Blueair Freedom to breathe banner image of children holding signs around clean air for next generation

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎

Blueair Banner stating that 1600 children have already called for their right to clean air

Alla barn i hela världen har rätt att andas ren luft

Alla barn borde få andas ren, oförorenad luft. Ändå andas 9 av 10 barn världen över in gifter på nivåer som ligger över gränsvärdena. Det medför allvarliga risker för deras hälsa och utveckling. Att barn andas ren luft är otroligt viktigt för att de ska kunna nå sin fulla potential, hålla sig friska och leva länge. Trots dessa risker finns ren luft inte med bland de rättigheter som definieras i FN:s konvention om barnets rättigheter. 


Genom den här kampanjen kan engagerade barn och ungdomar med gemensamma krafter kräva att FN erkänner den grundläggande rätten att andas ren luft. Lärare världen över fyller en viktig funktion för att göra barnens röster hörda. 

Stöd barnens vädjan om ren luft genom att dela den här filmen.

Blueair Child holding microphone protesting
Blueair Group of young children,  one holding newspaper
Ladda ner våra undervisningsresurser

Våra undervisningsresurser har utvecklats av utbildningsexperter med kunskap om läroplanen i ditt land. Undervisningsresurserna syftar till att ge eleverna följande kunskaper:


  • Kunskap om luftkvaliteten i staden där de bor och hur den förhåller sig till andra luftkvaliteten i andra städer.


  • Förstå hur luftkvaliteten påverkar deras fysiska och psykiska hälsa samt deras inlärningsförmåga.


  • Kunskap om vad FN:s konvention om barnets rättigheter är med fokus på deras rättigheter till bästa möjliga hälsa, rent vatten och ren miljö, med kännedom om avsaknaden av en uttrycklig ”rätt till ren luft”.

Sätt igång redan idag genom att ladda ner resurserna för ditt land nedan. Undervisningsresurserna kan användas i hela landet.

Vi börjar med Beijing, Delhi, London och Los Angeles, men vi siktar på att lägga till fler städer allteftersom.

Blueair Polluted Beijing
Beijing, Kina

För undervisningsresurser som överensstämmer med den kinesiska läroplanen,

klicka här.

Blueair Polluted Delhi
Delhi, Indien

För undervisningsresurser som överensstämmer med den indiska läroplanen,

klicka här.

Blueair Polluted Los Angeles
Los Angeles, USA

För undervisningsresurser som överensstämmer med läroplanen i USA,

klicka här.

Blueair Polluted London
London, Storbritannien

För undervisningsresurser som överensstämmer med läroplanen i Storbritannien,

klicka här.

Våra samarbetspartners

Centre for Environment Education-logotyp

Coalition for Clean Air-logotyp

Global Action Plan-logotyp

Safe Kids Worldwide-logotyp

Blueair People with signs protesting for clean air and other eco rights
Stöd alla barns rätt att andas ren luft

Sprid kunskapen i ditt nätverk genom att dela den här webbplatsen med lärare och ungdomsledare! Uppmana dem att delta i FN-uppropet med sin skola eller ungdomsgrupp så att fler barn får möjlighet att kräva sin rätt till ren luft. Tillsammans kan vi arbeta för barns rätt att andas fritt i hela världen. 

Andas utan bekymmer

Ren luft är en förutsättning för barns fysiska och psykiska utveckling och förmåga att uppnå sin fulla potential. År 2050 beräknar UNICEF att luftföroreningar kommer att vara den främsta dödsorsaken bland barn. Enligt WHO:s beräkningar dog 600 000 barn av akuta infektioner i de nedre luftvägarna orsakade av förorenad luft enbart under 2016. Delta i vår viktiga kampanj och uppmana FN att erkänna barns rätt till ren luft.

Blueair null