Blueair Image
Support för HealthProtect™

Här finns alla frågor, information och guider du behöver för din HealthProtect™-luftrenare.

Vanliga frågor

 • Dammsug luftrenarens utsida med jämna mellanrum, särskilt luftintagen, luftutloppen och inloppet för luftkvalitetssensorn.
 • Ta ut och rengör de två förfiltren med en trasa eller dammsugarens mjuka borstmunstycke.
 • När indikatorn för filterbyte visas på luftrenaren och/eller i Blueair-appen ska filtret bytas ut mot ett nytt äkta Blueair SmartFilter. 

 

Mer utförliga anvisningar finns i bruksanvisningen.
 

Ja. Även när luftrenaren är offline känner den av luftkvaliteten och värdena visas på enheten.

I luftrenaren HealthProtect™ används teknikerna HEPASilent Ultra™, Germshield™ och SpiralAir™.

Den här luftrenaren ska kasseras eller återvinnas som elektroniskt avfall och filtret kan återvinnas som plast. Om du har frågor kring avfallshantering och återvinning av den här luftrenaren ska du kontakta dina lokala återvinningscentral eller Blueair-återförsäljare och fråga hur produkten ska återvinnas.

Om du upplever problem med din Blueair-produkt ska du kontakta återförsäljaren. Kontakta i första hand återförsäljaren där luftrenaren är köpt. Behöver du mer hjälp eller svar på frågor, vänligen kontakta Blueair så hjälper vi dig. Gå till www.blueair.com och klicka på Support. Där hittar du alla kontaktvägar till närmaste kundtjänst.

Filter som är fyllda med damm eller mättade med lukter utgör ingen fara i hemmet. Men om filtret är fullt kan det vara svårt för den rena luften att passera vilket kan skada luftrenaren i längden. För bästa resultat, och för att garantin inte ska upphöra att gälla*, rekommenderar vi att du byter filter enligt indikationerna.

 

*Blueairs garanti gäller endast om luftrenaren installeras, används och underhålls i enlighet med den här bruksanvisningen.

Alla Blueairs luftrenare är avsedda att användas i det land där de köps. Om du köper en luftrenare och sedan flyttar till ett annat land bör du tänka på följande:  

 

 • Kraven i fråga om frekvens och spänning kan skilja sig mellan olika länder.
 • Lagkraven avseende produktsäkerhet och radiofrekvenser kan skilja sig mellan olika länder.
 • Alla garantiärenden hanteras av återförsäljarna, butikerna eller den lokala distributören i det land där produkten köptes.
   

a. Luftrenaren startar inte

 • Sätt i kabeln ordentligt i eluttaget.
 • Stäng filterluckan försiktigt och se till att den är helt stängd.
 • Tryck på ON-knappen på kontrollpanelen.
 • Om enheten har en löstagbar kabel ansluter du den till luftrenaren och ser till att den sitter som den ska.

 

b. Luftrenaren visar inte luftkvaliteten

Möjliga orsaker: Sensorvärdena uppdateras.

Åtgärder:

 • Vänta 30 sekunder medan enheten uppdateras.
 • Koppla bort strömkabeln från eluttaget och vänta cirka fem sekunder innan du ansluter den igen.

 

c. Filterindikatorn på luftrenaren blinkar

Sätt i ett SmartFilter och/eller kontrollera att det sitter som det ska i luftrenaren.

 

d. Luftrenarens luftflödeshastighet har försämrats

Möjliga orsaker: Huvudfiltret är inte ett orginalfilter från Blueair.

Åtgärd: Sätt i ett originalfilter från Blueair.

 

e. Knapparna på luftrenaren blinkar när de trycks ned

Barnlåset är aktiverat, vilket innebär att luftrenaren bara kan styras via Blueair-appen.

Så här inaktiverar du barnlåset:

 • Stäng av Barnlås i Blueair-appen ELLER
 • Koppla bort strömkabeln från eluttaget och vänta cirka fem sekunder innan du ansluter den igen.

 

f. Har filtren någon doft?

Precis som alla produkter kan vissa filter som är tillverkade av material med naturlig doft avge en svag doft. Vi gör vårt bästa för att minimera denna doft och uppmanar våra kunder att kontakta sin lokala kundsupport om de har frågor.

 

g. Felsökning för Wi-Fi och Blueair-appen

Om du väljer autoläget justeras din HealthProtect™-luftrenare automatiskt när luftföroreningarna ökar. Fläkthastigheten justeras steglöst och ökas smidigt till rätt nivå baserat på sensoravläsningarna för att sedan saktas ner när luften är ren igen. På så sätt är luftrenaren alltid inställd på precis den hastighet som krävs för att luften i hemmet ska vara ren.

 

Obs!

 • Autoläget kan endast aktiveras av partikelnivåerna (standardinställning) eller av partikel- och tVOC-nivåerna (ställs in i Blueair-appen).
 • Om du konfigurerar fläkten manuellt inaktiveras autoläget. Om du vill återaktivera det trycker du bara på autolägesknappen på luftrenaren eller i Blueair-appen. 
 • Autoläget fungerar även när Wi-Fi inte är aktiverat eller om luftrenaren inte är ansluten till Wi-Fi. Om Wi-Fi-anslutningen bryts tillfälligt kan enheten spara luftkvalitetsmätningarna under en begränsad tid.
   

Vi rekommenderar att filtret inte rengörs på något sätt. Om du dammsuger eller sköljer filtret med vatten kan filtermaterialet skadas och prestandan försämras.

HEPASilent Ultra™ är Blueairs mest avancerade filtreringsteknik. Varje komponent är specialkonstruerad och designad i Sverige för optimal prestanda och energieffektivitet. Tekniken kombinerar mekanisk och elektrostatisk filtrering på så sätt att 99 %A  av alla bakterier elimineras och damm, pollen, djurallergener, mögel, VOC:er och lukter filtreras bort. HEPASilent Ultra™ optimerar gas- och luktabsorberingen, levererar 50 % mer ren luftB, förbrukar 55 % mindre energi och är 10 % tystare än traditionell HEPA-filtreringC.

 

A. Testat på filtermediet. Eliminering av bakterier i naturlig flora (exklusive virus) vid normal temperatur och luftfuktighet. Blueairs luftrenare har inte testats mot coronaviruset, och Blueair påstår inte att de fångar upp, filtrerar bort eller dödar SARS-CoV-2.
B. Baserat på tester av particle Clean Air Delivery Rate (pCADR) enligt GB/T18801-2015 hos HealthProtect™ vid samma fläkthastighet, jämfört med användning av ett H13 true HEPA-filter i samma enhet. 
C. Baserat på tester av energiförbrukning (W) och ljudnivå (dB, enligt ISO 3743) hos HealthProtect™ med samma particle Clean Air Delivery Rate (pCADR) enligt GB/T18801-2015, jämfört med användning av ett H13 true HEPA-filter i samma enhet.

Blueairs garanti gäller endast om luftrenaren installeras, används och underhålls i enlighet med den här bruksanvisningen.

 

Garanti och returer: Om du köpte luftrenaren hos någon av våra auktoriserade återförsäljare kontaktar du butiken i fråga och ber om hjälp.
 

Det finns ett särskilt Blueair SmartFilter för den här HealthProtect™-modellen. Filtret finns i flera olika storlekar för olika modeller av luftrenare.  

 

Blueairs SmartFilter består av två filter som hålls ihop med ett band högst upp för att de ska kunna vikas ihop som en bok så att damm och föroreningar inte släpps ut.  Varje filter har ett partikelfilterskikt och ett skikt med aktivt kol som avlägsnar gas, lukter, rök, VOC:er, avgaser, smog och kemikalier från luften. Filtret har ett smart RFID-chip som övervakar filtrets status och automatiskt återställer indikatorn för filterbyte när ett nytt filter har satts in.

 

HealthProtect™ har även två förfilter som enkelt kan rengöras med en trasa eller dammsugarens mjuka borstmunstycke.
 

Luftburna partiklar

Sensorerna kan detektera luftburna partiklar, d.v.s. en blandning av fasta partiklar och vätskedroppar i luften. Sensorerna känner av partiklar av olika storlek:

 

 • PM10 är partiklar med en diameter på upp till 10 mikrometer. Exempel på PM10: pollen, damm (utomhusdamm, cementdamm) och mögelsporer.

 •  

 • PM2.5 är partiklar med en diameter på upp till 2,5 mikrometer (människohår är cirka 70 mikrometer i diameter). Exempel på PM2.5: husdamm, djurallergener, bakterier, rök/fett från stekolja, smog, flygaska och utomhusdamm.

 •  

 • PM1 är partiklar med en diameter på upp till 1 mikrometer. Exempel på PM1 (från 0,3 till 1 mikrometer): Bakterier, luftburet damm, husdamm,djurallergener, smog, tobaksrök och sot.

 

tVOC (Total Volatile Organic Compounds, total VOC-koncentration)

VOC (flyktiga organiska föreningar) är gaser och lukter som avges från olika kemikalier. VOC finns i luften i ditt hem och avges från rengöringsprodukter, kosmetika, mattor, möbler, luftfräschare och många andra konsumentprodukter. Luftrenarens sensorer beräknar tVOC (den totala koncentrationen av alla VOC i luften). Detta värde används för att ge en indikation på VOC-nivåerna.

 

Vanliga källor till VOC:

 • Bensin, industrikemikalier (bensen)
 • Lösningsmedel (toluen, xylen och perkloretylen)
 • Brinnande bränsle, bensin, trä, kol och naturgas
 • Målarfärg och lim

Luftrenaren indikerar när filtret måste bytas. Filtrets livslängd beräknas med hjälp av en smart algoritm och baseras på partikelnivåerna i rummet och luftflödet under den tid filtret har använts. Filtrets status kan också följas i Blueair-appen. Du kan förvänta dig att filtret har en livslängd på högst 1 år.

För att du ska få frisk luft i hela rummet har HealthProtects luftutlopp en unik konstruktion som ger ett 360 graders rundstrålande luftflöde och snabbt cirkulerar merA frisk luft till rummets alla hörnB så att du kan andas frisk luft var du än befinner dig.   

 

A. HEPASilent™-tekniken kombinerar mekanisk och elektrostatisk filtrering för att ge en högre particle Clean Air Delivery Rate (pCADR) än traditionella metoder med enbart mekanisk filtrering (vid samma fläkthastighet och en energiförbrukning på 18,3 W). Baserat på pCADR-tester enligt standarden GB/T18801-2015.
B. Baserat på den rekommenderade rumsytan på 38 m² för 7400-serien och 62 m² för 7700-serien.

Kartongen är en del av filtret och ser till att ingen luft läcker ut. Filtrets effektivitet kan försämras om kartongen har tagits bort eller skadats. Om du är osäker på filtrets skick kan du kontakta din lokala kundsupport.

GermShield™️-tekniken bevakar rummets luftkvalitet i standbyläge och aktiveras automatiskt när förhållandena är gynnsamma för bakterier för att förhindra bakterietillväxt på filtret.

 

a. Hur används GermShield™-funktionen?

När du använder luftrenaren första gången är GermShield-funktionen aktiverad som standard. Du kan stänga av den manuellt på luftrenaren eller i Blueair-appen. När GermShield är på aktiveras funktionen automatiskt när det behövs, även när luftrenaren är avstängd.  

 

b. Hur fungerar GermShield™-funktionen?

GermShield™-tekniken övervakar aktivt luften i rummet för att avgöra om det finns risk för bakterietillväxt i rummet. När enheten detekterar förhållanden som gynnar bakterietillväxt startas GermShield med ett lätt luftintag och plasmaladdning (en negativ laddning avges inne i luftrenaren) som dödar virus och bakterier* på filtren och förhindrar att det bildas nya bakterier. 

 

*Eliminering av bakterier (Staphylococcus albus) och virus (MS2 bakteriofag). Blueairs luftrenare har inte testats mot coronaviruset, och Blueair påstår inte att de fångar upp, filtrerar bort eller dödar SARS-CoV-2.

Bruksanvisningar för HealthProtect™

Det här är Blueair

Tider

måndag–fredag

08:00–17:00

Med undantag för helgdagar

Sätt att kontakta oss
Blueair null