Blueair Banner med texten ”Freedom to breathe” och bild av barn som håller upp skyltar med krav på ren luft för nästa generation

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎

Blueair Banner där det står att 800 barn redan har krävt sin rätt till ren luft

Alla barn i hela världen har rätt att andas ren luft

Alla barn borde få andas ren, oförorenad luft. Ändå andas 9 av 10 barn världen över in gifter på nivåer som ligger över gränsvärdena. Det medför allvarliga risker för deras hälsa och utveckling. Att barn andas ren luft är otroligt viktigt för att de ska kunna nå sin fulla potential, hålla sig friska och leva länge. Trots dessa risker finns ren luft inte med bland de rättigheter som definieras i FN:s konvention om barnets rättigheter. 


Genom den här kampanjen kan engagerade barn och ungdomar med gemensamma krafter kräva att FN erkänner den grundläggande rätten att andas ren luft. Lärare världen över fyller en viktig funktion för att göra barnens röster hörda. 

Support the children's call for clean air by sharing this film.

Blueair Bild av en stadsdel med den överliggande texten Stöd barnens upprop för ren luft genom att dela den här filen och följa oss på Twitter @Join_Ftb

‏‏‎ ‎

Support the children's call for clean air by sharing this film.

‏‏‎ ‎

Support the children's call for clean air by sharing this film.

Blueair Barn som håller i mikrofon och protesterar
Blueair Grupp av små barn, ett av dem håller i en tidning
Ladda ner våra undervisningsresurser

Våra undervisningsresurser har utvecklats av utbildningsexperter med kunskap om läroplanen i ditt land. Undervisningsresurserna syftar till att ge eleverna följande kunskaper:


  • Kunskap om luftkvaliteten i staden där de bor och hur den förhåller sig till andra luftkvaliteten i andra städer.


  • Förstå hur luftkvaliteten påverkar deras fysiska och psykiska hälsa samt deras inlärningsförmåga.


  • Kunskap om vad FN:s konvention om barnets rättigheter är med fokus på deras rättigheter till bästa möjliga hälsa, rent vatten och ren miljö, med kännedom om avsaknaden av en uttrycklig ”rätt till ren luft”.

Sätt igång redan idag genom att ladda ner resurserna för ditt land nedan. Undervisningsresurserna kan användas i hela landet.

Vi börjar med Beijing, Delhi, London och Los Angeles, men vi siktar på att lägga till fler städer allteftersom.

Blueair Förorenat Beijing
Beijing, Kina

Undervisningsresurser som överensstämmer med den kinesiska läroplanen

finns här.

Blueair Förorenat Delhi
Delhi, Indien

Undervisningsresurser som överensstämmer med den indiska läroplanen

finns här.

Blueair Förorenat Los Angeles
Los Angeles, USA

Undervisningsresurser som överensstämmer med den amerikanska läroplanen

finns här.

Blueair Förorenat London
London, Storbritannien

Undervisningsresurser som överensstämmer med den brittiska läroplanen

finns här.

Våra samarbetspartners

Centre for Environment Education-logga

Coalition for Clean Air-logga

Global Action Plan-logga

Safe Kids Worldwide-logga

Blueair Människor med skyltar som demonstrerar för ren luft och andra miljörättigheter
Stöd alla barns rätt att andas ren luft

Sprid kunskapen i ditt nätverk genom att dela den här webbplatsen med lärare och ungdomsledare! Uppmana dem att delta i FN-uppropet med sin skola eller ungdomsgrupp så att fler barn får möjlighet att kräva sin rätt till ren luft. Tillsammans kan vi arbeta för barns rätt att andas fritt i hela världen. 

Andas utan bekymmer

Ren luft är en förutsättning för barns fysiska och psykiska utveckling och förmåga att uppnå sin fulla potential. År 2050 beräknar UNICEF att luftföroreningar kommer att vara den främsta dödsorsaken bland barn. Enligt WHO:s beräkningar dog 600 000 barn av akuta infektioner i de nedre luftvägarna orsakade av förorenad luft enbart under 2016. Delta i vår viktiga kampanj och uppmana FN att erkänna barns rätt till ren luft.

Blueair null