Blueair Better future

อนาคตที่ดีกว่า

Blueair ก่อตั้งขึ้นจากความเชื่อมั่นอันหนักแน่น

ว่าอิสระสำหรับการหายใจ

เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

อนาคตที่ดีกว่า

Blueair ก่อตั้งขึ้นจากความเชื่อมั่นอันหนักแน่น

ว่าอิสระสำหรับการหายใจ

เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของเรา


อากาศบริสุทธิ์สําหรับคนรุ่นต่อไปคือวัตถุประสงค์ของเรา นี่คือเหตุผลที่เราดำรงอยู่และยังคงผลักดันนวัตกรรมที่ยั่งยืนในการฟอกอากาศอย่างต่อเนื่อง


กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ก่อตั้งชาวสวีเดนของเราต้องการแน่ใจว่าลูกๆ ของพวกเขาสามารถสูดอากาศสวีเดนที่สะอาดและสดชื่อนบริสุทธิ์ภายในบ้านของพวกเขา ขณะที เหมือนกับเวลาที่พวกเขาไปในแถบชนบทของสวีเดนที่เก่าแก่ ดังนั้นเขาจึงออกเดินทางเพื่อสร้างเครื่องฟอกอากาศที่ดีที่สุดในโลก ​


ในวันนี้ เครื่องฟอกอากาศที่ได้รับรางวัลของเรายังคงได้รับการออกแบบจากประเทศสวีเดน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเด็กในการพัฒนาและเติบโต ในขณะที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Blueair Image
อิสระในการหายใจ

อากาศบริสุทธิ์มีความสําคัญต่อการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของเด็กและความสามารถในการเติมเต็มศักยภาพของพวกเขา ภายในปี 2050 UNICEF คาดการณ์ว่ามลพิษทางอากาศจะเป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของเด็ก ซึ่งเป็นเหตุผลที่เรารณรงค์ให้สหประชาชาติตระหนักว่าอากาศบริสุทธิ์เป็นสิทธิของเด็กทุกคน

Blueair Image
อากาศบริสุทธิ์สําหรับเด็กๆ

เราต่อสู้เพื่อเสรีภาพของเด็กทุกคนในการสูดอากาศบริสุทธิ์ผ่านโครงการริเริ่ม CLEAN AIR FOR CHILDREN ของเรา ด้วยการสนับสนุนและการบริจาค เราได้ปรับปรุงพัฒนาการเข้าถึงอากาศบริสุทธิ์ให้กับเด็กกว่า 1,000,000 คนทั่วโลก

Blueair Image
ผู้สนับสนุน

เราร่วมมือกับองค์กร NGO สื่อ สถาบันการศึกษา และรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อผลักดันให้มีการตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบด้านบวกของอากาศบริสุทธิ์ต่อสุขภาพและการเรียนรู้ของเด็กและเพื่อสนับสนุนมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารตามคําแนะนําของ WHO


Blueair Image
การบริจาค

เราร่วมมือกับรัฐบาล โรงเรียน โรงพยาบาล และองค์กรพั NGO ในอินเดีย จีน เกาหลี สหรัฐอเมริกา สวีเดน ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร และบริจาคเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงของเราเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงอากาศบริสุทธิ์ของเด็ก ๆ


Blueair Image
การมีส่วนร่วม

วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเด็กสากล พนักงาน Blueair ทุกคนทั่วโลก

จะใช้เวลาหนึ่งวันในการปรับปรุงการเข้าถึงอากาศบริสุทธิ์ของเด็ก

Blueair Image
Children’s Climate Prize (สภาพภูมิอากาศของเด็ก): รางวัลเกี่ยวกับอากาศบริสุทธิ์

ในปี 2019 เราได้ร่วมมือกับรางวัล Children’s Climate Prize (สภาพภูมิอากาศของเด็ก) เพื่อเริ่มมอบรางวัลใหม่รางวัล Clean Air ซึ่งเป็นรางวัลประจําปี เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและความตระหนักในหมู่เยาวชนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งต่อสุขภาพของมนุษย์ 


มีการเปิดรับการเสนอชื่อในแต่ละปี สําหรับเด็กอายุ 12-17 ปีจากทั่วโลก 

พบกับเครื่องฟอกอากาศในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Blueair