Blueair Image
การสนับสนุนของ Blue

ทุกหัวข้อ แหล่งข้อมูล และคําแนะนําทั้งหมดที่คุณต้องการสําหรับเครื่องฟอกอากาศ Blue ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย
หากเครื่องฟอกอากาศของคุณไม่เปิดเครื่อง ให้ลองดำเนินการดังนี้ Blueair เกือบทุกรุ่นมีปลั๊กที่ถอดออกได้ซึ่งสามารถหลุดออกได้เมื่อคุณย้ายเครื่อง หันด้านข้างเครื่องและดันปลั๊กกลับเข้าไปในช่องเก็บที่ด้านล่างของตัวเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองเครื่องฟอกอากาศใส่อย่างถูกต้อง และประตูของเครื่องฟอกอากาศปิดอยุ่ ถอดปลั๊กเครื่องออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง หรือเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าเต้าอื่น ตรวจสอบสายไฟ หากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ารูปแบบใด ให้ถอดปลั๊กออกทันที ติดต่อทีม Blueair ในพื้นที่ของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกระดับความเร็วสำหรับเริ่มทําความสะอาดอากาศ หากคุณใช้รีโมทคอนโทรล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ชาร์จแบตเตอรี่แล้ว หากไม่ได้ชาร์จ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ หาก เครื่องฟอกอากาศของคุณยังคงไม่เริ่มทำงาน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อเครื่องฟอกอากาศมา
ครั้งแรกที่คุณใช้เครื่องฟอกอากาศ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ใหม่อื่นๆ เครื่องฟอกอากาศสามารถมีกลิ่น 'ใหม่' ออกมาได้ ไม่ต้องกังวล กลิ่นนี้ไม่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษ เปิดใช้เครื่องฟอกอากาศแบบไม่หยุดทำงาน 2-3 วันและกลิ่นควรจางหายไป เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด ให้เปิดเครื่องฟอกอากาศตลอดเวลา เครื่องใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟพลังงานต่ำ ถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรองแล้วหรือยัง ไส้กรองสกปรกสามารถปล่อยกลิ่นฝุ่นได้ ไส้กรองดูดซับกลิ่นจาก ตัวอย่างเช่น การปรุงอาหาร เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้เปลี่ยนไส้กรองเสมอเมื่อมีสัญญาณบ่งชี้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ถอดฝาครอบพลาสติกออกจากไส้กรอง (ไม่สามารถใช้ได้กับทุกรุ่นและไส้กรอง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรปิดกั้นช่องลมเข้าและช่องลมออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุหรือฝุ่นอุดตันรอบไส้กรอง หากมี ให้ถอดไส้กรองออกและทําความสะอาดเครื่องฟอกอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่น เมื่อต้องการนำไส้กรองออกเพื่อดูว่าไส้กรองทําให้เกิดเสียงรบกวนหรือไม่: ปิดเครื่องฟอกอากาศและถอดปลั๊กออก นำไส้กรองออกมา เสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่อง หากเสียงหายไป ให้ติดตั้งไส้กรองอันใหม่ หากเสียงรบกวนยังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อเครื่องฟอกอากาศมา ตัวแทนจำหน่ายจะช่วยคุณตามเงื่อนไขการรับประกัน

คุณสามารถค้นหาคําแนะนําสําหรับตัวจับเวลาการเปลี่ยนไส้กรองได้ในคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องฟอกอากาศของคุณ คู่มือผู้ใช้ทั้งหมดมีอยู่ในส่วนการสนับสนุนลูกค้าของเรา

รีเซ็ตไส้กรองสําหรับซีรี่ส์ Connected Classic (ซีรีส์ Classic 200/400/500/600)

หลังจากใช้งานต่อเนื่อง 6 เดือน ตัวบ่งชี้การเปลี่ยนไส้กรองจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากแอป Blueair ว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้ว

หากต้องการรีเซ็ตตัวจับเวลาไส้กรองซีรี่ส์ Classic ให้เปิดเครื่องและกดปุ่มเปลี่ยนไส้กรองค้างไว้ 10 วินาทีจนกว่าไฟจะดับไป

รีเซ็ตไส้กรองสําหรับซีรี่ส์ Blue (Blue 121, 211, 211+, 411 เป็นต้น)

เปิดเครื่องและกดปุ่มหลักค้างไว้ 10 วินาทีจนกว่าไฟจะดับไป

รีเซ็ตไส้กรองสําหรับรุ่น Sense, Sense+, Pro

เมื่อวงกลมสีแดงบนจอแสดงผลแสดงขึ้น นั่นแสดงว่าถึงเวลาที่จะเปลี่ยนไส้กรองแล้ว หากต้องการรีเซ็ตตัวจับเวลาไส้กรอง ให้เปิดเครื่องและกดนิ้วค้างไว้บนวงกลมสีแดงจนกว่าจะหายไป

รีเซ็ตไส้กรองสําหรับซีรี่ส์ Classic E (รุ่น 270E, 450E, 550E, 650E เป็นต้น )

เพื่อรีเซ็ตตัวจับเวลาไส้กรอง ให้กดปุ่ม “RESET” หรือปุ่ม "TIMER" ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาที ไฟจับเวลาไส้กรองจะดับลงและตัวนับจะเริ่มนับอีกครั้ง สำหรับการหยุดไฟระบุการเปลี่ยนไส้กรองชั่วคราวเป็นเวลา 5 วัน กดปุ่ม “SNOOZE”

หากเครื่องฟอกอากาศของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi คุณสามารถควบคุมไฟที่เครื่องของคุณจากในแอปได้ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ในส่วนการสนับสนุนลูกค้าของเรา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือการใช้งานเครื่องฟอกอากาศ Blue

Say hello to Blueair

อีเมล โทรศัพท์

+46 8 679 45 00

ชั่วโมง

Monday - Friday

08:00 - 16:00

With the exception of public holidays

ค้นหาวิธีติดต่อเราเพิ่มเติม
Blueair null