purifier 

• Enable child lock 

• Adjust the LED brightness of your air purifier


Voice control and smart automations

• Set Voice control features

• Automatically activate your air purifier when you approach home. See Control your unit FAQ.  


Notes: 

• Only App-enabled air purifiers can be paired with the App, such as HealthProtect™, DustMagnet™ and Classics (05 and i-series).


If your air purifier cannot be paired to the Blueair App, you can still use the App to access: 

• Real-time outdoor air quality via Breezometer (PM2.5, PM10, carbon monoxide, sulfur dioxide, ozone) 


• Easy access to Product Support information and instructions

Understanding pollutant levels

Luftburna partiklar

PM står för particulate matter (luftburna partiklar), vilket är termen för en blandning av fasta partiklar och vätskedroppar som finns i luften. Partiklar har olika storlekar.

PM10 är partiklar med en diameter på upp till 10 mikrometer. Exempel på PM10: pollen, damm (utomhusdamm, cementdamm), mögelsporer.

PM2.5 är partiklar med en diameter på upp till 2,5 mikrometer (människohår är cirka 70 mikrometer i diameter). Exempel på PM2.5: husdamm, djurallergener, bakterier, rök från matolja, fett, smog, flygaska, annat damm.

PM1 är partiklar med en diameter på upp till 1 mikrometer. Exempel på PM1 (från 0,3 till 1 mikrometer): Bakterier, luftburet damm, husdamm,djurallergener, smog, tobaksrök, sot.

tVOC (Total Volatile Organic Compounds, total VOC-koncentration)

VOC (flyktiga organiska föreningar) är gaser och lukter som avges från olika kemikalier. VOC:er finns i luften i ditt hem och avges från rengöringsprodukter, kosmetika, mattor, möbler, luftfräschare och många andra konsumentprodukter.

tVOC (totala lättflyktiga organiska föreningar) är den totala koncentrationen av alla VOC:er i luften. Detta värde används för att ge en indikation på VOC-nivåerna.

Vanliga källor till VOC: Bensin, industrikemikalier, lösningsmedel, bränsleförbränning, trä, kol, naturgas, färg, lim

Vi använder BreezoMeters Air Quality Index (AQI) för mätningar av luftkvalitet utomhus. Uppgifterna skickas från närmaste BreezoMeter-station. Mer information om BreezoMeter: https://breezometer.com/faq/ 

Open the Blueair App and you will see the outdoor air quality information (AQI) on top of the home screen. Set your location by inputting your local address to get your local air quality information. You can also add additional locations, like where you work, the location of friends and family members, or even locations all around the work and follow the outdoor AQI for those via the Blueair App.
Luftrenare med integrerade sensorer visar luftkvaliteten på enheten, även om den inte är ansluten.

1. Open the Blueair App and you will see the outdoor air quality history on top left of the graph. 

2. Click on “Now” and you will be able to choose between seeing daily, weekly, or monthly aggregated AQI data on the graph.


Total Volatile Organic Compounds (tVOC) is the total concentration of all VOCs in the air. It is used to give an indication of the VOC levels.


Common VOCs sources: Gasoline, industrial chemical, solvents, burning fuel, wood, coal, natural gas, paints, glues.

Control your unit

Om luftrenaren kopplas bort från Wi-Fi aktiveras inte längre Välkommen hem-funktionerna.

Testa att återansluta luftrenaren till Blueair-appen och återaktivera sedan Välkommen hem när den är ansluten

Den alltid aktiverade precisa platsåtkomsten ger en så exakt beräkning som möjligt av enhetens plats, vanligtvis med en precision på cirka 50 meter (160 fot) och ibland så exakt som inom 3 meter (10 fot). Tjänsten fungerar även i tätbebyggda områden.

Med hjälp av geostaketsteknik beräknar appen din ankomst inom 15 minuter, baserat på ditt valda transportsätt och din position. 

Om du inte tar dig utanför Välkommen hem-radien aktiveras inte funktionen Välkommen hem. Radiens storlek beräknas utifrån det valda transportmedlet (till fots, cykel, bil osv). ​​​​​​​ 

Luftrenaren körs i autoläget.
No. The air purifier will go into Standby when you leave home and into Auto Mode when you return. To minimize any disturbances, the Welcome Home feature will switch to the Night Mode (instead of Auto Mode) if you arrive home between 9 pm and 8 am.
• Adjust the fan speed, Auto Mode, Night Mode of your air purifier • Create schedules to run the air purifier • Set “Welcome Home” to turn on your air purifier when you approach home.
Lorem
Welcome Home is currently supported for one person per Blueair App account. We are looking into developing the use of the feature to multiple users in the coming release.
Om någon ändrar inställningarna på luftrenaren kommer den att skriva över det viloläge som ställts in genom Välkommen hem. När den person som har Välkommen hem-funktionen på sin telefon kommer hem, växlar enheten över till autoläget. ​​​​​​
You can create multiple schedules per device, for instance: - You can set up a schedule to run your purifier on Auto mode during working hours and on workdays. - You can add a second schedule and send the purifier to Night mode every night from 10 pm until 6 am. Each schedule can be individually named.

Välkommen hem är en smart och praktisk funktion som sparar energi genom en geostaketsteknik som gör att luftrenaren kan gå in i viloläge när du lämnar ditt hem och återaktiveras när du är på väg tillbaka, vilket gör att luften är ren när du kommer hem.  

Blueair samlar inte in och lagrar inte den mobila enhetens faktiska plats och spårar inte heller din plats hela tiden. Istället övervakar Blueair den plats som ställts in som Hem och sätter igång åtgärder när du kommer hem eller går hemifrån

Välkommen hem-funktionen återanvänder platsuppdateringar från GPS och geostaket-API:er från din mobila enhet.

Yes, there are a few conditions which must be met for the successful use of Welcome Home:

• The air purifier must be constantly connected to the home Wi-Fi

• Your home router and mobile device must be switched on

• You need to enable always-on location access for the Blueair App along with access to precise location. If the location access is disabled in your mobile device, then geofencing won’t get activated

• The Background App Refresh needs to be turned on in the Blueair App


Please note that the Battery saving mode of your mobile device will disable the geolocation services for the Welcome Home feature.

Please note that active schedules will affect the Welcome Home feature.

1. Download the Blueair App and create a Blueair App account.
2. Click on "Connect Product" in the Blueair App and follow the instructions to connect your HealthProtect™ or DustMagnet™ air purifier to the App.
3. Click on the Product widget.
4. Scroll down the page until you see "Welcome Home".
5. Click on "Add Home".

• The air purifier goes automatically on Standby mode as soon as you leave home. When on Standby mode, all features are deactivated except for the Germshield™, which continues to function if it was ON. Germshield™ only exists with HealthProtect™ air purifiers,

• The air purifier goes automatically on Auto Mode 15 minutes before you arrive home. The service is based on your location and the transportation method (Car, Bike, Walk, Public Transport) that you have selected,


• To minimize any disturbances to others who might be home when you are not, the Welcome Home feature will switch to the Night Mode (instead of Auto Mode) if you arrive home between 9 pm and 8 am. The Night Mode cleans your indoor air based on the air quality in the room and as quietly and discreetly as possible.

Welcome Home can be enabled on all HealthProtect™ and DustMagnet™ air purifier models.
Settings
Öppna Blueair-appen och gå till produktinställningarna om du vill ta bort en luftrenare från appen.
Currently the Blueair App is available in the following languages: English, German, French, Spanish, Swedish, Polish, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Korean, Japanese

To activate and deactivate the Child Lock, open your Blueair App: 

• Select the air purifier 

• Go to the Product Settings. Child Lock will be appearing there.

• Move the toggle according to your wish.


You can also deactivate the Child Lock by plugging out your air purifier for a few minutes and plugging it again.

Please click on the Forgot password link on the Login page and follow the flow.

1. Open the Blueair app and click on your air purifier

2. Click “assign location” at the top of the page

3. Chose the bottom location with an arrow which is your current location or search for location

4. Press assign device

5. Chose the devices that shall be assigned to the location

6. Press assign 


If you have multiple Blueair Purifiers connected to the App, you can add one location per device. You can also assign multiple Purifiers to the same location.

You'll be asked to name your Blueair Purifier during setup, but you can change the name at any time in your app:


1. Open the Blueair App and click on your air purifier

2. Scroll down on the product page and select Product Settings

3. Click Custom Name and change the name of your air purifier.


We recommend short and simple names, like your first name or the name of the room where the purifier will live (ex. dining room, kitchen, office, basement, etc.).

  

The Alexa App allows the renaming of the air purifier, but we do not recommend it.

1. Change the language of your smart device:

• iOS: Open the Settings on your phone > General > Language & Region. 

• Android: Open the Settings on your phone > General Management > Language.


2. Open your Blueair App. If it was already open, close it and open it again.


Please note that the Blueair App is currently available in the following languages: English, German, French, Spanish, Swedish, Polish, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Korean, Japanese.


The App needs to be restarted, or started, after language has been changed on the phone

Filters
Click on the Air Purifier widget on your app home page to see estimated remaining life of your filter(s). Click on Filter Replacement and you'll be able to see your filter type and read about the importance of changing filter and see instructions about how to do it.

Click on Filter Replacement on the Product Home page and you'll be able to view your filter type on the pop-up page. 

>Click on Order Filters, and you'll be directed to the Blueair website where you can place an order for your replacement filter.

1. Click on “Integrations” and select the “Amazon Smart Reorders” option on the Blueair App Settings page. You will be redirected to the Amazon app which will guide you through how to sync your purifier with Alexa and setup the automatic replenishment flaw.
2. Once the set-up is completed, the DRS (Dash Replenishment Service)-enabled Blueair Purifier will be authorized to report the filter status levels. A notification to Alexa will be triggered automatically by the DRS when the Blueair filter is running low.
3. You can choose from “Low Supply Notification Mode” and “Smart Reorder Mode”, which is a more proactive choice for the automated filter replenishment.

- With Amazon’s Smart Dash Replenishment Service (DRS, which is capability of the Alexa Smart Home APIs), Blueair enables our HealthProtect™ and DustMagnet™ air purifiers to schedule filter replacement via Amazon.
- You can enable smart filter reorders via the Alexa app or an Alexa device. You need to add the Blueair’s Smart Home Skill and connect your Blueair account with the Alexa Cloud.
- The Smart Order Service will be automatically activated when the Blueair filter lifetime is below 10%. Alexa will notify the Blueair owner that Blueair is running low on filter (“Low Supply Notification Mode”). It may be time to reorder a refill. You only need to say: “Alexa, buy new filter!”
- You can opt in for the “Smart Reorder Mode” for automated filter replenishment.

Troubleshooting

• Connected Products If your air purifier is WiFi enabled, you can connect it to the Blueair app and then adjust the brightness of the LED on the air purifier. Note that if your air purifier is set on Night Mode (only available on some units), the LED brightness and the fan speed levels will be reduced. To activate/deactivate the Night Mode and to adjust the LED brightness, connect your air purifier to the Blueair app and go to Product Settings.


• Non-connected products If your air purifier is on Night Mode (only available on some units), the LED brightness and the fan speed levels will be reduced. To deactivate the Night Mode, select another fan speed level on your air purifier.

Classic 05 and Classic-i series: Press down both the filter and the Wi-Fi buttons simultaneously for 3-5 seconds.
HealthProtect™: Hold down the Wi-Fi button for more than 15 seconds to disable the Wi-Fi.


If the WiFi button is still on, try the following:
1. Connect your air purifier to the Blueair App (Add Link to “How do I pair and connect my air purifier to the Blueair App?”)
2. Then hold down the Wi-Fi button for more than 15 seconds to disable the Wi-Fi.

 1. Ändra internetanslutningen tillfälligt:
 • Inaktivera Wi-Fi på telefonen
 • Aktivera mobildata: Öppna inställningarna > Öppna mobildata > PÅ
 1. Stäng Blueair-appen och öppna den igen
 2. Registrera ett nytt konto eller Logga in

Om du fortfarande har problem****:

 1. Skapa ett nytt konto i Blueair-appen med en ny mejladress

• Turn off the Wi-Fi network.
• Attempt to connect to a different Wi-Fi network or personal mobile hotspot.
• Upon connecting to a new Wi-Fi network or hotspot, the device will attempt to update again.

Blueair-appen uppdateras automatiskt eller när du hämtar en uppdatering manuellt. Om du vill vara säker på att du har den senaste appversionen kan du ta bort appen och installera om den från App Store. Enheterna förblir parkopplade med ditt konto även om du tar bort appen. Enheterna visas automatiskt i den nya versionen av appen.

Möjliga orsaker

​​​​​​​1. Luften är ren. PM bör vara 0 (<1) eller visa blått på enheten om luften är ren.

 1. Sensormodulensfilter är igensatt med damm. Det kan inträffa om enheten har varit igång under en längre tid i en förorenad miljö.

Åtgärder

 • Kontrollera att sensorn fungerar genom att stänga av luftrenaren eller genom att lägga damm på sensorn (t.ex. genom att skaka en dammig trasa bredvid sensorn). PM-värdet bör öka när du gör det.
 • Dammsug sensormodulens filter och testa igen

Om statusen inte ändras genom ovanstående lösningar kontaktar du Blueairs kundtjänst.

• Ensure your air purifier is within the router range.
• Leave your air purifier ON and connected to the WiFi. Do not unplug the air purifier during the update.
• Limit the number of connected devices or network activity while the update is in progress.

 • Avinstallera din nuvarande app och ladda ner Blueair-appen från App Store för att se till att du använder den senaste Blueair-appen.

 • Kontrollera att ditt Wi-Fi fungerar. Till exempel kan du kontrollera Wi-Fi-status på din router: Wi-Fi-lampan ska lysa med ett fast sken innan du lägger till luftrenaren i appen.

 • Inaktivera VPN (Virtual Private Network) när du använder Blueair-appen.

- Öppna menyn Inställningar på mobilen för att kontrollera om du använder VPN och inaktivera VPN tillfälligt om det behövs:

 • iPhone: öppna Inställningar > Allmänt > VPN och följ instruktionerna för att inaktivera VPN.

 • Android: Öppna Inställningar > Nätverk och Internet > VPN och följ instruktionerna för att inaktivera VPN.

Instruktionerna kan variera beroende på telefonens modell.

 • Ta ut luftrenarens strömsladd från vägguttaget och anslut den sedan igen.

 • Logga ut och logga in igen i Blueair-appen.

När du har provat alla ovanstående steg öppnar du Blueair-appen och följer instruktionerna för att ansluta din Blueair-enhet.

Om enheten fortfarande inte ansluter till appen kan du testa följande:

 • Använd mobilens internetdelning (3G/4G) tillfälligt i stället för Wi-Fi:

 • Öppna telefonens inställningar och aktivera internetdelning.

 • Öppna Blueair-appen och följ instruktionerna för att lägga till din Blueair-enhet.

Ladda ner Blueair-appen från en annan telefon och logga sedan in på appen och följ instruktionerna för att lägga till din Blueair-enhet.

Om du har en stabil anslutning men fortfarande stöter på problem kan du kontakta Blueairs kundtjänst med mer information om problemet så att vi kan försöka hjälpa till att lösa det tillsammans.

Luftrenaren ansluts till ett 2,4 GHz-nätverk automatiskt.
Lägg till din luftrenare i Blueair-appen igen för att byta Wi-Fi-nätverk.

”Appen visar höga nivåer av PM, men luftrenaren visar dålig luftkvalitet”

 • PM-toppar är normala och kan synas tillfälligt. Minska PM-nivåerna genom att använda luftrenaren enligt rekommendationerna.
 • Med Blueair-appen kan du hitta föroreningskällan genom att kontrollera luftkvalitetshistoriken: kolla topparnas datum och försök ta reda på vad som kan ha hänt vid de tidpunkterna
 • Dammsug utsidan av luftrenaren, särskilt sensorernas inlopp. Stäng av enheten innan du dammsuger. Mer utförliga anvisningar finns i bruksanvisningen.

Om någon av lösningarna ovan inte hjälpte kan du kontakta Blueairs kundtjänst.

Vilka möjliga orsaker finns?

 1. Små avvikelser mellan sensorernas avläsningar är normala eftersom PM-sensorer i Blueairs luftrenare använder olika mätteknik beroende på modell

 2. ​Stora skillnader mellan sensoravläsningar kan inträffa om sensorerna är igensatta med damm

Försök att dammsuga sensorn utifrån. PM-värdena bör minska strax efter dammsugningen.

Om problemet kvarstår: Kontakta Blueairs kundtjänst

”Appen visar höga nivåer av tVOC, men luftrenaren visar dålig luftkvalitet”

 • tVOC-toppar är normala och kan synas tillfälligt. Minska tVOC-nivåerna genom att använda luftrenaren enligt rekommendationerna.
 • Med Blueair-appen kan du hitta föroreningskällan genom att kontrollera luftkvalitetshistoriken: kolla topparnas datum och försök ta reda på vad som kan ha hänt vid de tidpunkterna
 • Försök att vädra rummet i 10–15 minuter och se om tVOC-nivån sjunker. Om den sjunker kan det innebära att sensorn reagerade på en gas som luftrenaren inte kan absorbera (från människa eller djur)
 • Om du inte hittar föroreningskällan: Starta om enheten och utsätt den för ren luft i 15 minuter, till exempel genom att öppna ett fönster när utomhusluftens kvalitet är som bäst.

Om någon av lösningarna ovan inte hjälpte kan du kontakta Blueairs kundtjänst.

Det här är Blueair

Tider

måndag–fredag

08:00–17:00

Med undantag för helgdagar

Sätt att kontakta oss
Blueair null