การรับประกัน
กําลังต้องการที่จะขยายการรับประกันเครื่องฟอกของคุณหรือไม่

เพื่อขยายการรับประกันแบบจํากัด เพียงสร้างบัญชี Blueair และกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ภายใน 60 วันนับจากวันที่ซื้อ

การรับประกันโดย Blueair

 

เครื่องฟอกอากาศ Blueair

Blueair รับประกันว่าเครื่องฟอกอากาศ Blueair ของคุณจะปราศจากข้อบกพร่องในวัสดุหรือคุณภาพในการประกอบเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อหากว่าคุณได้ทำการเปลี่ยนไส้กรองด้วยไส้กรองเปลี่ยนทดแทน Blueair ของแท้ตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนไส้กรองที่แนะนำโดยผู้ผลิตตามรายการในคู่มือผู้ใช้ของ Blueair ภายใน 30 วันแรกของการซื้อ Blueair จะเปลี่ยนเครื่องที่มีข้อบกพร่องแก่คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและจ่ายค่าจัดส่งคืนให้ หลังจาก 30 วัน ภาระผูกพันและความรับผิดชอบของ Blueair ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดนี้จะถูกจำกัดอยู่เพียงแค่การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทน (ตามดุลยพินิจของ Blueair แต่เพียงผู้เดียว) เครื่องที่มีข้อบกพร่องและจ่ายค่าขนส่งในการคืนเครื่องของคุณเท่านั้น การรับประกันแบบจํากัดครอบคลุมการใช้งานในครัวเรือนตามปกติเท่านั้น และไม่ครอบคลุมไส้กรองเปลี่ยนทดแทน สำหรับการขยายการรับประกันแบบจํากัดจากหนึ่งปีเป็นสองปี (2) ปี เพียงสร้างบัญชี Blueair ใน www.blueair.com และลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ในแบบฟอร์มออนไลน์

 

การขอรับบริการในการรับประกัน

ในกรณีของการทำงานผิดปกติหรือการล้มเหลวของเครื่องฟอกอากาศ Blueair ของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือติดต่อ Blueair โดยตรงสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 

การรับประกันแบบจำกัดของคุณยังคงมีผลบังคับใช้เฉพาะเมื่อเครื่องฟอกอากาศ Blueair ของคุณ:

  • ถูกใช้งานโดยสอดคล้องกับคำแนะนำที่ให้มา
  • ได้รับการเปลี่ยนไส้กรองด้วยไส้กรองเปลี่ยนทดแทน Blueair ของแท้ตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนไส้กรองที่แนะนำของผู้ผลิตตามรายการในคู่มือผู้ใช้ของ Blueair
  • ต่อกับแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม (ดูฉลากแรงดันไฟฟ้าบนเครื่อง)
  • ไม่มีร่องรอยของการงัดแงะ การดูแลที่ไม่เหมาะสม การละเลย ความเสียหายจากอุบัติเหตุ การดัดแปลง และ/หรือการซ๋อมแซมต่อเครื่องฟอกอากาศ Blueair โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคลากรผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Blueair
  • การลงทะเบียนการรับประกันของคุณใน www.blueair.com เสร็จสมบูรณ์

 

ข้อจำกัดหรือความรับผิดชอบและการเยียวยา

การรับประกันแบบจำกัดนี้ได้รับการจัดเตรียมโดย Blueair AB

BLUEAIR ปฏิเสธการรับประกันโดยชัดแจ้งที่ไม่มีการกล่าวถึงในเอกสารนี้และการรับประกันโดยนัย เอกสารรับรอง หรือการรับรองใด ๆ ตามความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพ และการไม่มีข้อบกพร่องที่มองไม่เห็น และการเยียวยาใด ๆ สำหรับการละเมิดสัญญา ที่นอกเหนือจากข้อกำหนดนี้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยความหมายโดยนัย กระบวนการทางกฎหมาย ภาษีการค้า หรือแนวทางของข้อตกลง รวมไปถึงการรับประกันโดยนัยของสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ยกเว้นตามที่ได้กล่าวถึงในข้อตกลงนี้ BLUEAIR ยังปฏิเสธความรับผิดชอบเพิ่มเติมสำหรับการสูญหาย ค่าใช้จ่าย ความไม่สะดวก ความเสียหายพิเศษ ทางอ้อม ทุตยภูมิ หรืออันเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเป็นเจ้าของหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์

 

การรับประกันแบบจำกัดนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายจำเพาะแก่คุณ ข้อกำหนดการรับประกันอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงเงื่อนไขการรับประกันโดยละเอียดที่ให้มาโดยผู้แทนจำหน่าย Blueair ในประเทศที่คุณทำการซื้อ