เครื่องฟอกอากาศ

ซ่อน ไส้กรอง แสดง ไส้กรอง ไส้กรอง
ขนาดห้อง
เลือกขนาดห้องของคุณ เพื่อค้นหาเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณ
กลุ่มผลิตภัณฑ์
เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่าย
ดู 11ผลิตภัณฑ์
  • สูสุดงถึง 38 ตารางเมตร
  • สูสุดงถึง 62 ตารางเมตร
  • สูสุดงถึง 26 ตารางเมตร
  • สูสุดงถึง 40 ตารางเมตร
  • สูสุดงถึง 40 ตารางเมตร
  • สูสุดงถึง 40 ตารางเมตร
  • สูสุดงถึง 72 ตารางเมตร
  • สูสุดงถึง 72 ตารางเมตร
  • สูสุดงถึง 50 ตารางเมตร
  • สูสุดงถึง 18 ตารางเมตร