Blueair Image
Support för Classic

Här finns alla frågor, resurser och guider du behöver för din Classic-luftrenare.

Vanliga frågor

Det är normalt när luften är ren och betyder att luftrenaren fungerar!

Hur kontrollerar jag att sensorn reagerar korrekt?

 • Stäng av fläkten och applicera lite damm nära sensorn (genom att skaka en dammig trasa nära enheten). PM-värdet bör öka när du gör det.
 • Om inget händer kan du dammsuga sensormodulens hål och testa igen.
 • Tveka inte att kontakta återförsäljaren eller Blueair om du behöver hjälp.

Luftkvalitetsinformationen lagras via säker och krypterad molnlagring. Molnet är uppdelat i tre olika regioner: Europa, Kina och resterande länder.

Du måste ställa in både ditt konto och din enhet på den region där du använder enheten.

Om du konfigurerar enheten och kontot i ett land och sedan flyttar till ett land med en annan molnregion kan du få problem med att ansluta. I det fallet måste du skapa ett nytt konto från din nya plats. Så här gör du:

1. Ta bort appen och ladda ned den igen från din aktuella plats.

2. Registrera dig som ny användare i Blueair Friend-appen med en ny e-postadress och ett nytt lösenord.

3. Titta efter ett nytt meddelande i din e-postinkorg. Leta efter ett tackmeddelande från Blueair Friend-appen. Om du inte hittar e-postmeddelandet kan du titta i skräppostmappen.

4. Klicka på länken i meddelandet och bekräfta kontot (i Kina har länken ändelsen .cn, i Europa används ändelsen .eu och i övriga länder används .com eller .ca).

5. Logga ut från appen och logga in igen.

6. Lägg till enheten.

Appen meddelar dig varje gång enhetens programvara uppdateras.

Luftrenaren måste vara ansluten till Wi-Fi under uppdateringen. Det är också viktigt att du inte drar ur luftrenarens strömsladd när programvaran uppdateras.

Uppdateringen tar några minuter. Koppla inte från enheten under uppdateringen!

Om uppdateringen tar längre än några minuter kan Wi-Fi-signalen vara för svag.

Koppla i så fall från Blueair-enheten och anslut den igen.

Öppna sedan appen och ta bort enheten från listan (svep åt vänster på enheten).

Lägg till enheten i appen Blueair Friend igen.

För att få en bättre signal kan du försöka placera enheten närmare Wi-Fi-routern och koppla från andra anslutna enheter eller nedladdningar.

Om du har tillgång till ett snabbare Wi-Fi-nätverk som stöder 2,4 GHz kan du prova att ansluta enheten till det nätverket.

Om luftrenaren är ansluten till Wi-Fi kan du styra enhetens ljusstyrka i appen. Läs mer i bruksanvisningen på vår kundsupportsida.

När luftrenaren är ny

Precis som andra nya apparater kan en luftrenare lukta ”ny produkt”. Lukten är varken farlig eller giftig, så du behöver inte vara orolig. Kör luftrenaren oavbrutet i ett par dagar så bör lukten försvinna.

Bäst resultat får du om luftrenaren är på hela tiden. Den förbrukar mindre energi än en lågenergilampa.

Dags att byta filter?

Ett smutsigt filter kan göra att det börjar lukta damm. Filter absorberar lukter från till exempel matlagning. Undvik det genom att alltid byta ut filtret när det indikeras.

På filtret står det ”This side must face front” (Den här sidan måste vara vänd utåt). Se till att texten är vänd mot enhetens lucka. Luckan är panelen med Blueairs logotyp.

Eftersom våra sensorer för luftburna partiklar är mycket känsliga kan de registrera höga PM-värden av många anledningar, till exempel på grund av stearinljus, rök, matlagning, rökelse, öppen eld, rökning, damm, ofiltrerad dammsugare, pollen, husdjur osv. Höga PM-värden är mycket vanliga och normala så länge de sänks när luftrenaren är igång.

Om PM2.5-värdet är högt rekommenderar vi att tillfälligt ställa in luftrenaren på den högsta hastigheten och vädra rummet.

Om PM-värdena inte sänks när du har haft luftrenaren igång och har vädrat rummet kan det finnas damm på PM-sensorn.

Damm kan ha fastnat på sensorerna vid en storstädning eller när du packade upp luftrenaren, och därmed visas höga PM-värden även om luften är ren.

Du kan bli av med eventuellt damm på sensorerna genom att helt enkelt dammsuga utsidan av enheten regelbundet. Sensorerna sitter på sidan av enheten eller längst ner beroende på modell. De ser ut som två grupperingar med hål.

På luftkvalitetsmätaren Aware sitter PM-sensorn högst upp på enheten.

Vi rekommenderar att byta filter omkring var sjätte månad för bästa effektivitet. Enheten visar när det är dags att byta.

Kontakta oss om du tycker att dina värden är för höga. VI hjälper dig att kontrollera att du använder enheten på rätt sätt.

Se till att du har tagit bort plasthöljet från filtret (gäller inte för alla modeller och filter).

Se till att inget blockerar luftintaget och utloppet.

Se till att inga föremål eller damm har ansamlats runt filtret. Om det finns damm eller andra föremål tar du bort filtret och dammsuger rent med en dammsugare.

Så här tar du bort filtret för att se om det orsakar oljudet:

 • Stäng av luftrenaren och dra ut kontakten.
 • Ta bort filtret/filtren.
 • Koppla in enheten och sätt på den. Om oljudet försvinner installerar du ett nytt filter. Om oljudet kvarstår bör du kontakta återförsäljaren där du köpte luftrenaren. De kan hjälpa dig att lösa problemet enligt garantivillkoren.

Om du får det här felmeddelandet när du har registrerat ditt Blueair Friend-konto betyder det att kontot redan har bekräftats. Länken fungerar inte längre. Det kan hända om du klickade två gånger på länken.

Testa att logga in i appen med dina användaruppgifter. Om du har glömt lösenordet eller inte har angett något klickar du på ”Glömt lösenordet?” på inloggningssidan.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver mer hjälp.

Instruktioner för filterbytestimern finns i bruksanvisningen som medföljer enheten. Alla bruksanvisningar finns på kundsupportsidan vår webbplats.

Återställa filtertimern på anslutna Classic-serien (Classic 200/400/500/600-serien)

Efter sex månaders kontinuerlig användning lyser filterbytesindikatorn orange och du får ett meddelande från Blueair Friend-appen om att det är dags att byta filter.

På Classic-serien återställer du filterbytestimern genom att starta enheten och hålla in filterbytesknappen i tio sekunder tills lampan slocknar.

Återställa filtertimern på Blue-serien (Blue 211, 221, 411 osv.)

Starta enheten och håll huvudknappen intryckt i tio sekunder tills lampan slocknar.

Återställa filtertimern på Sense, Sense+ och Pro

När den röda cirkeln visas på displayen är det dags att byta ut filtret. Om du vill återställa filtertimern startar du enheten och håller fingret på den röda cirkeln tills den försvinner.

Återställa filtertimern på Classic E-serien (modellerna 270E, 450E, 650E)

Återställ filtertimern genom att hålla knappen RESET eller TIMER intryckt i tio sekunder. Filterlampan slocknar och timern nollställs. Tryck på SNOOZE om du vill pausa filterlampan i fem dagar.

Sensorerna mäter

 • Koncentrationen av luftburna partiklar (PM2.5)
 • Koncentrationen av VOC:er
 • Lufttemperaturen
 • Luftfuktigheten.

Luftburna partiklar (PM2.5)

PM2.5 är luftföroreningar med en diameter på upp till 2,5 mikrometer (μm). Benämningen PM kommer från engelskans ”particulate matter”. Några vanliga källor till PM2.5 är utsläpp från trafik och industrier, metallbearbetning, rengöringsmedel, skönhetsprodukter, stearinljus, matlagning och rökning.

Lättflyktiga organiska föreningar (VOC:er)

VOC:er är olika organiska föreningar som släpps ut som gaser från vissa fasta ämnen eller vätskor. De omfattar både partiklar utvecklade av människan och naturliga kemiska föreningar. En sensor för tVOC (total VOC) känner av sådana gaser och sammanfattar dem till en nivå. Nivåer för enskilda gaser registreras inte. Både skadliga och ofarliga VOC:er upptäcks.

Exempel på ämnen som VOC-sensorn känner av:

 • Aldehyder (formaldehyd, acetaldehyd, acrolein).
 • Kolväten (toluen, bensen, undekan, xylen, naftalen, butan, styren, etylbensen, propan, fotogen).
 • Aminer (ammoniakderivat), alkoholer (etanol etc.), ketoner (aceton, metyletylketon, butandion).
 • Estrar (butylacetat).
 • Kolmonoxid, väte, akrylamid, organiska syror.

Några av de vanligaste källorna till VOC:er är byggmaterial (färg och lack), möbler, skrivare, rengöringsprodukter, tvättmedel, lim, parfym och doftljus.

Människor och djur frigör också VOC:er via andning, svettning och matsmältning. Dessa VOC:er är inte farliga för människor om rummet är ordentligt ventilerat. Blueairs filter är inte heller utformade för att absorbera sådana VOC:er. Du blir enkelt av med dem om du öppnar fönstren och vädrar i 5–10 minuter varje dag.

Ett högt tVOC-värde kan innebära en hög nivå av en enda förening eller låga nivåer av flera olika föreningar. Våra filter absorberar de flesta VOC:er som sensorerna upptäcker, men inte alla. Om du har höga nivåer av VOC:er som inte försvinner när du vädrar bör du ta reda på källan till föroreningen. Titta i appen efter den tidpunkt då VOC-nivåerna började öka. Fundera sedan på vad som hände just då (nya möbler, öppen spis, matlagning, storstädning)? Om du behöver hjälp med att tolka värdena kan du kontakta Blueairs kundservice.

Temperatur och luftfuktighet

Sensorerna känner av vattenstagnation, vattenskador, fuktiga ytor och varma miljöer. Dessa förhållanden kan öka tillväxten av mögel, bakterier och allergener (t.ex. dammkvalster). Den rekommenderade nivån för luftfuktighet är vanligtvis 30–65 %. VOC:er har en tendens att avdunsta vid högre temperaturer.

Det finns ingen gräns för hur många enheter du kan lägga till.

Vid den första parkopplingen måste både enheten och din smartphone vara anslutna till samma 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.

Prova följande om det inte går att sätta på luftrenaren:

 • De flesta Blueair-modeller har en löstagbar kontakt under som kan glida ut när du flyttar enheten. Lägg enheten på sidan och tryck tillbaka kontakten i uttaget längst ned på enheten.
 • Se till att luftrenarens filter är korrekt isatt och att luckan är stängd.
 • Dra ut strömsladden från eluttaget och anslut den igen. Anslut enheten till ett annat eluttag.
 • Kontrollera strömsladden. Om den är skadad ska du genast dra ut den. Kontakta en lokal Blueair-återförsäljare eller Blueairs kundtjänst om du behöver byta ut några delar eller reparera enheten.
 • Se till att du har valt en fläkthastighet för att börja rengöra luften.
 • Om du använder en fjärrkontroll bör du kontrollera om batteriet behöver bytas ut. Om batteriet är slut byter du det.

Om luftrenaren fortfarande inte startar bör du kontakta återförsäljaren där du köpte enheten.

Vad är Alexa och Amazon Echo?

Amazon Echo är en smart högtalare som du styr med rösten via AI-assistenten Alexa. Blueair Aware, Sense+ och Classic stöds av Amazon Echo och Alexa, så det är fritt fram att styra dina Blueair-enheter med röstkommandon. Alexa kan utföra uppgifter som att ändra inställningar eller informera dig om luftkvalitet och status för filterbyte.

Var är Amazon Echo och Alexa tillgängliga?

För att se vart Amazon Echo och Alexa finns tillgängliga rekommenderar vi att läsa på respektive produkts webbsida.

Vilka Alexa-funktioner stöds av Aware?

Amazon Echo är utrustad med olika funktioner som gör att Alexa kan be anslutna enheter att utföra specifika åtgärder. Med Aware kan du exempelvis fråga Alexa om luftkvaliteten, partikelnivån, VOC-halten, inomhustemperaturen och luftfuktigheten.

Vilka Alexa-funktioner stöds av Classic 205, 405, 505 och 605?

Amazon Echo är utrustad med olika funktioner som gör att Alexa kan be anslutna enheter att utföra vissa kommandon. Exempel på funktioner med Classic x05: Öka/sänka fläkthastigheten, status för filterbyte, aktivera/inaktivera barnlås, sätta på/stänga av LED-lampan, starta/stänga av luftrenaren.

Vilka Alexa-funktioner stöds av Classic 280i, 480i och 680i?

Amazon Echo är utrustad med olika funktioner som gör att Alexa kan be anslutna enheter att utföra vissa kommandon. Exempel på funktioner med Classic x05: Fråga om luftkvaliteten, partikelnivån, VOC-halten, inomhustemperaturen och luftfuktigheten. Öka/sänka fläkthastigheten, status för filterbyte, aktivera/inaktivera barnlås, aktivera/inaktivera autoläge.

Vilka Alexa-funktioner stöds av Sense+? Amazon Echo är utrustad med olika funktioner som gör att Alexa kan be anslutna enheter att utföra vissa kommandon. Exempel på funktioner med Sense+: Öka/sänka fläkthastigheten, status för filterbyte, aktivera/inaktivera barnlås, sätta på/stänga av LED-lampan, starta/stänga av luftrenaren, aktivera/inaktivera autoläge (om Sense+ är parkopplad med en Aware).

Hur konfigurerar jag enheten så att den fungerar med Amazon Echo/Alexa?

 • Lägg till Blueair-enheten i ditt Blueair Friend-konto.
 • Ladda ned Amazon Alexa-appen, skapa ett konto och anslut Amazon Echo.
 • I Amazon Alexa-appen aktiverar du Blueair-funktionerna och länkar kontot.
 • Börja ge röstkommandon till dina Blueair-produkter via Amazon Echo.

Luften kan vara tillfälligt förorenad.

Blueairs tVOC-sensorer är konstruerade för att reagera på de flesta gaser (tVOC = Total Volatile Organic Compounds). Gasernas koncentration sammanställs i luftkvalitetsnivåer i appen. Om du har höga tVOC-nivåer är luften förmodligen tillfälligt förorenad med gasformiga föroreningar. Källorna kan bland annat vara parfym, nya möbler, fukt, insektsmedel, nagellack, doftljus, desinfektionsmedel, tvättmedel, sköljmedel, färg, lösningsmedel, lack, lim och kemtvättade kläder.

Människor och husdjur kan också ge upphov till höga tVOC-nivåer från kroppslukter och gaser som inte är dåliga för hälsan. Det betyder bara att det är dags att vädra rummet!

Gör så här för att sänka VOC-halterna

Använd ett SmokeStop-filter i luftrenaren (passar inte alla modeller).

Öppna fönstret och vädra i minst tio minuter. Kontakta oss om du fortfarande tycker att värdena är ovanligt höga. Vi hjälper dig att kontrollera att du använder enheten på rätt sätt.

Classic- och Sense-modeller

Enhetens Wi-Fi-anslutning har tillfälligt avbrutits. Om du inte har ändrat några Wi-Fi-inställningar på routern bör enheten återansluta inom några minuter.

Om det behövs kan du försöka med följande för att ansluta enheten igen:

 • Om du har ändrat en Wi-Fi-inställning på routern måste du uppdatera appen med de här inställningarna. Tryck på ”+” uppe till höger i appen och lägg till enheten igen.
 • Koppla ur routern och anslut den sedan igen.
 • Kontrollera att VPN är inaktiverat och att du inte använder brandväggar (se mer information i Wi-Fi-nätverkskraven: ”Vilka Wi-Fi-standarder stöds av Blueairs smarta produkter?”).
 • Placera enheten närmare routern.
 • Kontrollera om Wi-Fi-nätverket har många andra anslutna enheter.

Vilken typ av Wi-Fi-nätverk stöder Blueairs produkter?

 • Trådlösa routrar med 2,4 GHz-nätverk av standardtyp (b, g eller n).
 • Alla krypteringar på trådlösa nätverk: WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES.
 • Okrypterade trådlösa (öppna) anslutningar. Obs! Professionella versioner av protokollen som kräver certifikat. Det kan vara fallet för företagsnätverk.
 • Inloggningssidor som kräver användarnamn och/eller lösenord stöds inte.
 • Åtkomstpunkter som sänder flera SSID-nätverk eller sänder på flera kanaler samtidigt kan orsaka problem med förlorade datapaket. Det gäller särskilt när produkter ska paras ihop med appen.
 • Se till att det inte finns brandväggar som blockerar utgående anslutningar (blockering av inkommande anslutningar går bra) och att det inte finns begränsningar av protokoll som http/https eller sockets.

Cabin-luftrenare

 • Kontrollera att Bluetooth-anslutningen är aktiverad.
 • Kontrollera att Cabin-luftrenaren är ansluten till ett 12-voltsuttag och tändningen är på eller fordonet startat.

Om du vill använda autoläget måste luftrenaren ha inbyggda sensorer. Läs luftrenarens bruksanvisning på vår kundsupportsida. Luftrenarens modell står på en etikett under enheten.

Om luftrenaren har inbyggda sensorer kan du starta autoläget manuellt genom att trycka på knappen för autoläge på enhetens display. På Classic-enheter sitter displayen under luckan på enhetens ovansida. Om luftrenaren är ansluten till appen startar du autoläget från vyn där du byter fläkthastighet: Fläkthastighet 0 -> 1 -> 2 -> 3 -> autoläge.

Om luftrenaren inte har inbyggda sensorer och du använder en Aware ställer du in autoläget från appen. Luftrenaren och Aware måste vara ihopparade.

Så här parar du ihop luftrenaren med Aware:

1. Logga in i Blueair Friend-appen och tryck på luftrenaren i enhetslistan.

2. Välj länksymbolen.

3. Välj den Aware du vill koppla till luftrenaren:

 • Om du redan har lagt till en Blueair Aware i kontot väljer du din Aware i listan med tillgängliga enheter.
 • Om du ännu inte har lagt till Aware i kontot väljer du Lägg till Blueair Aware och följer stegen i appen. När du har lagt till Aware kan du välja den i listan med tillgängliga enheter.

4. Ett popup-fönster i appen frågar om du vill aktivera automatiskt läge direkt. Du kan tillåta och aktivera autoläget på en gång eller när du vill på vyn där du ändra fläkthastighet: Fläkthastighet 0 -> 1 -> 2 -> 3 -> autoläge.

Autoläget aktiveras när en viss partikelnivå (PM) och/eller gasnivå (tVOC) uppnås. Aktiveringsalternativen varierar beroende på filtertyp:

Partikelfilter: Autoläget aktiveras endast av partikelvärden. SmokeStop™-filter (kombinationsfilter med kol): Autoläget aktiveras för partikelvärden eller för både partikel- och gasvärden.

Du väljer alternativ för autolägesaktivering på skärmen med enhetsinformation i Blueair Friend-appen.

Classic

1. Koppla ur Blueair Classic-enheten och anslut den igen.

2. Ställ in enheten på manuellt läge:

a. Öppna luckan och tryck på Wi-Fi-symbolen på displayen i tre sekunder.

b. Vänta tills Wi-Fi-symbolen blinkar och tryck sedan på den igen i tre sekunder.

När Wi-Fi-symbolen blinkar befinner sig Blueair Classic i manuellt läge.

3. Öppna Wi-Fi-inställningarna på din smartphone. Vänta tills nätverket ”classic-config” visas. Anslut till nätverket.

4. Gå tillbaka till Blueair Friend-appen och följ guiden.

5. När du blir ombedd att ansluta din Blueair Classic till ett Wi-Fi-nätverk anger du namn och lösenord för det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta enheten till.

När LED-lampan lyser med ett fast sken har din Blueair Classic anslutits till Wi-Fi-nätverket. Det tillfälliga nätverket Blueair classic-config avslutas automatiskt. Din smartphone ansluts automatiskt till ditt vanliga Wi-Fi-nätverk.

Aware

1. Ställ in Blueair Aware på manuellt läge:

a. Håll din Aware upp och ner tills LED-lampan börjar blinka blått från den ena sidan till den andra.

b. Vrid tillbaka enheten upprätt igen och vänta i tio sekunder.

c. Vänta i tio sekunder och vänd sedan Aware upp och ner igen. Håll den upp och ner tills LED-lampan börjar blinka orange från den ena sidan till den andra.

d. Vänd Aware upprätt igen. Blueair Aware är nu inställd på manuellt läge.

2. Öppna Wi-Fi-inställningarna på din smartphone. Vänta tills nätverket ”Aware-Config” visas. Anslut till nätverket.

3. Gå tillbaka till appen Blueair Friend och starta om anslutningsprocessen genom att lägga till en ny enhet. Hoppa över steg 1 och 2 i appens instruktioner.

4. När du blir ombedd att ansluta din Blueair Aware till ett Wi-Fi-nätverk anger du namn och lösenord för det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta den till.

När LED-lampan lyser blått har Blueair Aware anslutits till Wi-Fi-nätverket. Det tillfälliga nätverket aware-config avslutas automatiskt. Din smartphone ansluts automatiskt till ditt vanliga Wi-Fi-nätverk.

Sense+

1. Koppla ur Blueair Sense+ och anslut den igen. Svep med handen över ovansidan för att aktivera den.

2. Ställ in enheten på manuellt läge:

a. Tryck på området under Wi-Fi-symbolen i tre sekunder (inuti en cirkel, om en sådan visas). Vänta tills Wi-Fi-symbolen blinkar.

b. Tryck på samma plats igen i tre sekunder.

När Wi-Fi-symbolen blinkar befinner sig Blueair Sense+ i manuellt läge.

3. Öppna Wi-Fi-inställningarna på din smartphone. Vänta tills nätverket ”Sense-Config” visas. Anslut till nätverket.

4. Gå tillbaka till appen Blueair Friend och starta om anslutningsprocessen genom att lägga till en ny enhet.

Hoppa över steg 1 och 2 i appens instruktioner.

5. När du blir ombedd att ansluta din Blueair Sense+ till ett Wi-Fi-nätverk anger du namn och lösenord för det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta den till.

När Wi-Fi-symbolen på den övre skärmen lyser med fast sken har Blueair Sense+ anslutits till Wi-Fi-nätverket. Det tillfälliga nätverket Blueair sense-config avslutas automatiskt. Din smartphone ansluts automatiskt till ditt vanliga Wi-Fi-nätverk.

Låga tVOC-nivåer kan förekomma av olika skäl:

 • Luftens tVOC-nivåer kan vara naturligt låga.
 • Enheten kan ha startats om nyligen (frånkoppling eller strömavbrott). I så fall tar det lite tid för sensorerna att anpassas igen. Det kan ta upp till en vecka.
 • Enheten kan ha slagits av och på i miljöer med olika luftfuktighet och temperatur. I så fall tar det lite tid för sensorn att anpassas igen. Det kan ta upp till en vecka.
Öppna appen. Svep åt vänster på den enhet du vill ta bort i listan över enheter och tryck på Ta bort.
Om nattläget inte fungerar kan mobilens tidszonsinställningar vara felaktiga. Öppna mobilens inställningar och ställ in tidszonen så att den motsvarar din aktuella plats.

Classic

1. Koppla ur Blueair Classic-enheten och anslut den igen.

2. Ställ in enheten på manuellt läge:

a. Öppna luckan och tryck på Wi-Fi-symbolen på displayen i tre sekunder.

b. Vänta tills Wi-Fi-symbolen blinkar och tryck sedan på den igen i tre sekunder.

När Wi-Fi-symbolen blinkar befinner sig Blueair Classic i manuellt läge.

3. Öppna Wi-Fi-inställningarna på din smartphone. Vänta tills nätverket ”classic-config” visas. Anslut till nätverket.

4. Gå tillbaka till Blueair Friend-appen och följ guiden.

5. När du blir ombedd att ansluta din Blueair Classic till ett Wi-Fi-nätverk anger du namn och lösenord för det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta enheten till.

När LED-lampan lyser med ett fast sken har din Blueair Classic anslutits till Wi-Fi-nätverket. Det tillfälliga nätverket Blueair classic-config avslutas automatiskt. Din smartphone ansluts automatiskt till ditt vanliga Wi-Fi-nätverk.

 

Följande anslutningar stöds:

Trådlösa routrar med 2,4 GHz-nätverk av standardtyp (b, g eller n).

Alla krypteringar på trådlösa nätverk: WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES.

Okrypterade trådlösa (öppna) anslutningar. Obs! Professionella versioner av protokollen som kräver certifikat. Det kan vara fallet för företagsnätverk.

Inloggningssidor som kräver användarnamn och/eller lösenord stöds inte.

Åtkomstpunkter som sänder flera SSID-nätverk eller sänder på flera kanaler samtidigt kan orsaka problem med förlorade datapaket. Det gäller särskilt när produkter ska paras ihop med appen.

Se till att det inte finns brandväggar som blockerar utgående anslutningar (blockering av inkommande anslutningar går bra) och att det inte finns begränsningar av protokoll som http/https eller sockets.

Den vanligaste förklaringen är att enheten varit kopplad till ett annat konto.

Enheten kan endast anslutas till ett konto i taget så vi rekommenderar att du bara har ett konto per hushåll.

En annan orsak kan vara att enheten har flyttats till en plats med ett annat Wi-Fi-nätverk.

Återanslut enheten genom att öppna appen, välja ”+” uppe till höger och följa instruktionerna på skärmen.

Enhetens Wi-Fi-anslutning har tillfälligt avbrutits.

Om du inte har ändrat några Wi-Fi-inställningar på routern bör enheten återansluta inom några minuter.

Om det behövs kan du prova följande felsökningstips för att återansluta enheten:

 • Om du har ändrat en Wi-Fi-inställning på routern måste du uppdatera appen med de här inställningarna. Tryck på ”+” uppe till höger i appen och lägg till enheten igen.
 • Koppla ur routern och anslut den sedan igen.
 • Kontrollera att VPN är inaktiverat och att du inte använder brandväggar (se mer information i Wi-Fi-nätverkskraven: ”Vilka Wi-Fi-standarder stöds av Blueairs smarta produkter?”).
 • Placera enheten närmare routern.
 • Kontrollera om Wi-Fi-nätverket har många andra anslutna enheter.

Vilken typ av Wi-Fi-nätverk stöder Blueairs produkter?

Trådlösa routrar med 2,4 GHz-nätverk av standardtyp (b, g eller n).

Alla krypteringar på trådlösa nätverk: WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES.

Okrypterade trådlösa (öppna) anslutningar. Obs! Professionella versioner av protokollen som kräver certifikat stöds inte. Det kan vara fallet för företagsnätverk.

Inloggningssidor stöds inte. Med inloggningssida menas en sida där du behöver ange användarnamn och lösenord för att få tillgång till internet, till exempel på flygplatser eller offentliga platser.

Åtkomstpunkter som sänder flera SSID-nätverk eller sänder på flera kanaler samtidigt kan orsaka problem med förlorade datapaket. Det gäller särskilt när produkter ska paras ihop med appen.

Se till att det inte finns brandväggar som blockerar utgående anslutningar (blockering av inkommande anslutningar går bra) och att det inte finns begränsningar av protokoll som http/https eller sockets.

Blueair rekommenderar filterbyte en gång i halvåret. Lampan på filtertimern indikerar när det är dags att byta ut filtret efter sex månaders kontinuerlig användning.

Om du använder enheten i en mycket förorenad miljö kan du behöva byta ut filtret oftare. För att säkerställa hög prestanda rekommenderar vi att du bara använder filter från Blueair.

Blueairs filter kan inte tvättas. Filtren behöver bytas ut var sjätte månad. Läs i bruksanvisningen om hur du byter filter på din modell. Alla bruksanvisningar finns på vår kundsupportsida.

Blueairs förfilter går att dammsuga eller tvätta i tvättmaskin (högst 40 grader). Förfiltret är det färgade textilfiltret som sitter på utsidan av enheten (endast tillgängligt för Blue Pure-serien och Joy S).

Classic och Sense

Det finns ingen gräns för hur många enheter du kan lägga till.

Vid den första parkopplingen måste både enheten och din smartphone vara anslutna till samma 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.

Cabin-luftrenare

Ja, du kan ansluta enheten till flera konton, men endast en Bluetooth-anslutning kan användas åt gången.

Produkter utan sensorer kan flyttas mellan olika rum eller platser.

Du kan även flytta produkter med sensorer, när du kopplar ur och flyttar Blueair Aware tar det 6 dagar för sensorerna att kalibrera sig på nytt. De högteknologiska sensorerna kalibreras automatiskt över tid, och lär sig på så sätt att läsa av rummet. Avläsningarna blir därför mer och mer exakta ju längre sensorerna är kvar på samma ställe.

För kontinuerlig och effektiv luftrening och luftövervakning rekommenderar vi att låta luftrenaren vara på dygnet runt i det rum där du vill rena luften.

Obs: När du ansluter Aware-luftmätaren till ett eluttag igen efter inlärningsperioden tar det cirka 6 dagar innan den visar korrekta värden.

Om du flyttar Aware till ett annat Wi-Fi-nätverk måste du synkronisera den med appen igen. Välj ”+” i appen och följ anvisningarna.

Om du vill stänga av Wi-Fi-funktionen håller du in Wi-Fi- och filterknapparna samtidigt i mer än tre sekunder. Om du vill aktivera Wi-Fi-funktionen igen håller du in enbart Wi-Fi-knappen i mer än tre sekunder.

Om du använder en luftrenare med sensorer kan du ställa in den på autoläge via appen eller direkt på enheten. Då regleras fläkthastigheten automatiskt utifrån föroreningsnivåerna.

Om luftrenaren automatiskt ställs in på högsta hastighet betyder det att koncentrationen av VOC:er och /eller partiklar i rummet har ökat och kräver snabbare luftrening. Du kan välja via appen om du vill att autoläget ska reagera på partiklar eller både partiklar och gaser (Tryck på informationsikonen ”i”).

Fläkthastigheten sänks när luften är ren igen.

Varför är luftrenaren inställd på hög hastighet konstant?

Oftast betyder det att damm har fastnat på filtret eller sensorerna. Gör så här:

 • Kontrollera att du har bytt ut filtret under det senaste halvåret.
 • Se till att inställningarna för automatiskt läge i appen är anpassade till din typ av filter (om du använder ett partikelfilter ska autoläget enbart vara inställt på partiklar. Om du använder ett kolfilter kan autoläget vara inställt på både partiklar och gaser eller enbart partiklar).
 • Kontrollera att det inte finns damm eller andra föremål som blockerar luftrenarens intag och utlopp. Dammsug luftrenaren utifrån. Glöm inte att dammsuga vid sensorerna. Sensorerna ser ut som två cirklar med hål på sidan av eller under enheten.
 • Öppna ett fönster och vädra rummet. Om höga halter av VOC:er (gaser) orsakar full fläkthastighet kan rummet innehålla en gas som inte kan absorberas av luftrenaren (tVOC-sensorerna kan känna av tusentals olika gaser, inklusive ofarliga gaser som luftrenare ibland inte kan hantera).
 • Om autoläget och barnlåset är aktiverade inaktiverar du dem från appen. Ändra fläkthastigheten från appen eller manuellt.
 • Om du använder en luftrenare i E-serien (modellerna 270E, 450E, 650E)
 • Rengör sensorområdet, förslagsvis med en burk tryckluft (av den typen som används för tangentbord). Använd tryckluften vid sensorområdet i tre sekunder ett par gånger.
 • Sensorerna består av två cirklar med hål på sidan av LED-displayen. En ser ut som en blomma och en ser ut som en cirkel.
 • Om det inte hjälper att rengöra sensorområdet kan du återställa luftrenarens programvara. Då återställs filtertimern och sensorn. Anvisningar för hur du återställer programvaran på E-serien finns här.

Tveka inte att kontakta återförsäljaren eller Blueair om du behöver hjälp.

 • Placera Blueair-enheten och mobilen i samma rum som routern.
 • Kontrollera att Wi-Fi fungerar (stäng av/sätt på Wi-Fi på mobilen).
 • Kontrollera att Wi-Fi-signalen är stark på mobilen.
 • Kontrollera att Wi-Fi-nätverket inte har många andra anslutna enheter eller nedladdningar.
 • Starta om routern och testa att ansluta Blueair-enheten till Wi-Fi på nytt.

Om du har provat alla lösningar och du fortfarande har anslutningsproblem kan du försöka ansluta Blueair-enheten via internetdelning från mobilen (hotspot). Öppna mobilens inställningar och aktivera internetdelning. Öppna sedan Blueair-appen och lägg till enheten.

Vissa avvikelser mellan sensorerna är normala eftersom varje sensor är unik.

Det finns många faktorer att ta hänsyn till, bland annat luftflödesintaget, varje sensors unika egenskaper, kalibreringseffekt och appens historik (beroende på när du har uppdaterat sidan).

Varje sensor kan ha små variationer i prestanda. Sammanlagt kan de därför ge ett något varierande värde.

Bruksanvisningar för Classic

Det här är Blueair

Tider

måndag–fredag

08:00–17:00

Med undantag för helgdagar

Sätt att kontakta oss
Blueair null