Blueair Bättre hälsa

Ren luft - bättre hälsa

Luftföroreningar är en stor hälsofara. Särskilt för våra barn, vars lungor och hjärnor fortfarande växer och utvecklas. Blueairs luftrenare är utformade för att rena stora volymer luft för att ge barnen en säker miljön att utvecklas och växa i.

Ren luft - bättre hälsa

Luftföroreningar är en stor hälsofara. Särskilt för våra barn, vars lungor och hjärnor fortfarande växer och utvecklas. Blueairs luftrenare är utformade för att rena stora volymer luft för att ge barnen en säker miljön att utvecklas och växa i.

Designade för att skydda dig och din familj

Visste du att luften i ditt hem kan vara upp till fem gånger mer förorenad än den utomhus? Blueairs luftrenare har branschledande prestanda som skyddar mot de negativa effekterna av förorenad luft. Våra produkter har i tester bevisat sin förmåga att fånga upp små, skadliga partiklar som till exempel allergener, bakterier och virus.


Bättre växande, tänkande och lärande

Luftföroreningar är en stor hälsofara för barn, som är särskilt utsatta eftersom deras lungor och hjärnor fortfarande utvecklas. Blueairs luftrenare är utformade för att ge högre volymer ren luft (hög CADR) för att ge den säkraste miljön för barn att utvecklas och växa.

Blueair null
Blueair Image
Hjälper kroppar i utveckling

De första 1 000 dagarna – från graviditeten till två års ålder är avgörande, eftersom det är då hjärnan och immunsystemet utvecklas. En luftrenare i barnrummet hjälper till att eliminera skadliga partiklar så att ditt barn kan andas renare luft.


Blueair Image
Barn andas mer

Barn andas snabbare än vuxna, och får därför i sig 50 % mer luft i förhållande till sin kroppsvikt. De drabbas därför hårdare av luftföroreningar som damm, rök och kemikalier.


Blueair Image
Rensar luften för lärande

Det är bevisat att ren luft främjar överföringen av signaler i hjärnan och gör det lättare för barn att koncentrera sig, bearbeta information och tänka logiskt.


Blueair Lindrar astma och allergi
Lindrar astma och allergi

Förorenad luft kan förvärra astma- och allergisymtom och även orsaka astma hos barn och vuxna som inte har haft det tidigare.


Filtreringstekniken HEPASilent™ ger en hög Clean Air Delivery Rate (CADR) med låg ljudnivå och hög energieffektivitet – vilket innebär att du kan ha din luftrenare från Blueair igång dygnet runt, även när du sover. Detta är viktigt då många allergiker får utbrott mitt i natten eftersom andningsvägarna slappnar av när vi sover. 


Blueair Classic 405, 605, 480i och 680i rekommenderas av bland annat Asthma Allergy Nordic för personer med astma, allergier och andra andningsproblem.

Blueair För en bättre produktivitet
För en bättre produktivitet

Enligt en färsk studie från Harvard University kan produktiviteten öka med så mycket som 61 % när luftkvaliteten på ett kontor förbättras. Lärare i brittiska skolor uppger också att både resultat och fokus förbättrats sedan de infört luftrenare i klassrummen. 


Några av de största orsakerna till dålig luftkvalitet på kontoret är damm och VOC:er (flyktiga organiska föreningar), som finns i målarfärg, möbler, golv, parfymer, plaster, rengöringsmedel och heltäckningsmattor. Detta kombineras med avgaser, pollen och industriutsläpp som kommer utifrån.

Blueair Ren luft för god sömn
Ren luft för god sömn

Nyligen genomförda studier har visat att även relativt måttliga nivåer av luftföroreningar påverkar kvaliteten på vår sömn. En god natts sömn är ett viktigt sätt att ladda om och hålla vårt immunsystem starkt. Detta är extra viktigt för våra barn


Våra luftrenare är bland de tystaste på marknaden, vilket innebär att du kan ha dem igång även när du sover.

Blueair Image

Ta kontroll över inomhusluften

Blueair-appen låter dig övervaka förändringar i luftkvalitet med avseende på flera olika sorters partiklar via din smartphone. När du kan se luftkvaliteten försämras i realtid, har du möjlighet att direkt koppla föroreningen till källan och åtgärda situationen.

Ta kontroll över inomhusluften

Blueair-appen låter dig övervaka förändringar i luftkvalitet med avseende på flera olika sorters partiklar via din smartphone. När du kan se luftkvaliteten försämras i realtid, har du möjlighet att direkt koppla föroreningen till källan och åtgärda situationen.

Blueair Små partiklar – stora problem
Små partiklar – stora problem

Föroreningar som är upp till 2,5 mikrometer kallas för PM2.5. De är cirka 30 gånger mindre än ett människohår. Vanliga typer av PM2.5 är rök, djurallergener, bakterier och virus.

Blueair Image
PM10

Föroreningar som är upp till 10 mikrometer i diameter kallas för PM10. Vanliga typer är damm, pollen och mögel. Eliminering av stora partiklar kan lindra allergi.

Blueair Skydda dig mot VOC:er
Skydda dig mot VOC:er

VOC:er (flyktiga organiska föreningar) är gaser och kemikalier som frigörs från färg, möbler och rengöringsprodukter. Om de ignoreras kan de skapa en ohälsosam miljö i hemmet.

Upptäck våra luftrenare

Fotnot¹Blueair Classic 280i och 480i filtrerar bort 99,99 % av de 12 vanligaste virusen och bakterierna, däribland svininfluensan (H1N1), E. coli och Enterovirus (EV71).