Blueair Blueair air purifier that catches dust

เทคโนโลยีที่

ทําให้เราแตกต่าง

เทคโนโลยีที่

ทําให้เราแตกต่าง

การกรองสูงสุด

เสียงรบกวนน้อยที่สุด


เทคโนโลยีการกรองอัจฉริยะ HEPASilent™

เฉพาะเครื่องฟอกอากาศ Blueair เท่านั้นที่มีเทคโนโลยีการกรอง HEPASilent™ ที่ให้การกรองสูงสุด¹ โดยมีเสียงรบกวนน้อยที่สุด² เทคโนโลยีการกรอง Blueair ที่เราคิดค้นขึ้นนี้ช่วยทําความสะอาดอากาศได้เร็วขึ้น¹ และผลิตอากาศบริสุทธิ์มากขึ้น¹ โดยการผสานรวมการกรองโดยวิธีทางกลแบบดั้งเดิมเข้ากับการชาร์จประจุอนุภาคไฟฟ้าสถิต เมื่อรวมกับการออกแบบไส้กรอง Blueair อันเป็นเอกลักษณ์ อนุภาคในอากาศที่มีขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอนอย่างน้อย 99.97%³ จะถูกกำจัดออกไปโดยมีเสียงรบกวนและการใช้พลังงานน้อยที่สุด ดังนั้น เครื่องฟอกอากาศ Blueair จึงเงียบราวเสียงกระซิบ⁴ และใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟ⁵

.

Blueair HEPASilent™ dual filtration technology

สูงถึง

45%

อากาศบริสุทธิ์¹ มากขึ้น

อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) คือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ทำการทดสอบปริมาณอากาศที่เครื่องสามารถทําความสะอาดได้ และความเร็วในการสร้างอากาศบริสุทธิ์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเครื่องฟอกอากาศ Blueair ทําความสะอาดอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มากกว่าและให้อากาศบริสุทธิ์ในปริมาตรที่สูงกว่าได้เร็วกว่าการกรองด้วย HEPA ทั่วไป¹

Blueair Blueair air purifier cleans air

อย่างน้อย

99.97%

อนุภาคที่ถูกกําจัดออกไป³

เมื่อกล่าวถึงการกรอง การผสานรวมกันของสองเทคโนโลยีช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถกําจัดอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอนในอากาศอย่างน้อย 99.97%³ ซึ่งหมายความว่าแม้แต่อนุภาคที่เล็กที่สุด เช่น ไวรัสและแบคทีเรียก็ถูกดักจับ ในขณะที่อนุภาคขนาดใหญ่ เช่น ฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ และควันก็จะถูกกำจัดออกไปเช่นกัน 

Blueair Particles close up

สูงถึง

45%

ทําความสะอาดอากาศเร็วกว่า¹

อากาศภายในอาคารอาจมีมลพิษมากกว่าอากาศภายนอกอาคารถึง 5 เท่า⁶ ซึ่งตรงข้ามกับที่มักเชื่อกันโดยทั่วไป ด้วยเหตุนี้ การที่เครื่องฟอกอากาศต้องทํางานอย่างรวดเร็วในการกําจัดสารมลพิษทางอากาศ ก่อนที่จะสามารถทําลายคุณภาพอากาศภายในอาคารได้จึงเป็นสิ่งสําคัญ เครื่องฟอกอากาศ Blueair ทำสิ่งสำคัญข้อนี้ แต่ทำได้เร็วกว่า¹

Blueair close up on air purifier filter

สูงถึง

67%

เสียงรบกวนต่ำกว่า²

เสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ในบ้านของคุณอาจรบกวนและก่อให้เกิดความเครียด เทคโนโลยีการกรอง HEPASilent™ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องฟอกอากาศของเราให้การกรองสูงสุด¹ โดยมีเสียงรบกวนน้อยที่สุด² ในความเป็นจริง เครื่องฟอกอากาศ Blueair ทํางานเงียบมาก เพื่อให้คุณไม่เพียงสามารถหลับได้แม้อยู่ใกล้เครื่อง แต่คุณอาจลืมไปเลยว่าเปิดเครื่องไว้

Blueair People sleeping in a bed beside an air purifier

สูงถึง

29%

พลังงานต่ำกว่า ²

เพื่อรักษาอากาศที่สะอาดในครัวเรือน เครื่องฟอกอากาศควรทํางานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเหตุนี้ เครื่องฟอกอากาศของเราจึงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้พลังงานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ในความเป็นจริง เครื่องฟอกอากาศ Blueair ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดไฟขนาดเล็ก⁵

Blueair Blueair air purifier in a livingroom
Blueair Bacteria

กําจัดแม้อนุภาคที่เล็กที่สุด


เพื่อรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี เครื่องฟอกอากาศจําเป็นต้องกําจัดสารมลพิษทางอากาศให้ได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุด สิ่งที่ทําให้เทคโนโลยีของเราแตกต่างคือการกําจัดอนุภาคในอากาศอย่างน้อย 99.97%³ แต่ในอัตราที่เร็วกว่าการกรองด้วย HEPA แบบเดิม1 ดังนั้น คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าแม้แต่อนุภาคที่เล็กที่สุดที่มีขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอน เช่น แบคทีเรียและไวรัสล้วนแต่ถูกกําจัดออกไปอย่างรวดเร็ว

Blueair Dust,  particles and bacteria

1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ CADR ของแบบโครงสร้างของ Blueair ที่มีการกรองเชิงกลและไฟฟ้าสถิตเทียบกับแบบโครงสร้างเหมือนกันแต่มีเพียงการกรองโดยวิธีทางกลด้วย H13 HEPA เท่านั้น

2. เมื่อวัดค่า CADR ที่เทียบเท่า แบบโครงสร้าง Blueair ที่มีการกรองเชิงกลและไฟฟ้าสถิตจะมีเสียงรบกวนน้อยกว่า โดยใช้พลังงานน้อยกว่าแบบโครงสร้างเหมือนกันที่มีเพียงการกรองโดยวิธีทางกล H13 HEPA เท่านั้น เสียงรบกวนที่ลดลง หมายถึงความแตกต่างของระดับกําลังเสียง (เดซิเบล) ประสิทธิภาพการทำงานอาจแตกต่างกันไป

3. จากการทดสอบการกําจัด PM 2.5 (0.1 - 2.5 ไมครอน) และเชื้อโรค (H1N1, E.coli) สูงสุด 90 นาทีในห้องขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ประสิทธิภาพการทำงานอาจแตกต่างกันไป เครื่องฟอกอากาศ Blueair ไม่ได้รับการทดสอบกับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ทุกรุ่นและ Blueair ไม่ได้กล่าวอ้างว่าสามารถฆ่า/ป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 ได้

4. ความดันเสียงที่วัดจากความเร็วพัดลมต่ำ

5. การใช้พลังงานที่ความเร็วพัดลมสูง เมื่อเทียบกับหลอดไส้ความสว่างมากกว่า 900 ลูเมน

6. https://www.epa.gov/report-environment/indoor-air-quality.