Blueair Bättre framtid

Ren och frisk luft för bättre hälsa och välmående

Ren och frisk luft för bättre hälsa och välmående

Blueair Image
Hemma är inte alltid bäst när det gäller luft

Många tror att de kan skydda sig från dålig luft och föroreningar genom att stanna hemma. Så är det inte. I själva verket är luften i våra hem upp till fem gånger mer förorenad än den utomhus. Och med tanke på att vi tillbringar cirka 90% av vår tid inomhus är det en god idé att ta itu med problemet.

Blueair Image
Många källor till problem

I våra bostäder finns många sorters skadliga partiklar och ämnen, till exempel damm, matos och kemikalier som avsöndras från färg, möbler och rengöringsmedel för att bara nämna några. När man där till lägger all förorenad luft som kommer utifrån genom ventilationen så inser man snart att inomhusmiljön kan bli ett problem.

Blueair Image
Ta kontroll över inomhusluften

De goda nyheterna är att man enkelt kan förbättra sin inomhusluft, genom att se till att det finns god ventilation, dammsuga ofta, undvika onödiga kemikalier och placera en luftrenare i de rum där du tillbringar större delen av din tid. Tack vare den unika HEPASilent™ filtreringstekniken filtrerar våra luftrenare bort 99,97 % av alla luftburna partiklar, inklusive damm, pollen, djurallergener, rök, bakterier och virus.

Blueair Image
Bättre luft, bättre hälsa

Ren luft har många bevisat positiva hälsoeffekter. Det kan lindra astma och allergier, minska risken för sjukdom på grund av bakterier och virus, och hjälpa oss att sova bättre. Något som i sin tur stärker vårt immunförsvar. Forskning visar att ren luft till och med kan göra oss smartare.

Föroreningar och partiklar som luftrenaren eliminerar från din inomhusluft

PM 1.0

Riktigt små partiklar som är upp till 1 mikrometer. Bland dessa hittar vi virus, tobaksrök och mikroplaster.

PM2.5-partiklar

Små partiklar upp till 2.5 mikrometer. Till exempel partiklar från förbränningsavgaser, fint damm, bakterier, virus och dammkvalster.

PM 10

De här partiklarna tillhör de större i sammanhanget. Dit räknas till exempel pollen, mögelpartiklar, damm och djurallergener.

VOC och kemikalier

VOC:er (flyktiga organiska föreningar) är gaser och kemikalier som frigörs från färg, möbler och rengöringsprodukter. Andra kemikalier uppstår till exempel vid förbränning av fossila bränslen.

Blueair-appen låter dig bevaka din luftkvalitet i realtid*

Upptäck våra luftrenare

Fotnot¹För att bevaka inomhusluftens kvalitet måste du äga och parkoppla en Blueair-luftrenare som är utrustad med en luftkvalitetssensor.