Blueair Image
Support för appen

Här finns alla frågor, resurser och guider du behöver för Blueair-appen.

Vanliga frågor
Gå till App Store och sök efter appen ”Blueair”. Appen finns på Google Play, Apple Store och Huawei Store.
 1. Ändra internetanslutningen tillfälligt:
 • Inaktivera Wi-Fi på telefonen
 • Aktivera mobildata: Öppna inställningarna > Öppna mobildata > PÅ
 1. Stäng Blueair-appen och öppna den igen
 2. Registrera ett nytt konto eller Logga in

Om du fortfarande har problem****:

 1. Skapa ett nytt konto i Blueair-appen med en ny mejladress
Öppna Blueair-appen och gå till produktinställningarna om du vill ta bort en luftrenare från appen.

När du har laddat ner Blueair-appen på din smartphone

 1. Koppla in luftrenaren

 2. Öppna Blueair-appen och följ instruktionerna för att ansluta luftrenaren till appen

Tänk på att: Luftrenaren måste vara Wi-Fi-kompatibel för att kunna ansluta till Blueair-appen.

Du kan ladda ner Blueair-appen på vilken telefon eller surfplatta som helst (iOS 12 och högre och Android 5 och högre). Blueair-appen är inte tillgänglig på datorer.
Blueair-appen uppdateras automatiskt eller när du hämtar en uppdatering manuellt. Om du vill vara säker på att du har den senaste appversionen kan du ta bort appen och installera om den från App Store. Enheterna förblir parkopplade med ditt konto även om du tar bort appen. Enheterna visas automatiskt i den nya versionen av appen.

Möjliga orsaker

​​​​​​​1. Luften är ren. PM bör vara 0 (<1) eller visa blått på enheten om luften är ren.

 1. Sensormodulensfilter är igensatt med damm. Det kan inträffa om enheten har varit igång under en längre tid i en förorenad miljö.

Åtgärder

 • Kontrollera att sensorn fungerar genom att stänga av luftrenaren eller genom att lägga damm på sensorn (t.ex. genom att skaka en dammig trasa bredvid sensorn). PM-värdet bör öka när du gör det.
 • Dammsug sensormodulens filter och testa igen

Om statusen inte ändras genom ovanstående lösningar kontaktar du Blueairs kundtjänst.

Vi använder BreezoMeters Air Quality Index (AQI) för mätningar av luftkvalitet utomhus. Uppgifterna skickas från närmaste BreezoMeter-station. Mer information om BreezoMeter: https://breezometer.com/faq/ 

 • Avinstallera din nuvarande app och ladda ner Blueair-appen från App Store för att se till att du använder den senaste Blueair-appen.

 • Kontrollera att ditt Wi-Fi fungerar. Till exempel kan du kontrollera Wi-Fi-status på din router: Wi-Fi-lampan ska lysa med ett fast sken innan du lägger till luftrenaren i appen.

 • Inaktivera VPN (Virtual Private Network) när du använder Blueair-appen.

- Öppna menyn Inställningar på mobilen för att kontrollera om du använder VPN och inaktivera VPN tillfälligt om det behövs:

 • iPhone: öppna Inställningar > Allmänt > VPN och följ instruktionerna för att inaktivera VPN.

 • Android: Öppna Inställningar > Nätverk och Internet > VPN och följ instruktionerna för att inaktivera VPN.

Instruktionerna kan variera beroende på telefonens modell.

 • Ta ut luftrenarens strömsladd från vägguttaget och anslut den sedan igen.

 • Logga ut och logga in igen i Blueair-appen.

När du har provat alla ovanstående steg öppnar du Blueair-appen och följer instruktionerna för att ansluta din Blueair-enhet.

Om enheten fortfarande inte ansluter till appen kan du testa följande:

 • Använd mobilens internetdelning (3G/4G) tillfälligt i stället för Wi-Fi:

 • Öppna telefonens inställningar och aktivera internetdelning.

 • Öppna Blueair-appen och följ instruktionerna för att lägga till din Blueair-enhet.

Ladda ner Blueair-appen från en annan telefon och logga sedan in på appen och följ instruktionerna för att lägga till din Blueair-enhet.

Om du har en stabil anslutning men fortfarande stöter på problem kan du kontakta Blueairs kundtjänst med mer information om problemet så att vi kan försöka hjälpa till att lösa det tillsammans.

Du kan skapa scheman i Blueair-appen om du vill köra luftrenaren vid specifika tidpunkter och lägen, utifrån dina behov och vanor. Du kan namnge dina scheman individuellt och basera dem på de mest relevanta lägena och hastigheterna.

Luftburna partiklar

PM står för particulate matter (luftburna partiklar), vilket är termen för en blandning av fasta partiklar och vätskedroppar som finns i luften. Partiklar har olika storlekar.

PM10 är partiklar med en diameter på upp till 10 mikrometer. Exempel på PM10: pollen, damm (utomhusdamm, cementdamm), mögelsporer.

PM2.5 är partiklar med en diameter på upp till 2,5 mikrometer (människohår är cirka 70 mikrometer i diameter). Exempel på PM2.5: husdamm, djurallergener, bakterier, rök från matolja, fett, smog, flygaska, annat damm.

PM1 är partiklar med en diameter på upp till 1 mikrometer. Exempel på PM1 (från 0,3 till 1 mikrometer): Bakterier, luftburet damm, husdamm,djurallergener, smog, tobaksrök, sot.

tVOC (Total Volatile Organic Compounds, total VOC-koncentration)

VOC:er (lättflyktiga organiska föreningar) är gaser och lukter som avges från olika kemikalier. VOC:er finns i luften i ditt hem och avges från rengöringsprodukter, kosmetika, mattor, möbler, luftfräschare och många andra konsumentprodukter.

tVOC (totala lättflyktiga organiska föreningar) är den totala koncentrationen av alla VOC:er i luften. Det används för att ge en indikation på VOC-nivåerna.

Vanliga källor till VOC:er: Bensin, industrikemikalier, lösningsmedel, bränsleförbränning, trä, kol, naturgas, färg, lim

Luftrenaren ansluts till ett 2,4 GHz-nätverk automatiskt.
Lägg till din luftrenare i Blueair-appen igen för att byta Wi-Fi-nätverk.
Ja. Du kan lägga till alla dina Blueair-enheter (om de är Wi-Fi-kompatibla) i ditt konto i Blueair-appen. Första gången du parkopplar luftrenaren med Blueair-appen måste både enheten och smarttelefonen anslutas till samma Wi-Fi-nätverk.
 • Fjärrstyrning av luftrenaren även när du inte är i rummet

 • Scheman för att köra luftrenaren vid specifika tidpunkter och lägen

 • Aktivering av luftrenarens autoläge och nattläge

 • Beräknad tid för ren luft

 • Barnlås för att förhindra användning av luftrenaren

 • Mätning av inomhusluftens kvalitet med PM1, PM2.5, PM10 (PM1 och PM10 är inte tillgängliga för alla luftrenare), tVOC, temperatur och luftfuktighet. Mätning av inomhusluftens kvalitet är endast tillgängligt för enheter med integrerade sensorer.

 • Mätning av utomhusluftens kvalitet med PM2.5, PM10, kolmonoxid, kvävedioxid, ozon etc. runt om i världen i realtid.

 • Jämförelsevy utomhus/inomhus

Tänk på att: Luftrenaren måste vara Wi-Fi-kompatibel för att kunna ansluta till Blueair-appen.

”Appen visar höga nivåer av PM, men luftrenaren visar dålig luftkvalitet”

 • PM-toppar är normala och kan synas tillfälligt. Minska PM-nivåerna genom att använda luftrenaren enligt rekommendationerna.
 • Med Blueair-appen kan du hitta föroreningskällan genom att kontrollera luftkvalitetshistoriken: kolla topparnas datum och försök ta reda på vad som kan ha hänt vid de tidpunkterna
 • Dammsug utsidan av luftrenaren, särskilt sensorernas inlopp. Stäng av enheten innan du dammsuger. Mer utförliga anvisningar finns i bruksanvisningen.

Om någon av lösningarna ovan inte hjälpte kan du kontakta Blueairs kundtjänst.

Vilka möjliga orsaker finns?

 1. Små avvikelser mellan sensorernas avläsningar är normala eftersom PM-sensorer i Blueairs luftrenare använder olika mätteknik beroende på modell

 2. ​Stora skillnader mellan sensoravläsningar kan inträffa om sensorerna är igensatta med damm

Försök att dammsuga sensorn utifrån. PM-värdena bör minska strax efter dammsugningen.

Om problemet kvarstår: Kontakta Blueairs kundtjänst

Luftrenare med integrerade sensorer visar luftkvaliteten på enheten, även om den inte är ansluten.
MAC-adressen finns på en etikett på luftrenaren (vanligtvis under enheten). Du kan också se MAC-adressen på sidan Produktinställningar i Blueair-appen.

”Appen visar höga nivåer av tVOC, men luftrenaren visar dålig luftkvalitet”

 • tVOC-toppar är normala och kan synas tillfälligt. Minska tVOC-nivåerna genom att använda luftrenaren enligt rekommendationerna.
 • Med Blueair-appen kan du hitta föroreningskällan genom att kontrollera luftkvalitetshistoriken: kolla topparnas datum och försök ta reda på vad som kan ha hänt vid de tidpunkterna
 • Försök att vädra rummet i 10–15 minuter och se om tVOC-nivån sjunker. Om den sjunker kan det innebära att sensorn reagerade på en gas som luftrenaren inte kan absorbera (från människa eller djur)
 • Om du inte hittar föroreningskällan: Starta om enheten och utsätt den för ren luft i 15 minuter, till exempel genom att öppna ett fönster när utomhusluftens kvalitet är som bäst.

Om någon av lösningarna ovan inte hjälpte kan du kontakta Blueairs kundtjänst.

Du behöver bara Wi-Fi eller mobilsurf när du använder Blueair-appen. Vissa modeller av luftrenare från Blueair kräver Bluetooth och Wi-Fi första gången du parkopplar appen. Det ger en snabb och enkel installation. Därefter behöver luftrenaren bara anslutas till det lokala Wi-Fi-nätverket. Din smartphone behöver inte anslutas till samma nätverk som luftrenaren (förutom under installationen för vissa modeller). Tänk på att: Billuftrenare ansluts via Bluetooth. Mer information finns i vanliga frågor om Cabin.
Öppna Blueair-appen och följ instruktionerna för att skapa ett konto. Allt du behöver är en e-postadress.
Vanliga frågor

Vilka möjliga orsaker finns?

 1. Små avvikelser mellan sensorernas avläsningar är normala eftersom PM-sensorer i Blueairs luftrenare använder olika mätteknik beroende på modell

 2. ​Stora skillnader mellan sensoravläsningar kan inträffa om sensorerna är igensatta med damm

Försök att dammsuga sensorn utifrån. PM-värdena bör minska strax efter dammsugningen.

Om problemet kvarstår: Kontakta Blueairs kundtjänst

Möjliga orsaker

​​​​​​​1. Luften är ren. PM bör vara 0 (<1) eller visa blått på enheten om luften är ren.

 1. Sensormodulensfilter är igensatt med damm. Det kan inträffa om enheten har varit igång under en längre tid i en förorenad miljö.

Åtgärder

 • Kontrollera att sensorn fungerar genom att stänga av luftrenaren eller genom att lägga damm på sensorn (t.ex. genom att skaka en dammig trasa bredvid sensorn). PM-värdet bör öka när du gör det.
 • Dammsug sensormodulens filter och testa igen

Om statusen inte ändras genom ovanstående lösningar kontaktar du Blueairs kundtjänst.

”Appen visar höga nivåer av tVOC, men luftrenaren visar dålig luftkvalitet”

 • tVOC-toppar är normala och kan synas tillfälligt. Minska tVOC-nivåerna genom att använda luftrenaren enligt rekommendationerna.
 • Med Blueair-appen kan du hitta föroreningskällan genom att kontrollera luftkvalitetshistoriken: kolla topparnas datum och försök ta reda på vad som kan ha hänt vid de tidpunkterna
 • Försök att vädra rummet i 10–15 minuter och se om tVOC-nivån sjunker. Om den sjunker kan det innebära att sensorn reagerade på en gas som luftrenaren inte kan absorbera (från människa eller djur)
 • Om du inte hittar föroreningskällan: Starta om enheten och utsätt den för ren luft i 15 minuter, till exempel genom att öppna ett fönster när utomhusluftens kvalitet är som bäst.

Om någon av lösningarna ovan inte hjälpte kan du kontakta Blueairs kundtjänst.

 • Fjärrstyrning av luftrenaren även när du inte är i rummet

 • Scheman för att köra luftrenaren vid specifika tidpunkter och lägen

 • Aktivering av luftrenarens autoläge och nattläge

 • Beräknad tid för ren luft

 • Barnlås för att förhindra användning av luftrenaren

 • Mätning av inomhusluftens kvalitet med PM1, PM2.5, PM10 (PM1 och PM10 är inte tillgängliga för alla luftrenare), tVOC, temperatur och luftfuktighet. Mätning av inomhusluftens kvalitet är endast tillgängligt för enheter med integrerade sensorer.

 • Mätning av utomhusluftens kvalitet med PM2.5, PM10, kolmonoxid, kvävedioxid, ozon etc. runt om i världen i realtid.

 • Jämförelsevy utomhus/inomhus

Tänk på att: Luftrenaren måste vara Wi-Fi-kompatibel för att kunna ansluta till Blueair-appen.

Gå till App Store och sök efter appen ”Blueair”. Appen finns på Google Play, Apple Store och Huawei Store.

När du har laddat ner Blueair-appen på din smartphone

 1. Koppla in luftrenaren

 2. Öppna Blueair-appen och följ instruktionerna för att ansluta luftrenaren till appen

Tänk på att: Luftrenaren måste vara Wi-Fi-kompatibel för att kunna ansluta till Blueair-appen.

Du behöver bara Wi-Fi eller mobilsurf när du använder Blueair-appen. Vissa modeller av luftrenare från Blueair kräver Bluetooth och Wi-Fi första gången du parkopplar appen. Det ger en snabb och enkel installation. Därefter behöver luftrenaren bara anslutas till det lokala Wi-Fi-nätverket. Din smartphone behöver inte anslutas till samma nätverk som luftrenaren (förutom under installationen för vissa modeller). Tänk på att: Billuftrenare ansluts via Bluetooth. Mer information finns i vanliga frågor om Cabin.
Du kan ladda ner Blueair-appen på vilken telefon eller surfplatta som helst (iOS 12 och högre och Android 5 och högre). Blueair-appen är inte tillgänglig på datorer.
Öppna Blueair-appen och följ instruktionerna för att skapa ett konto. Allt du behöver är en e-postadress.
Blueair-appen uppdateras automatiskt eller när du hämtar en uppdatering manuellt. Om du vill vara säker på att du har den senaste appversionen kan du ta bort appen och installera om den från App Store. Enheterna förblir parkopplade med ditt konto även om du tar bort appen. Enheterna visas automatiskt i den nya versionen av appen.

Luftburna partiklar

PM står för particulate matter (luftburna partiklar), vilket är termen för en blandning av fasta partiklar och vätskedroppar som finns i luften. Partiklar har olika storlekar.

PM10 är partiklar med en diameter på upp till 10 mikrometer. Exempel på PM10: pollen, damm (utomhusdamm, cementdamm), mögelsporer.

PM2.5 är partiklar med en diameter på upp till 2,5 mikrometer (människohår är cirka 70 mikrometer i diameter). Exempel på PM2.5: husdamm, djurallergener, bakterier, rök från matolja, fett, smog, flygaska, annat damm.

PM1 är partiklar med en diameter på upp till 1 mikrometer. Exempel på PM1 (från 0,3 till 1 mikrometer): Bakterier, luftburet damm, husdamm,djurallergener, smog, tobaksrök, sot.

tVOC (Total Volatile Organic Compounds, total VOC-koncentration)

VOC:er (lättflyktiga organiska föreningar) är gaser och lukter som avges från olika kemikalier. VOC:er finns i luften i ditt hem och avges från rengöringsprodukter, kosmetika, mattor, möbler, luftfräschare och många andra konsumentprodukter.

tVOC (totala lättflyktiga organiska föreningar) är den totala koncentrationen av alla VOC:er i luften. Det används för att ge en indikation på VOC-nivåerna.

Vanliga källor till VOC:er: Bensin, industrikemikalier, lösningsmedel, bränsleförbränning, trä, kol, naturgas, färg, lim

Ja. Du kan lägga till alla dina Blueair-enheter (om de är Wi-Fi-kompatibla) i ditt konto i Blueair-appen. Första gången du parkopplar luftrenaren med Blueair-appen måste både enheten och smarttelefonen anslutas till samma Wi-Fi-nätverk.
Du kan skapa scheman i Blueair-appen om du vill köra luftrenaren vid specifika tidpunkter och lägen, utifrån dina behov och vanor. Du kan namnge dina scheman individuellt och basera dem på de mest relevanta lägena och hastigheterna.

”Appen visar höga nivåer av PM, men luftrenaren visar dålig luftkvalitet”

 • PM-toppar är normala och kan synas tillfälligt. Minska PM-nivåerna genom att använda luftrenaren enligt rekommendationerna.
 • Med Blueair-appen kan du hitta föroreningskällan genom att kontrollera luftkvalitetshistoriken: kolla topparnas datum och försök ta reda på vad som kan ha hänt vid de tidpunkterna
 • Dammsug utsidan av luftrenaren, särskilt sensorernas inlopp. Stäng av enheten innan du dammsuger. Mer utförliga anvisningar finns i bruksanvisningen.

Om någon av lösningarna ovan inte hjälpte kan du kontakta Blueairs kundtjänst.

 • Avinstallera din nuvarande app och ladda ner Blueair-appen från App Store för att se till att du använder den senaste Blueair-appen.

 • Kontrollera att ditt Wi-Fi fungerar. Till exempel kan du kontrollera Wi-Fi-status på din router: Wi-Fi-lampan ska lysa med ett fast sken innan du lägger till luftrenaren i appen.

 • Inaktivera VPN (Virtual Private Network) när du använder Blueair-appen.

- Öppna menyn Inställningar på mobilen för att kontrollera om du använder VPN och inaktivera VPN tillfälligt om det behövs:

 • iPhone: öppna Inställningar > Allmänt > VPN och följ instruktionerna för att inaktivera VPN.

 • Android: Öppna Inställningar > Nätverk och Internet > VPN och följ instruktionerna för att inaktivera VPN.

Instruktionerna kan variera beroende på telefonens modell.

 • Ta ut luftrenarens strömsladd från vägguttaget och anslut den sedan igen.

 • Logga ut och logga in igen i Blueair-appen.

När du har provat alla ovanstående steg öppnar du Blueair-appen och följer instruktionerna för att ansluta din Blueair-enhet.

Om enheten fortfarande inte ansluter till appen kan du testa följande:

 • Använd mobilens internetdelning (3G/4G) tillfälligt i stället för Wi-Fi:

 • Öppna telefonens inställningar och aktivera internetdelning.

 • Öppna Blueair-appen och följ instruktionerna för att lägga till din Blueair-enhet.

Ladda ner Blueair-appen från en annan telefon och logga sedan in på appen och följ instruktionerna för att lägga till din Blueair-enhet.

Om du har en stabil anslutning men fortfarande stöter på problem kan du kontakta Blueairs kundtjänst med mer information om problemet så att vi kan försöka hjälpa till att lösa det tillsammans.

 1. Ändra internetanslutningen tillfälligt:
 • Inaktivera Wi-Fi på telefonen
 • Aktivera mobildata: Öppna inställningarna > Öppna mobildata > PÅ
 1. Stäng Blueair-appen och öppna den igen
 2. Registrera ett nytt konto eller Logga in

Om du fortfarande har problem****:

 1. Skapa ett nytt konto i Blueair-appen med en ny mejladress

Vi använder BreezoMeters Air Quality Index (AQI) för mätningar av luftkvalitet utomhus. Uppgifterna skickas från närmaste BreezoMeter-station. Mer information om BreezoMeter: https://breezometer.com/faq/ 

MAC-adressen finns på en etikett på luftrenaren (vanligtvis under enheten). Du kan också se MAC-adressen på sidan Produktinställningar i Blueair-appen.
Öppna Blueair-appen och gå till produktinställningarna om du vill ta bort en luftrenare från appen.
Luftrenare med integrerade sensorer visar luftkvaliteten på enheten, även om den inte är ansluten.
Lägg till din luftrenare i Blueair-appen igen för att byta Wi-Fi-nätverk.
Luftrenaren ansluts till ett 2,4 GHz-nätverk automatiskt.

Ring eller skriv till oss

Mejladress Telefon

+46 8 679 45 00

Tider

Måndag - Fredag

08:00 - 16:00

Med undantag för helgdagar

Fler sätt att kontakta oss
Blueair null