Blueair ประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งกว่า

ประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งกว่า

เราทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้ ต้องขอบคุณ

เทคโนโลยี HEPASilent™ อันเป็นเอกลักษณ์ของเรา

และการออกแบบที่ชาญฉลาด

ประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งกว่า

เราทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้ ต้องขอบคุณ

เทคโนโลยี HEPASilent™ อันเป็นเอกลักษณ์ของเรา

และการออกแบบที่ชาญฉลาด

Blueair Image of typical HEPA filters

ไส้กรอง HEPA ทั่วไป: การกรองเชิงกลเท่านั้น

อากาศบริสุทธิ์น้อยลง

ไส้กรอง HEPA หนาแน่นที่มีรูเล็กมากดักจับอนุภาค แต่ย่อมหมายถึงอากาศที่สะอาดผ่านไส้กรองได้น้อยกว่า

เสียงรบกวนมากขึ้น

ในการขับผลักดันอากาศผ่านไส้กรอง HEPA ที่หนาแน่นให้เพียงพอ พัดลมจะต้องทํางานด้วยความเร็วสูงขึ้น ซึ่งจะสร้างเสียงรบกวนมากขึ้นมีพลังงานมากขึ้น

การใช้งานพัดลมด้วยความเร็วที่สูงขึ้นยังใช้พลังงานมากขึ้นด้วยกำจัดไวรัสและแบคทีเรีย

การกรองเชิงกล (HEPA) ในตัวดักจับไวรัสและแบคทีเรีย แต่สามารถปล่อยให้เชื้อโรคเจริญเติบโตในไส้กรองได้ เนื่องจากเชื้อโรคไม่ได้ถูกทำให้หมดฤทธิ์

กําจัดอนุภาคขนาดเล็กลงไปถึง 0.3 ไมครอน

การกรองด้วย HEPA ดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กลงไปถึง 0.3 ไมครอน เช่น ฝุ่น ละอองเกสร และควัน


Blueair Image of HEPASilentTM filter from Blueair

เทคโนโลยี HEPASilent™ จาก Blueair: การกรองไฟฟ้าสถิตและเชิงกล

อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น

ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยีการกรองสองชนิดเข้าด้วยกัน ไส้กรองจึงไม่จําเป็นต้องทํางานมากนัก ดังนั้นไส้กรอง Blueair จึงมีความหนาแน่นน้อยกว่าได้ ซึ่งให้การไหลของอากาศที่สะอาดสูงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ⁴

เสียงรบกวนน้อยกว่า

วัสดุกรองที่หนาแน่นน้อยกว่าหมายความว่าพัดลมฟอกอากาศสามารถทำงานด้วยความเร็วที่ต่ำกว่า ทําให้มีเสียงรบกวนน้อยลง ในขณะที่ให้การไหลของอากาศที่สะอาดอย่างไม่มีใครทำได้เทียบบเท่า⁴

พลังงานน้อยลง

การทำงานด้วยความเร็วต่ำกว่ายังใช้พลังงานน้อยลงมากอีกด้วย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเครื่องฟอกอากาศ Blueair บางเครื่องได้รับการรับรอง ENERGY STAR โดยใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟแบบดั้งเดิม¹

ฆ่าไวรัสและแบคทีเรีย²

เมื่อไส้กรองดักจับไว้ การผสานรวมกันของการเติมประจุไฟฟ้าและการไหลของอากาศสูงฆ่า 99% ของเชื้อโรค

กําจัดอนุภาคขนาดเล็กลงไปถึง 0.1 ไมครอน

เทคโนโลยี HEPASilent ดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กลงไปถึง 0.1 ไมครอน เช่น ไวรัส แบคทีเรีย และไมโครพลาสติก ในขณะที่ยังกําจัดอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น ฝุ่น ละอองเกสร ควัน และสะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง

ประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์โดยองค์กรอิสระ

Blueair Image

ได้รับการรับรองโดยสมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ภายในบ้าน (AHAM) ด้านประสิทธิภาพและอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR)

Blueair Image
เรารักโลก

แรงบันดาลใจจากมรดก ความยั่งยืน และคุณภาพแบบสวีเดนคือหัวใจสําคัญของทุกสิ่งที่เราทํา

ผลักดันให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกินมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านประสิทธิภาพโดยคงไว้ซึ่งความยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะใช้วัสดุที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้

คุณสมบัติที่ฉลาดกว่าสําหรับอากาศที่สะอาดขึ้น

ขณะนี้ Blueair ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาที่โดยมีคุณสมบัติการทำปฏิกริยาอันชาญฉลาด ที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลคุณภาพอากาศภายในอาคารของคุณ

ปรับโดยอัตโนมัติเพื่อการเปลี่ยนคุณภาพอากาศ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศ

การควบคุมด้วยเสียงกับ Alexa
การแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนไส้กรอง

Blueair Image

พบกับเครื่องฟอกอากาศในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Blueair

เชิงอรรถ¹ที่ความเร็วต่ำสุด เมื่อเทียบกับหลอดไฟฟ้า 

²เครื่องฟอกอากาศ Blueair ยังไม่ได้รับการทดสอบกับ SARS-CoV-2 (COVID-19) และ Blueair ยังไม่ได้มีการอ้างว่าดักจับ กำจัดหรือฆ่าเชื้อ SARS-CoV-2 ได้

³จากการทดสอบภายในของ Blueair ซีรีส์ Classic 200 ด้วยความเร็วพัดลมสูงสุดภายใต้สภาวะอุณหภูมิห้องและความชื้นปกติ

เทคโนโลยี HEPASilent™ ให้อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (pCADR) ของอนุภาคสูงกว่าวิธีการดั้งเดิมของการกรองโดยใช้วิธีเชิงกลเท่านั้น (ที่ระดับการใช้พลังงานและ / หรือเสียงรบกวนที่กําหนด) ค่า CADR ของอนุภาค วัดอัตราการสร้างอากาศที่ปราศจากอนุภาคของเครื่องฟอกอากาศ (="อากาศบริสุทธิ์") การทดสอบอนุภาค CADR ได้ทำการทดสอบตามมาตรฐาน GB / T18801-2015 ในขนาดอนุภาคต่ำกว่า 0.3 ไมโครเมตร