Funderar du på att förlänga luftrenarens garanti?

Om du vill förlänga garantin på din luftrenare till 2 år skapar du ett konto och fyller i produktregistreringsformuläret inom 60 dagar efter köpet. 

Blueair Luftrenare

Blueair garanterar att din Blueair-luftrenare kommer att vara fri från defekter i material och arbetsutförande i (1) år från inköpsdatum, förutsatt att du har bytt ut filtren mot Blueair-filter i originalutförande i enlighet med tillverkarens rekommenderade filterbytesschema, som anges i Blueair-bruksanvisningen. Inom de första 30 dagarna efter inköpet kommer Blueair att byta ut en defekt enhet kostnadsfritt åt dig, samt ersätta dig för eventuella fraktkostnader. Efter 30 dagar begränsas Blueairs skyldigheter och ansvar under denna begränsade garanti till att reparera eller ersätta (efter företagets eget gottfinnande) en defekt enhet samt att betala fraktkostnaden för att returnera enheten till dig. Den begränsade garantin täcker endast normalt hushållsbruk, inte utbytesfilter. För att förlänga den begränsade garantin från ett år till (2) år skapa ett konto på www.blueair.com och registrera din produkt.

 

Få service under garantin

Om din Blueair-luftrenare skulle fungera felaktigt eller inte alls, kontakta i första hand din lokala återförsäljare där du köpt produkten. Har du köpt produkten direkt av Blueair på www.blueair.com kontaktar du Blueairs kundservice.

 

Din begränsade garanti gäller endast om din Blueair-luftrenare används i enlighet med medföljande instruktioner:

  • Har fått sitt filter utbytt mot utbytesfilter från Blueair i enlighet med tillverkarens rekommenderade schema för filterbyte så som angivet i Blueair-bruksanvisningen.
  • Har anslutits till en korrekt strömkälla (se spänningsetiketten på maskinen).
  • Det inte förekommer några tecken på manipulering, missbruk, försummelse, oavsiktliga skador, modifiering och/eller reparationer som utförts på Blueair-luftrenaren av någon annan än auktoriserad Blueair-servicepersonal.
  • Din garantiregistrering har fyllts i under Mitt konto på www.blueair.com

 

Begränsningar eller ansvar och avhjälp

Denna begränsade garanti tillhandahålles av Blueair AB.

BLUEAIR AVSÄGER SIG ALLA FORMER AV UTTRYCKT GARANTI SOM EJ TILLHANDAHÅLLES HÄRI, SAMT ALL ANTYDD GARANTI ELLER REPRESENTATION I FRÅGA OM LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST SYFTE, PRESTANDA, KVALITET OCH FRÅNVARO AV DOLDA DEFEKTER, SAMT ALL KOMPENSATION FÖR AVTALSBROTT SOM, DESSA FÖRBEHÅLL UNDANTAGNA, KAN UPPSTÅ SOM EN KONSEKVENS, AV JURIDISKA ORSAKER, I SAMBAND MED HANDEL ELLER FÖRSÄLJNING, INKLUSIVE ANTYDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. FÖRUTOM VAD SOM ANGES I DETTA AVTAL AVSÄGER SIG BLUEAIR VIDARE ALLT EVENTUELLT ANSVAR FÖR FÖRLUSTER, UTGIFTER, BESVÄR, SÄRSKILDA/INDIREKTA/SEKUNDÄRA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV ÄGANDE ELLER ANVÄNDNING AV PRODUKTERNA.

 

Denna begränsade garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Garantiförbehållen kan komma att variera mellan olika länder. För mer information, se de detaljerade garantivillkoren som tillhandahålles av Blueair-distributören i det land där du köpte produkten.