Blueair Better Health

Bättre hälsa

Ren luft garanterar en friskare och ljusare

framtid, särskilt

för våra barn.

Bättre hälsa

Ren luft garanterar en friskare och ljusare

framtid, särskilt

för våra barn.

Branschledande prestanda som skyddar dig och din familj

Vi tillbringar ungefär 90 % av vår tid inomhus, där luften är upp till fem gånger mer förorenad än utomhus. Blueairs luftrenare har branschledande prestanda som skyddar mot de negativa effekterna från förorenad luft. Våra produkter är beprövade och testade för att fånga upp partiklar så små som allergener och virus.

Bättre växande, tänkande och lärande

Luftföroreningar är en stor hälsofara för barn, som är särskilt utsatta eftersom deras lungor och hjärnor fortfarande utvecklas. Blueairs luftrenare är utformade för att ge högre volymer ren luft (hög CADR) för att ge den säkraste miljön för barn att utvecklas och växa.

Blueair null
Blueair Image
Hjärnor och kroppar i utveckling

De första 1 000 dagarna från befruktning till två års ålder är avgörande eftersom det är då hjärnan och immunsystemet utvecklas. En luftrenare i barnrummet kan hjälpa till att få bort skadliga partiklar och se till att ditt barn andas renare luft.

Blueair Image
Barn andas in mer luft

Barn andas snabbare och andas in 50 % mer luft i förhållande till kroppsvikten jämfört med vuxna. Därför är de mer mottagliga för luftföroreningar och utsätts för högre risker från många vanliga hushållsföroreningar som damm, rök och kemikalier.

Blueair Image
Ren luft för lärande

Ren luft främjar signalerna i hjärnan och gör det lättare för barn att koncentrera sig, bearbeta information, tänka logiskt och resonera.

Blueair Image
Lindring av astma och allergi

Förorenad luft kan förvärra astma- och allergisymtom och även orsaka ny astma hos barn och vuxna.


Många allergiker får utbrott mitt i natten eftersom andningsvägarna slappnar av när vi sover. Filtreringstekniken HEPASilent™ ger en hög Clean Air Delivery Rate (CADR) med låg ljudnivå och hög energieffektivitet – vilket innebär att du kan ha din luftrenare från Blueair igång dygnet runt, även när du sover.


Blueair Classic 405, 605, 480i eller 680i rekommenderas av bland annat Asthma Allergy Nordic för personer med astma, allergier och andra andningsproblem. 

Blueair Image
Ökad produktivitet

Några av de största orsakerna till dålig luftkvalitet på kontoret är damm och VOC:er (flyktiga organiska föreningar), som finns i målarfärg, möbler, golv, parfymer, plaster, rengöringsmedel och heltäckningsmattor. När det kombineras med avgaser, pollen och industriutsläpp utifrån får kontorsarbetare det värsta av två världar.


Enligt en färsk studie från Harvard University ökade produktiviteten med 61 % när luftkvaliteten i kontoret förbättrades. Lärare i brittiska skolor uppger också att både resultat och fokus förbättrats sedan de börjat använda luftrenare i klassrummet.

Blueair Image
Bättre sömn

En god natts sömn behövs för att vi ska kunna ladda om och hålla vårt immunsystem starkt. Det är särskilt viktigt för barn eftersom sömnen även höjer koncentrationsförmågan och främjar inlärning.


Nyligen genomförda studier har visat att även vanliga nivåer av luftföroreningar kan påverka sömnkvaliteten.


Våra luftrenare är bland de tystaste på marknaden, vilket innebär att du kan ha luftrenaren igång dygnet runt även när du sover. 

Blueair Image

Fatta bättre beslut för familjen

Blueair-appen spårar förändringar i luftkvaliteten avseende flera olika

partiklar. Det innebär att du kan se när luftkvaliteten försämras,

härleda föroreningen till dess källa och vidta åtgärder i hemmet

för att förbättra familjens hälsa.

Fatta bättre beslut för familjen

Blueair-appen spårar förändringar i luftkvaliteten avseende flera olika

partiklar. Det innebär att du kan se när luftkvaliteten försämras,

härleda föroreningen till dess källa och vidta åtgärder i hemmet

för att förbättra familjens hälsa.

Blueair Image
PM2.5

Föroreningar som är upp till 2,5 mikrometer, cirka 30 gånger mindre än ett människohår. Vanliga typer är rök, djurallergener, bakterier och virus.

Blueair Image
PM10

Föroreningar som är upp till 10 mikrometer i diameter. Vanliga typer är damm, pollen och mögel. Eliminering av stora partiklar kan lindra allergi.

Blueair Image
VOC:er

Flyktiga organiska föreningar (VOC:er) är gaser och kemikalier som frigörs från färg, möbler och

rengöringsprodukter. Om de ignoreras kan de skapa en ohälsosam miljö i hemmet.

Det här är våra serier med luftrenare

Fotnot

¹Blueair Classic 280i och 480i filtrerar bort 99,99 % av de tolv vanligaste virusen och bakterierna, däribland svininfluensan (H1N1), E. coli och Enterovirus (EV71).