Blueair

Bättre hälsa

Ren luft garanterar en friskare och ljusare

framtid, särskilt för

våra barn.

Branschledande prestanda som skyddar dig och din familj

Vi tillbringar ungefär 90 % av vår tid inomhus, där luften är upp till fem gånger mer förorenad än utomhus. Blueairs luftrenare har branschledande prestanda som skyddar mot de negativa effekterna från förorenad luft. Våra produkter är beprövade och testade för att fånga upp partiklar så små som allergener och virus.

Blueair
HEPASilent-tekniken fångar upp minst 99,97 % av alla luftburna partiklar med en storlek ned till 0,1 mikrometer.

Dessa typer av partiklar kan leda till problem som

  • förvärrade astma- och allergisymtom
  • Ny uppkomst av astma
  • spridning av sjukdomar som förkylningar, influensa och andra luftburna virus
  • förvärring av symtom för personer med befintliga hjärt- och luftvägssjukdomar
  • försämrad utveckling hos barn
  • sämre sömn
  • minskad produktivitet.
Bättre växande, tänkande och lärande

Luftföroreningar är en stor hälsofara för barn, som är särskilt utsatta eftersom deras lungor och hjärnor fortfarande utvecklas. Blueairs luftrenare är utformade för att ge högre volymer ren luft (hög CADR) för att ge den säkraste miljön för barn att utvecklas och växa.

Blueair
Blueair
Hjärnor och kroppar i utveckling

De första 1 000 dagarna från graviditeten till två års ålder är avgörande eftersom det är då hjärnan och immunsystemet utvecklas. En luftrenare i barnrummet kan hjälpa till att få bort skadliga partiklar och se till att ditt barn andas renare luft.

Blueair
Barn andas in mer luft

Barn andas snabbare och andas in 50 % mer luft i förhållande till kroppsvikten jämfört med vuxna. De är därför mer mottagliga för luftföroreningar och löper större risk för många vanliga hushållsföroreningar som damm, rök och kemikalier.

Blueair
Ren luft för lärande

Ren luft främjar signalerna i hjärnan och gör det lättare för barn att koncentrera sig, bearbeta information, tänka logiskt och resonera.

Blueair
Lindring av astma och allergi

Förorenad luft kan förvärra astma- och allergisymtom och även orsaka ny astma hos barn och vuxna.


Många allergiker får utbrott mitt i natten eftersom andningsvägarna slappnar av när vi sover. Filtreringstekniken HEPASilent™ ger en hög Clean Air Delivery Rate (CADR) med låg ljudnivå och hög energieffektivitet – vilket innebär att du kan ha din luftrenare från Blueair igång dygnet runt, även när du sover.


Blueair Classic 405, 605, 480i eller 680i rekommenderas av bland annat Asthma Allergy Nordic för personer med astma, allergier och andra andningsproblem. 

Motverkar sjukdomar från virus och bakterier

En luftrenare kan förhindra sjukdomar genom att begränsa antalet luftburna virus och bakterier, särskilt under förkylnings- och influensatider.


Alla luftrenare från Blueair filtrerar bort och dödar bakterier och virus*, tack vare den egenutvecklade HEPASilent™-tekniken


Blueair Classic 280i och 480i filtrerar bort 99,99 % av de tolv vanligaste virusen och bakterierna, däribland svininfluensan (H1N1), E. coli och Enterovirus (EV71).**

Blueair
Blueair
Bättre sömn

En god natts sömn behövs för att vi ska kunna ladda om och hålla vårt immunsystem starkt. Det är särskilt viktigt för barn eftersom sömnen även höjer koncentrationsförmågan och främjar inlärning.


Nyligen genomförda studier har visat att även vanliga nivåer av luftföroreningar kan påverka sömnkvaliteten.


Våra luftrenare är bland de tystaste på marknaden, vilket innebär att du kan ha luftrenaren igång dygnet runt även när du sover. 

Ökad produktivitet

Några av de största orsakerna till dålig luftkvalitet på kontoret är damm och VOC:er (flyktiga organiska föreningar), som finns i målarfärg, möbler, golv, parfymer, plaster, rengöringsmedel och heltäckningsmattor. När det kombineras med avgaser, pollen och industriutsläpp utifrån får kontorsarbetare det värsta av två världar.


Enligt en färsk studie från Harvard University ökade produktiviteten med 61 % när luftkvaliteten i kontoret förbättrades. Lärare i brittiska skolor uppger också att både resultat och fokus förbättrats sedan de börjat använda luftrenare i klassrummet.

Blueair
Blueair

Fatta bättre beslut för familjen

Blueair-appen övervakar förändringar i luftkvalitet

för flera olika partiklar. Det innebär att du kan

se när luftkvaliteten försämras,

koppla föroreningen till källan och åtgärda situationen

i hemmet för att förbättra familjens hälsa.

Blueair
Källorna till PM2.5

Föroreningar som är upp till 2,5 mikrometer, cirka 30 gånger mindre än ett människohår. Vanliga typer är rök, djurallergener, bakterier och virus.

Blueair
PM10

Föroreningar som är upp till 10 mikrometer i diameter. Vanliga typer är damm, pollen och mögel. Eliminering av stora partiklar kan lindra allergi.

Blueair
VOC:er

VOC:er (flyktiga organiska föreningar) är gaser och kemikalier som frigörs från färg, möbler och rengöringsprodukter. Om de ignoreras kan de skapa en ohälsosam miljö i hemmet.

Det här är våra serier med luftrenare