Blueair
Tillbaka till bloggen
Hälsa
21 maj 2020
Hälsofördelar med luftrenare

Blueairs grundare inspirerades av den rena, friska och hälsobringande luften i Stockholms skärgård. När han stod på stranden och tog djupa andetag frågade han sig själv, ”Hur kan jag ta med den här rena luften till min familj i storstan?”. Att andas ren, frisk luft är bra för både kropp och själ. Det har blivit nästa stora område inom hälsa. Äter du dålig mat blir du sjuk. Dricker du smutsigt vatten blir du sjuk. Problemet med luft är att det ofta tar längre tid att utveckla symtom än om du dricker dåligt vatten, då du får en ganska omedelbar reaktion. Det är uppenbart att det finns oerhörda hälsofördelar med att andas ren luft eftersom vi andas i genomsnitt 13 000 liter luft varje dag.

Får vi bättre hälsa av luftrenare?

Luftföroreningar som till stor del orsakas av förbränning av fossila bränslen minskar den globala medellivslängden med 1,8 år per person, enligt en studie från University of Chicago. Detta gör luftföroreningarna till världens största hot mot folkhälsan. De förkortar livslängden mer än till och med rökning, som kan minska genomsnittet med 1,6 år, och mer än andra hot mot folkhälsan såsom krig och HIV/AIDS. University of Chicagos Air Quality Life Index (AQLI) visar att människor i delar av Indien kan leva 11 år kortare på grund av luftföroreningar. Mikroskopiska partiklar i luften minskar också medellivslängden för invånare i Kina med så mycket som sju år och invånare i Indonesien med fem år. Frågan ”Är luftrenare bra för hälsan?” har därför ett tydligt svar: Ja. Det finns inga som helst hälsorisker eller skadliga effekter med luftrenare.

Mikroplaster i inomhusluft

Samtidigt har mikroplaster hittats i luft både inomhus och utomhusluften, med högre koncentrationer i inomhusluft enligt forskning av École Nationales des Ponts et Chaussées. De mycket små partiklarna lossnar från plastföremål som finns i våra hem, till exempel i leksaker, möbler, plastpåsar, kosmetika och tandkräm. De flesta mikroplastpartiklar i inomhusluften kommer däremot från plastfibrer från syntetiska kläder och textilier som används i heminredning. Mikroplastfibrerna tenderar att vara längre och därför skadligare vid inandning. I dag utgör syntetmaterial, bland annat akryl, nylon och polyester, cirka 60 % av den globala textilproduktionen. Andra problem med luftkvaliteten innefattar pollendammkvalsterdjurallergener och mögelsporer. Dessa är bland de vanligaste utlösande faktorerna för allergisk rinit. Allergisk rinit märks bland annat på symptom som rinnsnuva, rinnande ögon och nysningar. I svårare fall blir tillståndet kroniskt, vilket orsakar ständiga nysningar, hosta, nästäppa, tryckkänsla i ansiktet eller allvarliga astmaattacker. Under influensasäsongen sprids influensavirus i luften när folk nyser. Eftersom de allra flesta tillbringar 90 % av tiden inomhus och 65 % av den tiden i hemmet är luftkvaliteten viktig för hälsa och välbefinnande. Men enligt EPA (United States Environmental Protection Agency) kan nivån på luftföroreningar inomhus vara 100 gånger värre än utomhusluften.

Barn och luftkvalitet

Frågan om luftkvalitet är särskilt viktig för barn eftersom deras lungor är känsligare och de andas större luftvolymer i förhållande till kroppsstorleken hos vuxna. Även foster i livmodern påverkas av luftkvaliteten, vilket kan påverka barnets lungor och andningsvägar. Det finns också bevis på att dålig luft kan skada hjärnans utveckling och orsaka beteendemässiga och kognitiva problem. Föräldrar som bor i städer eller nära trafikerade vägar bör därför fundera på att skaffa en luftrenare för att förbättra barnens hälsa. Studier visar nämligen att barn i städer utvecklar allergier och har mindre lungkapacitet än de från landsbygden, delvis på grund av föroreningar. Luftföroreningarna ökar dessutom på vintern på grund av användningen av dubbdäck, som frigör små partiklar som vi andas djupt in i lungorna.

Hög prestanda, nästan ljudlöst

Blueairs luftrenare med HEPASilent™-teknik ger särskilt hög prestanda och effektivitet. Exempel på vanliga luftburna allergener och lungskadliga föroreningar är bakterier, damm, pollen, rök, djurallergener, dammkvalster, fordonsavgaser, sot, partiklar från laserskrivare och kopiatorer, svamp, mögelsporer, virus och flyktiga organiska ämnen (volatile organic compounds, VOC). HEPASilent-tekniken kombinerar elektrostatisk och mekanisk filtreringsteknik. Tekniken, som introducerades av Blueair, fångar upp 99,97 % av alla luftburna partiklar med en storlek ned till 0,1 mikrometer*, ger samtidigt hög Clean Air Delivery Rate (CADR), nästan ljudlös drift och hög energieffektivitet. Faktum är att en luftrenare från Blueair är så tyst att du kan sova bredvid den och kanske till och med blir tvungen att kontrollera att den är påslagen. På den lägsta fläkthastigheten förbrukar en Blueair-luftrenare dessutom mindre el än en glödlampa.


När du använder en luftrenare kan du andas hälsosammare. Precis som Blueairs grundare insåg, ren luft kan göra mycket mer än att bara förebygga sjukdomar. Ren luft förbättrar sömnen, fyller oss med energi, gör det lättare att koncentrera sig och ökar till och med kreativiteten.


*Testad på partiklar ner till 0,1 mikrometer enligt EN1822.

Är du redo att börja andas ren luft?


Blueairs luftrenare är enkla att använda och har något speciellt: Vi är det enda större luftrenarvarumärket som verifierar hur alla våra modeller presterar i Clean Air Delivery Rate (CADR).

Produkter relaterade till den här artikeln
  • upp till 15 m2
1.499,00 SEK
  • upp till 50 m2
3.499,00 SEK
  • upp till 26 m2
4.199,00 SEK
  • upp till 40 m2
6.899,00 SEK
Relaterade artiklar
Blueair
Blueairs svar på coronaviruset (covid-19)
Blueair
Därför är luftrenaren ett måste för barnrummet
Blueair
HEPASilent-teknik