Blueair Image
Support för Pro

Här finns alla frågor, resurser och guider du behöver för din Pro-luftrenare.

Vanliga frågor

När luftrenaren är ny

Precis som andra nya apparater kan en luftrenare lukta ”ny produkt”. Lukten är varken farlig eller giftig, så du behöver inte vara orolig. Kör luftrenaren oavbrutet i ett par dagar så bör lukten försvinna.

Bäst resultat får du om luftrenaren är på hela tiden. Den förbrukar mindre energi än en lågenergilampa.

Dags att byta filter?

Ett smutsigt filter kan göra att det börjar lukta damm. Filter absorberar lukter från till exempel matlagning. Undvik det genom att alltid byta ut filtret när det indikeras.

Se till att du har tagit bort plasthöljet från filtret (gäller inte för alla modeller och filter).

Se till att inget blockerar luftintaget och utloppet.

Se till att inga föremål eller damm har ansamlats runt filtret. Om det finns damm eller andra föremål tar du bort filtret och dammsuger rent med en dammsugare.

Så här tar du bort filtret för att se om det orsakar oljudet:

 • Stäng av luftrenaren och dra ut kontakten.
 • Ta bort filtret/filtren.
 • Koppla in enheten och sätt på den. Om oljudet försvinner installerar du ett nytt filter. Om oljudet kvarstår bör du kontakta återförsäljaren där du köpte luftrenaren. De kan hjälpa dig att lösa problemet enligt garantivillkoren.

Instruktioner för filterbytestimern finns i bruksanvisningen som medföljer enheten. Alla bruksanvisningar finns på kundsupportsidan vår webbplats.

Återställa filtertimern på Pro

När den röda cirkeln visas på displayen är det dags att byta ut filtret. Om du vill återställa filtertimern startar du enheten och håller fingret på den röda cirkeln tills den försvinner.

 

Om du använder en luftrenare med sensorer kan du ställa in den på autoläge via appen eller direkt på enheten. Då regleras fläkthastigheten automatiskt utifrån föroreningsnivåerna.

Om luftrenaren automatiskt ställs in på högsta hastighet betyder det att koncentrationen av VOC:er och /eller partiklar i rummet har ökat och kräver snabbare luftrening. Du kan välja via appen om du vill att autoläget ska reagera på partiklar eller både partiklar och gaser (Tryck på informationsikonen ”i”).

Fläkthastigheten sänks när luften är ren igen.

Varför är luftrenaren inställd på hög hastighet konstant?

Oftast betyder det att damm har fastnat på filtret eller sensorerna. Gör så här:

 • Kontrollera att du har bytt ut filtret under det senaste halvåret.
 • Se till att inställningarna för automatiskt läge i appen är anpassade till din typ av filter (om du använder ett partikelfilter ska autoläget enbart vara inställt på partiklar. Om du använder ett kolfilter kan autoläget vara inställt på både partiklar och gaser eller enbart partiklar).
 • Kontrollera att det inte finns damm eller andra föremål som blockerar luftrenarens intag och utlopp. Dammsug luftrenaren utifrån. Glöm inte att dammsuga vid sensorerna. Sensorerna ser ut som två cirklar med hål på sidan av eller under enheten.
 • Öppna ett fönster och vädra rummet. Om höga halter av VOC:er (gaser) orsakar full fläkthastighet kan rummet innehålla en gas som inte kan absorberas av luftrenaren (tVOC-sensorerna kan känna av tusentals olika gaser, inklusive ofarliga gaser som luftrenare ibland inte kan hantera).
 • Om autoläget och barnlåset är aktiverade inaktiverar du dem från appen. Ändra fläkthastigheten från appen eller manuellt.
 • Om du använder en luftrenare i E-serien (modellerna 270E, 450E, 650E)
 • Rengör sensorområdet, förslagsvis med en burk tryckluft (av den typen som används för tangentbord). Använd tryckluften vid sensorområdet i tre sekunder ett par gånger.
 • Sensorerna består av två cirklar med hål på sidan av LED-displayen. En ser ut som en blomma och en ser ut som en cirkel.
 • Om det inte hjälper att rengöra sensorområdet kan du återställa luftrenarens programvara. Då återställs filtertimern och sensorn. Anvisningar för hur du återställer programvaran på E-serien finns här.

Tveka inte att kontakta återförsäljaren eller Blueair om du behöver hjälp.

Om du vill använda autoläget måste luftrenaren ha inbyggda sensorer. Läs luftrenarens bruksanvisning på vår kundsupportsida. Luftrenarens modell står på en etikett under enheten.

Om luftrenaren har inbyggda sensorer kan du starta autoläget manuellt genom att trycka på knappen för autoläge på enhetens display. På Classic-enheter sitter displayen under luckan på enhetens ovansida. Om luftrenaren är ansluten till appen startar du autoläget från vyn där du byter fläkthastighet: Fläkthastighet 0 -> 1 -> 2 -> 3 -> autoläge.

Om luftrenaren inte har inbyggda sensorer och du använder en Aware ställer du in autoläget från appen. Luftrenaren och Aware måste vara ihopparade.

Så här parar du ihop luftrenaren med Aware:

1. Logga in i Blueair Friend-appen och tryck på luftrenaren i enhetslistan.

2. Välj länksymbolen.

3. Välj den Aware du vill koppla till luftrenaren:

 • Om du redan har lagt till en Blueair Aware i kontot väljer du din Aware i listan med tillgängliga enheter.
 • Om du ännu inte har lagt till Aware i kontot väljer du Lägg till Blueair Aware och följer stegen i appen. När du har lagt till Aware kan du välja den i listan med tillgängliga enheter.

4. Ett popup-fönster i appen frågar om du vill aktivera automatiskt läge direkt. Du kan tillåta och aktivera autoläget på en gång eller när du vill på vyn där du ändra fläkthastighet: Fläkthastighet 0 -> 1 -> 2 -> 3 -> autoläge.

Autoläget aktiveras när en viss partikelnivå (PM) och/eller gasnivå (tVOC) uppnås. Aktiveringsalternativen varierar beroende på filtertyp:

Partikelfilter: Autoläget aktiveras endast av partikelvärden. SmokeStop™-filter (kombinationsfilter med kol): Autoläget aktiveras för partikelvärden eller för både partikel- och gasvärden.

Du väljer alternativ för autolägesaktivering på skärmen med enhetsinformation i Blueair Friend-appen.

Blueair rekommenderar filterbyte en gång i halvåret. Lampan på filtertimern indikerar när det är dags att byta ut filtret efter sex månaders kontinuerlig användning.

Om du använder enheten i en mycket förorenad miljö kan du behöva byta ut filtret oftare. För att säkerställa hög prestanda rekommenderar vi att du bara använder filter från Blueair.

Blueairs filter kan inte tvättas. Filtren behöver bytas ut var sjätte månad. Läs i bruksanvisningen om hur du byter filter på din modell. Alla bruksanvisningar finns på vår kundsupportsida.

Blueairs förfilter går att dammsuga eller tvätta i tvättmaskin (högst 40 grader). Förfiltret är det färgade textilfiltret som sitter på utsidan av enheten (endast tillgängligt för Blue Pure-serien och Joy S).

Prova följande om det inte går att sätta på luftrenaren:

 • De flesta Blueair-modeller har en löstagbar kontakt under som kan glida ut när du flyttar enheten. Lägg enheten på sidan och tryck tillbaka kontakten i uttaget längst ned på enheten.
 • Se till att luftrenarens filter är korrekt isatt och att luckan är stängd.
 • Dra ut strömsladden från eluttaget och anslut den igen. Anslut enheten till ett annat eluttag.
 • Kontrollera strömsladden. Om den är skadad ska du genast dra ut den. Kontakta en lokal Blueair-återförsäljare eller Blueairs kundtjänst om du behöver byta ut några delar eller reparera enheten.
 • Se till att du har valt en fläkthastighet för att börja rengöra luften.
 • Om du använder en fjärrkontroll bör du kontrollera om batteriet behöver bytas ut. Om batteriet är slut byter du det.

Om luftrenaren fortfarande inte startar bör du kontakta återförsäljaren där du köpte enheten.

Bruksanvisningar för Pro

Det här är Blueair

Tider

måndag–fredag

08:00–17:00

Med undantag för helgdagar

Sätt att kontakta oss
Blueair null