Blueair Image
Support för Cabin

Här finns alla frågor, resurser och guider du behöver för din Cabin-luftrenare.

Vanliga frågor
Kontakta en lokal återförsäljare för att få mer information om när luftrenaren blir tillgänglig.
Ja, men om du vill kunna ansluta den till din app måste du ha aktiverat funktionen för mobildata på din telefon.
Bruksanvisningen innehåller information om hur du ökar fläkthastigheten. Kontakta vår kundtjänst om det inte går att ändra fläkthastigheten.
 • Kontrollera att kontrollvredet är anslutet till ett 12-voltsuttag.
 • Kontrollera att bilens tändning är påslagen.
 • Kontrollera att luftrenarens överdel sitter ordentligt på plats.
 • Starta din P1 genom att trycka på kontrollvredet. Starta din P2i/P2iD genom att rotera kontrollvredet en gång åt höger eller vänster.
 • Mer information finns i enhetens bruksanvisning.
Vi rekommenderar att alltid använda Cabin-luftrenaren när du befinner dig i ditt fordon.
Sätt filtret på plats med den tryckta sidan uppåt enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
Faktorer som halterna av olika luftföroreningar samt drifttiden för din Cabin-luftrenare påverkar filtrets livslängd. En indikering på kontrollvredet visar när du behöver byta filter. Ett filter räcker i cirka sex månader. Läs mer
Fläkthastigheten kan justeras enligt bruksanvisningen. Om det inte går att justera fläkthastigheten kontaktar du kundtjänst.
Cabin-luftrenare använder en mobil version av Blueairs HEPASilent-teknik för att ge bäst prestanda för luftrening för bilar, lastbilar, husbilar och andra fordon. Tekniken har utvecklats av Blueair och kombinerar elektrostatisk och mekanisk filtrering för att leverera ren luft med ett 360-graders luftflöde och hög CADR vid en låg ljudnivå. Den filtrerar bort över 95 % av PM2.5-partiklar, pollen, damm, avgaser så som diesel- och bensenpartiklar, däckpartiklar och utsläpp från industrier. Den har testats och uppfyller eller överträffar globala standarder.
När Cabin-luftrenaren är ansluten till ett 12-voltsuttag via kontrollvredet, filtret är korrekt placerat i luftrenaren och luftrenarens överdel sitter på plats lyser en blå lysdiod både på kontrollvredet och luftrenaren för att visa att den fungerar korrekt.
Läs bruksanvisningens instruktioner om filterbyte.
 • Om du har en P1 har den ingen Bluetoothanslutning.
 • Om du har en P2i och det inte går att ansluta den kan du prova att stänga av och starta om den. Kontakta kundtjänst om det inte hjälper.
Ja, du kan ansluta flera konton, men endast en Bluetooth-anslutning kan användas åt gången.
Cabin-luftrenarna för din bil, lastbil eller husbil eliminerar luftföroreningar i fordonet och ser till att du och dina passagerare alltid kan andas ren och frisk luft – även när du har fastnat alldeles bakom en buss i en bilkö. Cabin-luftrenarna renar luften i ditt fordon på mindre än sex minuter. De hjälper dig även att köra säkrare eftersom ren luft gör att du får mer energi och blir piggare.

Om alla sex lysdioderna är röda är det dags att byta filter. Enhetens bruksanvisning innehåller instruktioner för filterbyte.

Om tre av enhetens lysdioder blinkar innebär det att ett fel har inträffat. Läs enhetens bruksanvisning för att få instruktioner om vad du kan göra.

Bruksanvisningen finns tillgänglig på Blueairs webbplats. Om du har problem med att hitta bruksanvisningen kan du kontakta kundtjänst.
Ja, men luftrenaren kanske inte blir lika effektiv som utlovat eftersom de flesta luftrenare är mer effektiva i slutna utrymmen.
Serienummer och eventuell MAC-adress till Cabin-luftrenaren finns på en etikett på baksidan av enheten.
Sätt din Cabin-luftrenare på plats och dra sedan kablarna så att de inte trasslar in sig i något eller är i vägen för föraren eller passagerarna. Bruksanvisningen innehåller tips om bästa möjliga kabeldragning.
 • Kontrollera att kontrollvredet är anslutet till ett 12-voltsuttag.
 • Kontrollera att bilens tändning är påslagen.
 • Kontrollera att luftrenarens överdel sitter ordentligt på plats.
 • Starta din P1 genom att trycka på kontrollvredet. Starta din P2i/P2iD genom att rotera kontrollvredet en gång åt höger eller vänster.
 • Mer information finns i enhetens bruksanvisning.
Cabin-luftrenaren bör placeras bakom ett nackstöd eller ovanpå mittkonsolen i fordonet. En mer detaljerad beskrivning finns i bruksanvisningen.
Nej, luftrenaren är ansluten till och drivs via ett 12-voltsuttag och stängs därför av när du stänger av tändningen.
Använd båda händerna för att trycka in de två frigöringsknapparna på enhetens sidor. Överdelen kan sedan enkelt tas loss och filtret bytas ut. Mer information finns i enhetens bruksanvisning.
Ta loss filtret ur luftrenaren och sätt sedan tillbaka det på plats igen. Kontakta återförsäljaren eller Blueairs kundtjänst om ljudet inte upphör.
Ja, enheten fungerar utan Bluetooth, men Bluetooth behövs för att ansluta enheten till appen.
Bruksanvisningar för Cabin

Det här är Blueair

Tider

måndag–fredag

08:00–17:00

Med undantag för helgdagar

Sätt att kontakta oss
Blueair null