Blueair Image
Support för DustMagnet™

Här finns alla resurser och guider du behöver för din DustMagnet™-luftrenare.

Vanliga frågor

Den integrerade partikelsensorn mäter mängden fina partiklar (PM2.5) i rummet och uppdaterar luftkvalitetsindikatorns färg på luftrenarens framsida utifrån de aktuella förhållandena. Indikatorlampan anger luftkvaliteten som någon av följande fem färger: rött (mycket förorenad luft), orange (något förorenad luft), gult (måttlig luftkvalitet), grönt (god luftkvalitet) och blått (utmärkt luftkvalitet).

Du kan stänga av indikatorlampan helt genom att ställa in luftrenaren på nattläget. Du kan också justera ljusstyrkan i Blueair-appen.

Om luftrenaren är ansluten till Blueair-appen kan du övervaka inomhusluftens PM2.5-nivå över tid i appens rapportsektion. I appen anges PM2.5-halten i mikrogram (miljondels gram) per kubikmeter luft, eller µg/m³.

Primärt kombinationsfilter

 1. Stäng av luftrenaren och koppla ur den
 2. Öppna de två filterluckorna på luftrenarens baksida och ta ut förfiltren
 3. Använd dragflikarna för att ta ut de två använda kombinationsfiltren och kassera dem
 4. Ta bort skyddsplasten från de nya kombinationsfiltren
 5. Sätt in de två nya kombinationsfiltren så att pilarna pekar uppåt
 6. Sätt tillbaka de två förfiltren och stäng luckorna så att de snäpps fast
 7. Sätt i elsladden igen och starta luftrenaren
 8. Återställ filtertimern genom att hålla ned knappen för luftflödeshastighet i 15 sekunder.

Permanenta förfilter

 1. Stäng av luftrenaren och koppla ur den
 2. Öppna den övre filterluckan och ta ut förfiltret
 3. Rengör förfiltret genom att torka av det med en trasa eller försiktigt dammsuga det med ett borsttillbehör (medföljer ej)
 4. Sätt tillbaka förfiltret och stäng filterluckan så att de snäpps fast
 5. Gör likadant med det nedre förfiltret
 6. Sätt i elsladden igen och starta luftrenaren

Koppla alltid ur luftrenaren innan du rengör den eller byter filter.

 • Torka av luftrenaren invändigt och utvändigt med en mjuk och ren trasa så ofta det behövs.
 • Rengör förfiltren med en dammtrasa eller dammsugare med borsttillbehör. För bästa effekt bör luftrenaren rengöras en gång i veckan eller så ofta det behövs.
 • Byt de primära kombinationsfiltren när indikatorn för filterbyte visas på kontrollpanelen eller i Blueair-appen (efter ungefär 6–12 månader vid användning dygnet runt beroende på föroreningsnivå).
 • Rengör sensorn vid byte av huvudfilter.

För att luftrenaren ska fungera optimalt över tid och garantin ska fortsätta att gälla bör du endast använda originalfilter från Blueair som är avsedda för den aktuella modellen.

Serie- och modellnumret anges på produktetiketten, som sitter luftrenarens baksida. Om du vill ta reda på MAC-adressen tar du ut förfiltret så att du ser etiketten.

Om luftrenaren är ansluten till Blueair-appen kan du även se MAC-adressen genom att välja luftrenarens namn och gå till Produktinställningar > Produktinformation.

Luftrenarna i DustMagnet™-serien är WiFi-kompatibla och kan fjärrstyras via Blueair-appen.

•          Justera luftrenarens inställningar. Tre luftflödeshastigheter (1-2-3), autoläge, nattläge och LED-lampans ljusstyrka.

•          Skapa scheman. Konfigurera luftrenaren så att den går igång vid definierade tidpunkter och i specifika lägen.

•          Filterindikator som beräknar filtrets återstående livslängd i procent utifrån fläkthastighet, sensordata och filterbelastning.

•          Aktivera barnlås. Luftrenarens knappar inaktiveras.

•          Clean air ETA-funktion. Följ luftreningsprocessen.

•          Övervaka inomhusluftens kvalitet. Följ inomhusmiljöns utveckling över tid med anpassade luftkvalitetsrapporter.

•          Realtidsmätning av utomhusluftens kvalitet (PM2.5, PM10, kolmonoxid, kvävedioxid, ozon osv.) runt om i världen.

•          Beställ utbytesfilter.

•          Produktinstruktioner och vanliga frågor. I appens supportavsnitt hittar du information om hur du installerar produkten och mycket mer.

Kom igång med Blueair-appen

1.          Ladda ned Blueair-appen på din smartphone från App Store eller Google Play.

2.         Öppna appen och skapa ett konto.

3.         Följ anvisningarna för att ansluta till luftrenaren

Mer information om Blueair-appen finns under Vanliga frågor i appen.

Din DustMagnet-luftrenare levereras med en uppsättning kombinerade partikel- och kolfilter (kombinationsfilter) med en maximal livslängd på 1 år samt två permanenta förfilter i rostfritt stål.

Kombinationsfilter

Kombinationsfiltren, som sitter vid det övre och nedre luftintaget, skyddar mot både gasformiga föroreningar och luftburna partiklar. Avancerade partikelfilter filtrerar bort föroreningar som pollen, mögelsporer, djurallergener, virus, bakterier och fina rökpartiklar från inomhusluften. Samtidigt eliminerar det aktiva kolet i filtret lättare hushållslukt från husdjur, matlagning, rök m.m. Blueairs filter är inte testade med SARS-CoV-2 (covid-19).

Förfilter

En viktig del av DustMagnet-tekniken är de två permanenta förfiltren i rostfritt stål som sitter vid luftrenarens över- och undersida. De positivt laddade förfiltren fungerar som magneter, d.v.s. de drar till sig negativt laddade dammpartiklar.

Eftersom den här luftrenaren använder elektrisk laddning klassas den som en elektrisk luftrenare och har testats med avseende ozonutsläpp. Alla Blueairs luftrenare är CARB-certifierade, vilket innebär att de har testats med avseende på ozonutsläpp och elsäkerhet i enlighet med miljöskyddsorganet California Air Resources Boards standard för luftrenare (AB 2276). Resultaten visar att ozonutsläppen från våra luftrenare är mindre än 0,050 ppm.

Automatiskt läge

När autoläget är aktiverat justerar luftrenaren automatiskt fläkthastigheten utifrån de realtidsförhållanden som mäts av den integrerade partikelsensorn. När föroreningsnivåerna stiger ökar fläkthastigheten. När luften har renats minskas hastigheten igen. Därmed är luftrenaren alltid inställd på precis den hastighet som krävs för att luften i ditt hem ska vara ren.

Nattläge

När nattläget är aktiverat dämpas alla LED-lampor på luftrenaren. Precis som i autoläget justeras även fläkthastigheten automatiskt utifrån de aktuella föroreningsnivåerna (PM2.5). I nattläget ökas fläkthastigheten endast upp till medelnivå så att ljudnivån hålls nere.

 • HEPASilent™-teknik, som kombinerar mekanisk och elektrostatisk filtrering för att säkerställa en hög Clean Air Delivery Rate (CADR), låg ljudnivå och hög energieffektivitet.
 • Den patentsökta DustMagnet™-tekniken drar effektivt till sig luftburna dammpartiklar tack vare det unika luftflödet i kombination med och elektriskt laddade förfilter.
 • Dubbla filter för optimal filtrering av gas och partiklar.
 • Enkel att använda med bara två knappar.
 • Luftflödesinställningar: 4 hastigheter (0-1-2-3), autoläge och nattläge.
 • WiFi-kompatibel för fjärrstyrning via Blueair-appen
 • Kan röststyras via Amazon Alexa- och Google Assistant-kompatibla enheter. 
 • LED-indikator som anger luftkvaliteten i fem färger baserat på PM2.5.
 • Indikator för filterbyte baserat på filteranvändning.

 

För bästa effekt rekommenderar vi att förfiltren rengörs med en dammsugare eller trasa en gång i veckan, eller så ofta det behövs. Byt kombinationsfiltren när filterlampan indikerar att det är dags för filterbyte (efter ungefär 6–12 månader vid användning dygnet runt beroende på föroreningsnivå).

För att luftrenaren ska fungera optimalt över tid och garantin ska fortsätta att gälla bör du endast använda originalfilter från Blueair som är avsedda för den aktuella modellen

Ja, luftrenarens ovansida är avsedd att användas som sidobord. Undvik att ställa dricksglas och vätskor på luftrenaren, samt föremål som väger mer än 10 kg. En fullständig lista över alla säkerhetsrekommendationer finns i bruksanvisningen.

Luftkvalitetssensorn sitter på luftrenares baksida, precis under den övre filterluckan. Med tiden kan damm täppa igen sensorn och störa luftkvalitetsmätningen. Rengör därför sensorn med jämna mellanrum enligt anvisningarna nedan.

 1. Stäng av luftrenaren och koppla ur den
 2. Ta bort synligt damm på sensorkåpans utsida med en dammsugare
 3. Lossa sensorkåpan
 4. Rengör sensorn försiktigt med en ren och torr bomullspinne
 5. Sätt tillbaka sensorkåpan och snäpp fast den
 6. Sätt i elsladden igen och starta luftrenaren

Rumsyta 

Modellerna i serien DustMagnet 5200 filtrerar all luft i rummet ungefär var 12:e minut (ca 5 gånger i timmen i ett rum på 22 m2) på högsta hastigheten och rekommenderas för små till medelstora rum som gästrum, arbetsrum och matrum.

Modellerna i serien DustMagnet 5400 filtrerar all luft i rummet ungefär var 12:e minut (ca 5 gånger i timmen i ett rum på 35 m2) på högsta hastigheten och rekommenderas för medelstora rum som större sovrum, vardagsrum och lekrum.

Dessutom har alla 5200-modeller en Clean Air Delivery Rate (CADR) på 154 cfm för fina rökpartiklar, 173 cfm för pollen och 153 cfm för dammpartiklar genom programmet AHAM Verifide® för luftrenare. 5400-modellerna har en CADR på 244 cfm för fina rökpartiklar, 265 cfm för pollen och 266 cfm för dammpartiklar.

Färg och yta

DustMagnet 10i är vit som standard, medan den uppdaterade 40i-modellen har en exklusiv framsida i ljusgrå textil, matchande grå ben och baksida samt märke i veganskt läder.

Nej, men du kan fjärrstyra den med din smartphone via Blueair-appen. Om du vill använda röststyrning ansluter du luftrenaren till din Amazon Alexa- eller Google Assistant-kompatibla enhet.

Du återställer filterstatusindikatorn genom att trycka på knappen för luftflödeshastighet och hålla den intryckt i 15 sekunder.

DustMagnet-luftrenarna suger in förorenad luft genom två intag, ett högst upp och ett längst ner. Luften filtreras av luftrenaren och släpps sedan ut på sidorna, i en vinkel som gör att det uppstår en virveleffekt som sprider den filtrerade luften i rummet.

För bästa effekt bör luftrenaren användas i ett rum med en storlek som inte överskrider AHAM-rekommendationen (med en antagen takhöjd på 2,4 m). Luftrenarna i serien DustMagnet 5200 rekommenderas för rum upp till 22 kvadratmeter, och 5400-serien rekommenderas för rum upp till 35 kvadratmeter.

Vanliga frågor om Välkommen hem

Välkommen hem är en smart och praktisk funktion som sparar energi genom en geostaketsteknik som gör att luftrenaren kan gå in i viloläge när du lämnar ditt hem och återaktiveras när du är på väg tillbaka, vilket gör att luften är ren när du kommer hem.  

Alla luftrenare av modellerna HealthProtect™ och DustMagnet™ kan aktivera Välkommen hem-funktionen. 

1. Ladda ner Blueair-appen och skapa ett konto för den. 

2. Klicka på ”Anslut produkt” i Blueair-appen och följ instruktionerna för att ansluta din HealthProtect- eller DustMagnet-luftrenare till appen. 

3. Klicka på produktsidan. 

4. Bläddra ner på sidan tills du ser ”Välkommen hem”. 

5. Klicka på ”Lägg till hem”. 

 • Luftrenaren går automatiskt in i viloläget när du lämnar hemmet. I viloläget avaktiveras alla funktioner förutom Germshield™, som fortsätter att fungera som om luftrenaren var på. Germshield™ finns bara i HealthProtect-luftrenare
 • Luftrenaren går automatiskt in i autoläget 15 minuter innan du kommer hem. Tjänsten använder sig av din plats och den transportmetod (bil, cykel, promenad, kollektivtrafik) som du har valt,
 • För att minimera eventuella störningar för andra som är hemma när du inte är det växlar Välkommen hem-funktionen till nattläget (istället för autoläget) om du kommer hem mellan 21:00 och 08:00. Nattläget rengör inomhusluften baserat på luftkvaliteten i rummet så tyst och diskret som möjligt.

Välkommen hem-funktionen återanvänder platsuppdateringar från GPS och geostaket-API:er från din mobila enhet.

Ja, det finns några förutsättningar för lyckad användning av Välkommen hem-funktionen:


 • Luftrenaren måste vara ständigt ansluten till hemmets Wi-Fi 
 • Din hemrouter och din mobila enheten måste vara påslagna 
 • Blueair-appen behöver ha platsåtkomst inställd till alltid påslagen, och få åtkomst till enhetens exakta plats. Om platsåtkomst är inaktiverad på din mobila enhet aktiveras inte geostaket 
 • Inställningen för automatiska uppdateringar måste vara aktiverad i Blueair-appen. Observera att batterisparläget på mobila enheter avaktiverar geolokaliseringstjänster för Välkommen hem-funktionen.

Observera att batterisparläget på mobila enheter avaktiverar geolokaliseringstjänster för Välkommen hem-funktionen.

Om luftrenaren kopplas bort från Wi-Fi aktiveras inte längre Välkommen hem-funktionerna.

Testa att återansluta luftrenaren till Blueair-appen och återaktivera sedan Välkommen hem när den är ansluten

Den alltid aktiverade precisa platsåtkomsten ger en så exakt beräkning som möjligt av enhetens plats, vanligtvis med en precision på cirka 50 meter (160 fot) och ibland så exakt som inom 3 meter (10 fot). Tjänsten fungerar även i tätbebyggda områden.

Med hjälp av geostaketsteknik beräknar appen din ankomst inom 15 minuter, baserat på ditt valda transportsätt och din position. 

Om du inte tar dig utanför Välkommen hem-radien aktiveras inte funktionen Välkommen hem. Radiens storlek beräknas utifrån det valda transportmedlet (till fots, cykel, bil osv). ​​​​​​​ 

Luftrenaren körs i autoläget.

Nej, luftrenaren går in i viloläge  när du lämnar hemmet och in i autoläge  när du kommer tillbaka. För att minimera eventuella störningar växlar funktionen Välkommen hem till nattläget (istället för autoläget) om du kommer hem mellan 21.00 och 08.00. 

Välkommen hem har för tillfället stöd för en person per konto i Blueair-appen. Vi undersöker möjligheten att utveckla funktionen till att inkludera flera användare i den kommande versionen.  

Om någon ändrar inställningarna på luftrenaren kommer den att skriva över det viloläge som ställts in genom Välkommen hem. När den person som har Välkommen hem-funktionen på sin telefon kommer hem, växlar enheten över till autoläget. ​​​​​​

Blueair samlar inte in och lagrar inte den mobila enhetens faktiska plats och spårar inte heller din plats hela tiden. Istället övervakar Blueair den plats som ställts in som Hem och sätter igång åtgärder när du kommer hem eller går hemifrån

Bruksanvisningar för DustMagnet™

Det här är Blueair

Tider

måndag–fredag

08:00–17:00

Med undantag för helgdagar

Sätt att kontakta oss
Blueair null