นโยบายการคืนสินค้า

มีผลตั้งแต่วันที่ 18-06-2016


1. ประโยชน์ต่อการให้บริการของข้อกำหนดเกี่ยวกับการขาย

ยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และตลาดที่ www.blueair.com ("Store") ที่จัดทําโดย Blueair AB หมายเลขทะเบียน 556534-9197 หมายเลข VAT 556534-9197 โดยมีสํานักงานจดทะเบียนที่ Karlavägen 108, 115 26, สตอกโฮล์ม, สวีเดน ("Blueair") รายละเอียดการติดต่อของ Blueair และข้อมูลอื่นๆ จะกําหนดไว้ในหน้าของ Store

เงื่อนไขการขายเหล่านี้มีผลบังคับใช้ระหว่างลูกค้า ("คุณ"/"ของคุณ") และ Blueair ในฐานะผู้ขายสําหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ Blueair ("ผลิตภัณฑ์") จาก Blueair ที่ดำเนินการสิ้นสุดผ่าน Store


การซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าถือเป็นข้อตกลงของคุณที่จะผูกพันตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการขายเหล่านี้ และข้อกําหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่เรามีให้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกําหนดในการให้บริการของเรา


เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อกําหนดเกี่ยวกับการขายทุกครั้งก่อนที่จะทำการซื้อจาก Store ทุกครั้งที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก Blueair ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายที่บังคับใช้ในเวลานั้นจะมีผลระหว่างคุณกับ Blueair


2. การเป็นลูกค้าและการสั่งซื้อ

สําหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องลงทะเบียนกับ Store และมีอายุตามกฎหมายอย่างน้อย 18 ปีหรือมีอายุตามที่กำหนดในเขตอํานาจศาลหรือที่อยู่อาศัยของคุณเพื่อซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์และทําข้อตกลงนี้


Blueair ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติหรือปฏิเสธลูกค้าก่อนการยอมรับคําสั่งซื้อหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เมื่อลงทะเบียนและเมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์


Store คือร้านสําหรับการค้าปลีกให้กับผู้บริโภคเท่านั้น กรุณาติดต่อ Blueair หากคุณต้องการซื้อวัสดุแบบขายส่ง


3. ข้อมูลและความพร้อมจำหน่ายของสินค้า

ก่อนที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานของคุณ คุณสามารถใช้ข้อมูลได้ใน www.blueair.com เพื่อตรวจสอบสิ่งนี้ หากเนื้อหาที่อยู่ในหน้าเว็บ Blueair แตกต่างกันเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่น หรือแหล่งข้อมูลอื่น ให้ยึดถือเนื้อหาที่อยู่ในหน้าเว็บ Blueair ในขณะที่ซื้อเป็นหลัก


Blueair ไม่รับประกันความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ Blueair ขอสงวนสิทธิ์ในโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือการรรับผิดต่อการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ใดๆ


4. การประมวลผลคําสั่งซื้อและข้อสรุปสัญญา

คําสั่งซื้อของคุณคือข้อเสนอที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในคําสั่งซื้อของคุณ Blueair อาจเลือกที่จะไม่ยอมรับคําสั่งซื้อตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นคําสั่งที่ผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด หรือคําสั่งซื้อที่ไม่ได้ส่งเข้ามาโดยสุจริต เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าจาก Blueair จะมีการส่งอีเมลยืนยันการได้รับคําสั่งซื้อของคุณ และมีรายละเอียดการสั่งซื้อของคุณ ("อีเมลแจ้งได้รับคําสั่งซื้อ") ถึงคุณ อีเมลแจ้งได้รับคําสั่งซื้อเป็นการยอมรับว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้ว และไม่ยืนยันการยอมรับข้อเสนอที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่คุณที่สั่งซื้อ Blueair ยอมรับข้อเสนอของคุณและสรุปสัญญาการขายสําหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ เมื่อการยืนยันคําสั่งซื้อทางอีเมลถูกส่งถึงคุณ ("อีเมลยืนยันคําสั่งซื้อ")

เราขอแนะนําให้คุณเก็บอีเมลยืนยันคําสั่งซื้อไว้เพื่อใช้ในโอกาสต่อไปที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากอีเมลยืนยันคําสั่งซื้อเป็นการรับคำสั่งซื้อของคุณ


Blueair จะบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับคําสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันของคุณ คุณยินยอมให้ Blueair ให้ข้อมูลที่คุณให้ไว้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการชําระเงิน ผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้ากลาง และผู้ให้บริการขนส่งเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา


5. การชำระเงิน

Adyen ทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการชําระเงินแก่ Blueair การชําระเงินสามารถทําได้ด้วยบัตรเครดิตที่ได้รับอนุญาตหรือ PayPal การชําระเงินทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการตรวจสอบความปลอดภัยและการควบคุมข้อมูลที่คุณให้ไว้


Blueair ยังคงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ จนกว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะได้รับการชําระเงินเต็มจํานวน


6. การจัดส่งและการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อ

UPS บริษัทขนส่งในนามของ Blueair จะเป็นผู้ขนส่งและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ เมื่อทําการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ คุณอนุญาตให้ Blueair ส่งต่อผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทขนส่งเพื่อจัดส่งให้คุณหรือส่งไปยังจุดบริการ


คุณจะเป็นผู้จ่ายค่าขนส่ง นอกเหนือไปจากค่าผลิตภัณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในการยืนยันคําสั่งซื้อ


เวลาโดยประมาณสําหรับการจัดส่งจะกําหนดไว้ในการยืนยันคําสั่งซื้อ ความมุ่งมั่นของเราคือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ภายในกรอบเวลาที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันเวลาการจัดส่งที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนได้ คุณสามารถที่จะติดตามการจัดส่งคําสั่งซื้อของคุณตามหมายเลขติดตามพัสดุที่ให้ไว้ในการยืนยันการจัดส่ง


ความมุ่งมั่นของเราคือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับคุณภายในห้า (5) วันนับจากวันที่ยืนยันการสั่งซื้อ


UPS จะขอให้คุณกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการจัดส่ง หากพยายามจัดส่งภายในเวลาจัดส่งที่กําหนดไว้ในการยืนยันคําสั่งซื้อและคุณไม่ปรากฏตัว เพื่อรับผลิตภัณฑ์หรือปฏิเสธที่จะรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างไม่มีสมเหตุสมผล UPS จะพยายามเพิ่มอีกครั้งเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ หากไม่มีการจัดส่งภายในสิบ (10) วัน ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งกลับไปยังคลังสินค้าและการซื้อจะถูกยกเลิก หลังจากนั้นคุณจะได้รับเงินคืนตามจํานวนที่ซื้อ


ผลิตภัณฑ์จะมีการรับประกันในระหว่างการขนส่งโดย Blueair จนกว่าจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่คุณให้ไว้ ค่าประกันสินค้าจะรวมอยู่ในราคาขนส่ง คุณควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์เมื่อส่งมอบ เพื่อดูข้อผิดพลาดที่มองเห็นได้ชัดหรือสัญญาณความเสียหายหรือข้อบกพร่อง


คุณจะได้รับการขอให้ลงนามยืนยันว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์แล้ว ในขณะส่งมอบ กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงต่อการสูญหายและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์จะส่งผ่านไปยังลูกค้าเมื่อผลิตภัณฑ์ส่งถึงคุณ


7. ราคา ภาษีและอากร และนโยบายศุลกากร

ราคาที่เรียกเก็บสําหรับผลิตภัณฑ์เป็นราคาที่มีผลบังคับในเวลาที่คุณสั่งซื้อสินค้า และราคาจะได้รับการยืนยันในการยืนยันการสั่งซื้อ หากราคาที่ระบุที่หน้าเว็บของ Blueair ไม่ถูกต้องเนื่องจากการพิมพ์ผิดหรือความผิดพลาดอื่นๆ ที่เทียบเท่า Blueair จะไม่มีข้อผูกพันในการใช้ราคาที่ไม่ถูกต้องนั้น

Blueair มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลกับคําสั่งซื้อที่ทำการสั่งซื้อเข้ามาหลังจากการเปลี่ยนแปลงราคามีผลบังคับใช้

ราคาและการชําระเงินดำเนินการด้วยสกุลเงินยูโร (EUR) หรือตามที่กําหนดไว้ใน Store

หากคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากประเทศหรือที่ตั้งที่เป็นของสหภาพศุลกากรและภาษีของสหภาพยุโรป ราคาจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตแล้ว

หากคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากประเทศหรือสถานที่นอกสหภาพยุโรป คุณอาจต้องสำแดงผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อแก่ศุลกากรตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในท้องถิ่นและจ่ายภาษีศุลกากร การจัดเก็บภาษี และภาษีที่บังคับใช้

เราขอให้คุณติดต่อสํานักงานศุลกากรของคุณและสอบถามเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อ จํากัด การนําเข้า รวมถึงภาษีและอากรที่เกี่ยวข้องก่อนที่คุณจะทําการสั่งซื้อ สิ่งสําคัญคือคุณต้องคุ้นเคยกับนโยบายศุลกากรสําหรับประเทศหรือสถานที่นั้นๆ ของคุณก่อนที่จะสั่งซื้อ กฎระเบียบศุลกากรแตกต่างกันไปตามประเทศและไม่อาจทราบได้ว่ากฎระเบียบสามารถส่งผลให้คําสั่งซื้อของคุณมีอากรขาเข้าและภาษีสูง การจัดส่งล่าช้า ขัดขวางหรือแม้แต่ส่งคืนสินค้าหรือไม่ โปรดตรวจสอบกับสํานักงานศุลกากรของคุณเพื่อดูว่าประเทศของคุณอนุญาตให้จัดส่งสินค้าที่คุณกําลังวางแผนที่จะสั่งซื้อหรือไม่ และต้องมีใบอนุญาตหรือได้รับการอนุญาตใดๆ เพิ่มเติมหรือไม่

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและรวมถึงข้อบังคับในประเทศปลายทาง รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการศุลกากรและการชําระภาษี การเรียกเก็บภาษี และภาษีที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่าหากผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อถูกส่งกลับไปยัง Blueair เนื่องจากนโยบายผลิตภัณฑ์ที่ถูกห้ามใช้/จํากัด ที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมศุลกากรหรือสินค้าที่ยึดโดยศุลกากร ปฏิเสธที่จะยอมรับคําสั่งซื้อ หรือเนื่องจากคุณไม่ปรากฏตัวรับการจัดส่งคําสั่งซื้อของคุณตามที่อยู่จัดส่งที่ตกลงกันไว้ หรือเหตุผลอื่นๆ ที่เป็นของการกระทําหรือการละเว้นของคุณ คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนใดๆ

8. ข้อบกพร่องในการจัดส่ง

หากผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ หรือในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่ชํารุด (นอกเหนือจากความเสียหายหรือสูญหายในระหว่างการขนส่ง) คุณต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Blueair https://www.blueair.com/enquiries โดยเร็วและอย่างช้าที่สุดภายในเจ็ด (7) วันนับจากการรับผลิตภัณฑ์ Blueair จะแก้ไขเหตุสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งที่เกิดจาก Blueair โดยไม่ชักช้า หาก Blueair ไม่ดำเนินกาการเยียวยา ภายในเวลาที่เหมาะสมจากเวลาที่มีการร้องเรียนของคุณ คุณมีสิทธิ์เมื่อส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ เพื่อยกเลิกการซื้อ และขอคืนราคาซื้อที่จ่ายสําหรับผลิตภัณฑ์ได้ การรับประกันทางกฎหมายของความตรงกัน ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบสําหรับผู้บริโภค

9. สิทธิในการถอนตัว

ในฐานะผู้บริโภค คุณมีสิทธิ์ได้รับสิทธิในการถอนตัวจากรับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเอง คุณมีสิทธิถอนตัวภายในสิบสี่ (14) วันปฏิทิน นับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อครั้งล่าสุด (ในกรณีของการจัดส่งหลายรายการ) หากคุณต้องการใช้สิทธิในการถอนตัว คุณต้องแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของ Blueair https://www.blueair.com/enquiries ภายในระยะเวลาสิบสี่ (14) วันปฏิทิน ทางอีเมลหรือโทรศัพท์ (ตามที่ระบุภายใต้ส่วนการสนับสนุนใน Store)

หากคุณใช้สิทธิ์การถอนตัวของคุณแล้ว ข้อต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้ ผลิตภัณฑ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์เต็มรูปแบบจะต้องส่งคืนโดยที่ยังไม่ได้ใช้และยังไม่ได้เปิด หรือหากเปิดแล้ว ต้องห่อบรรจุกลับเข้าไปใหม่อย่างสมบูรณ์และเหมือนผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพเดียวกับที่ได้รับ และไม่มีความเสียหายภายนอกหรือภายใน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในจ่ายค่าชดเชยให้แก่ Blueair สําหรับมูลค่าที่ลดลงของผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน

การส่งคืนผลิตภัณฑ์จะต้องส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุโดย Blueair โดยไม่เร็วและอย่างช้าสุดภายใน 14 วันนับจากวันที่คุณแจ้งการถอนตัว

เมื่อคุณใช้สิทธิตามกฎหมายในการถอนตัวในฐานะผู้บริโภค Blueair จะคืนเงินที่ได้รับสําหรับผลิตภัณฑ์ การคืนเงินจะดําเนินการช้าสุดภายในสิบสี่ (14) วันนับจากที่ได้รับหนังสือแจ้งการถอนตัวของคุณ Blueair มีสิทธิที่จะระงับการชําระเงินคืนเงินจนกว่า Blueair จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน หรือคุณได้พิสูจน์แล้วว่าคุณได้ส่งผลิตภัณฑ์แล้วตามคําแนะนํา การคืนเงินจะดําเนินการผ่านบัตรหรือบัญชี PayPal ที่ใช้สําหรับการซื้อ หากทําการซื้อโดยมีใบแจ้งหนี้ ต้องลงทะเบียนหมายเลขบัญชีกับ Blueair เพื่อดําเนินการคืนเงิน การลงทะเบียนหมายเลขบัญชีจะทําในระหว่างกระบวนการถอนตัว/ส่งคืน

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับการคืนเงิน หากคุณดำเนินการโดยเป็นไปตามกระบวนการส่งคืนที่ตกลงกันไว้ตามคําแนะนํา Blueair จะยอมรับค่าใช้จ่ายในการขนส่งสําหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริการลูกค้าของ Blueair จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนในจัดส่งสินค้าคืน

หากคุณส่งคืนผลิตภัณฑ์ 1) ที่คุณไม่มีสิทธิ์ส่งคืน 2) ที่ไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม 3) ซึ่งคุณล้มเหลวในการดูแลอย่างเหมาะสม Blueair ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคืนสินค้าและปฏิเสธที่จะคืนเงิน หรือหักเงินจากการชําระเงินเหล่านั้นเพื่อคืนเงินค่าใช้จ่ายโดยตรงที่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นให้กับคุณ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

10. การรับประกัน การเรียกร้องค่าทดแทน และการคืนสินค้า

ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการรับประกัน คุณควรแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของ Blueair ทางอีเมลหรือโทรศัพท์ รายละเอียดการติดต่อมีกําหนดไว้ที่ https://www.blueair.com/gb/content?fdid=customer-support


เครื่องฟอกอากาศ

Blueair รับประกันว่าผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ Blueair ของคุณจะปราศจากข้อบกพร่องในวัสดุหรือคุณภาพในการประกอบเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อหากว่าคุณได้ทำการเปลี่ยนไส้กรองด้วยไส้กรองเปลี่ยนทดแทน Blueair ของแท้ตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนไส้กรองที่แนะนำโดยผู้ผลิตตามรายการในคู่มือผู้ใช้ของ Blueair ภายในสามสิบ (30) วันแรกของการซื้อ Blueair จะเปลี่ยนเครื่องที่มีข้อบกพร่องแก่คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและจ่ายค่าจัดส่งคืนให้ หลังจากสามสิบ (30 วัน) ภาระผูกพันและความรับผิดชอบของ Blueair ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดนี้จะถูกจำกัดอยู่เพียงแค่การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทน (ตามดุลยพินิจของ Blueair แต่เพียงผู้เดียว) เครื่องที่มีข้อบกพร่องและจ่ายค่าขนส่งในการคืนเครื่องของคุณเท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดครอบคลุมการใช้งานในครัวเรือนตามปกติเท่านั้นและไม่ครอบคลุมไส้กรองเปลี่ยนทดแทน

เพื่อขยายการรับประกันแบบจํากัดจากหนึ่งปีเป็นสองปี (2) ปี เพียงกรอกแบบฟอร์มออนไลน์สําหรับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ https://www.blueair.com/se/unit-registration หรือในแอปมือถือ Blueair

ไส้กรอง

ภายในสามสิบ (30) วันแรกของการซื้อ Blueair จะเปลี่ยนไส้กรองที่ชํารุดซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับลูกค้า

11. เหตุสุดวิสัย

Blueair จะไม่รับผิดชอบต่อการไม่มีประสิทธิภาพใดๆ ที่เป็นสาเหตุนอกเหนือจากการควบคุมของ Blueair ที่ Blueair ไม่สามารถนํามาพิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผลในเวลาที่สรุปข้อตกลง และผลกระทบที่ Blueair ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะได้อย่างสมเหตุสมผล

12. ความรับผิด

ข้อกําหนดการขายเหล่านี้กําหนดขอบเขตทั้งหมดของภาระผูกพันและความรับผิดของ Blueair ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์ Blueair ปฏิเสธการรับประกันใดๆ และทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และเงื่อนไขใดๆ หรือข้อกําหนดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกําหนดการขายดังกล่าวนี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Blueair จะไม่รับผิดชอบในการรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานที่คุณต้องการหรือไม่

Blueair ไม่รับผิดใดๆ ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การละเมิดหรือสําหรับความสูญเสียในรูปแบบพิเศษ รูปแบบการลงโทษ โดยทางอ้อมหรือทางเศรษฐกิจ (รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกําไร การสูญเสียสัญญา ธุรกิจ หรือเงินออมที่คาดการณ์ไว้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม) การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียค่าความนิยมหรือชื่อเสียง หรือการสูญเสียหรือความเสียหายอื่น ที่คล้ายคลึงกัน ที่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยากที่ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้น ความรับผิดของ Blueair จะถูกจํากัด เฉพาะราคาที่คุณจ่ายสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหา ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้

อย่างไรก็ตามไม่มีข้อใดในส่วนนี้ ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภคและไม่มีสิ่งใดในข้อกําหนดการขายเหล่านี้ยกเว้นหรือจํากัดความรับผิด ซึ่งอาจไม่ถูกจํากัด หรือยกเว้นตามกฎหมายบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ความรับผิดที่เกิดจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการฉ้อโกง

13. กฎหมายที่บังคับใช้และการระงับข้อพิพาท

ข้อกําหนดการขายและการทําธุรกรรมเหล่านี้ที่สรุปผ่าน Store อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสวีเดน โดยไม่รวมการเลือกบทบัญญัติทางกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสัญญาสําหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG)

หากข้อพิพาทไม่สามารถแก้ไขได้ระหว่างเรา และหากคุณจัดหาผลิตภัณฑ์สําหรับการบริโภคส่วนตัวของคุณเองในฐานะผู้บริโภค คุณสามารถปรึกษาบริการที่ปรึกษาสำหรับผู้บริโภคของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากคุณเป็นผู้บริโภคและอาศัยอยู่ใน EU/EEA คุณอาจปรึกษาศูนย์ผู้บริโภคในยุโรปและแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาทออนไลน์ของยุโรป (แพลตฟอร์ม ODR) ที่ http://ec.europa.eu/odr ซึ่งให้บริการในเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาท

ในกรณีที่ข้อพิพาทไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้วิธีการเหล่านี้ เราทั้งคู่ต้องส่งเรื่องไปยังเขตอํานาจศาลของศาลที่มีอํานาจของสวีเดนกับศาลแขวงสตอกโฮล์มเป็นกรณีแรก หากคุณเป็นผู้บริโภคและอาศัยอยู่ใน EU/EEA คุณอาจนําข้อเรียกร้องเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ของคุณในฐานะผู้บริโภคในศาลแขวงดังกล่าว หรือในศาลที่มีอำนาจดูแลของประเทศ EU/EEA ที่คุณอาศัยอยู่

14. ข้อกําหนดอื่นๆ

โปรดทราบว่าข้อกําหนดเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ ในฐานะผู้บริโภคซึ่งไม่สามารถยกเว้นหรือจํากัดโดยสัญญาได้