Blueair Image
Support för filter

Här finns alla frågor, resurser och guider du behöver för filter från Blueair.

Vanliga frågor

När luftrenaren är ny

Precis som andra nya apparater kan en luftrenare lukta ”ny produkt”. Lukten är varken farlig eller giftig, så du behöver inte vara orolig. Kör luftrenaren oavbrutet i ett par dagar så bör lukten försvinna.

Bäst resultat får du om luftrenaren är på hela tiden. Den förbrukar mindre energi än en lågenergilampa.

Dags att byta filter?

Ett smutsigt filter kan göra att det börjar lukta damm. Filter absorberar lukter från till exempel matlagning. Undvik det genom att alltid byta ut filtret när det indikeras.

Se till att du har tagit bort plasthöljet från filtret (gäller inte för alla modeller och filter).

Se till att inget blockerar luftintaget och utloppet.

Se till att inga föremål eller damm har ansamlats runt filtret. Om det finns damm eller andra föremål tar du bort filtret och dammsuger rent med en dammsugare.

Så här tar du bort filtret för att se om det orsakar oljudet:

  • Stäng av luftrenaren och dra ut kontakten.
  • Ta bort filtret/filtren.
  • Koppla in enheten och sätt på den. Om oljudet försvinner installerar du ett nytt filter. Om oljudet kvarstår bör du kontakta återförsäljaren där du köpte luftrenaren. De kan hjälpa dig att lösa problemet enligt garantivillkoren.

Instruktioner för filterbytestimern finns i bruksanvisningen som medföljer enheten. Alla bruksanvisningar finns på kundsupportsidan vår webbplats.

Återställa filtertimern på anslutna Classic-serien (Classic 200/400/500/600-serien)

Efter sex månaders kontinuerlig användning lyser filterbytesindikatorn orange och du får ett meddelande från Blueair Friend-appen om att det är dags att byta filter.

På Classic-serien återställer du filterbytestimern genom att starta enheten och hålla in filterbytesknappen i tio sekunder tills lampan slocknar.

Återställa filtertimern på Blue-serien (Blue 211, 221, 411 osv.)

Starta enheten och håll huvudknappen intryckt i tio sekunder tills lampan slocknar.

Återställa filtertimern på Sense, Sense+ och Pro

När den röda cirkeln visas på displayen är det dags att byta ut filtret. Om du vill återställa filtertimern startar du enheten och håller fingret på den röda cirkeln tills den försvinner.

Återställa filtertimern på Classic E-serien (modellerna 270E, 450E, 650E)

Återställ filtertimern genom att hålla knappen RESET eller TIMER intryckt i tio sekunder. Filterlampan slocknar och timern nollställs. Tryck på SNOOZE om du vill pausa filterlampan i fem dagar.

Blueair rekommenderar filterbyte en gång i halvåret. Lampan på filtertimern indikerar när det är dags att byta ut filtret efter sex månaders kontinuerlig användning.

Om du använder enheten i en mycket förorenad miljö kan du behöva byta ut filtret oftare. För att säkerställa hög prestanda rekommenderar vi att du bara använder filter från Blueair.

Blueairs filter kan inte tvättas. Filtren behöver bytas ut var sjätte månad. Läs i bruksanvisningen om hur du byter filter på din modell. Alla bruksanvisningar finns på vår kundsupportsida.

Blueairs förfilter går att dammsuga eller tvätta i tvättmaskin (högst 40 grader). Förfiltret är det färgade textilfiltret som sitter på utsidan av enheten (endast tillgängligt för Blue Pure-serien och Joy S).

Det här är Blueair

Tider

måndag–fredag

08:00–17:00

Med undantag för helgdagar

Sätt att kontakta oss
Blueair null