การลงทะเบียนเครื่อง

ด้วยการลงทะเบียนเครื่องของคุณ คุณได้ขยายการรับประกันออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดในหน้าการรับประกัน

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนเครื่องของคุณ

โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเราเพื่อทําความเข้าใจลักษณะการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยดําเนินการต่อคุณยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขของเรา