เครื่องฟอกอากาศ

ซ่อน ไส้กรอง แสดง ไส้กรอง ไส้กรอง
ขนาดห้อง
เลือกขนาดห้องของคุณ เพื่อค้นหาเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณ
กลุ่มผลิตภัณฑ์
เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่าย
ดู 17ผลิตภัณฑ์
 • สูสุดงถึง 38 ตารางเมตร
 • สูสุดงถึง 62 ตารางเมตร
 • สูสุดงถึง 33 ตารางเมตร
 • สูสุดงถึง 51 ตารางเมตร
 • สูสุดงถึง 26 ตารางเมตร
 • สูสุดงถึง 40 ตารางเมตร
 • สูสุดงถึง 40 ตารางเมตร
 • สูสุดงถึง 40 ตารางเมตร
 • สูสุดงถึง 72 ตารางเมตร
 • สูสุดงถึง 72 ตารางเมตร
 • สูสุดงถึง 50 ตารางเมตร
 • สูสุดงถึง 36 ตารางเมตร
 • สูสุดงถึง 72 ตารางเมตร
 • สูสุดงถึง 4 ตารางเมตร
 • สูสุดงถึง 18 ตารางเมตร