Blueair Image
การสนับสนุนสำหรับรุ่น Sense+

ทุกหัวข้อ แหล่งข้อมูล และคําแนะนําทั้งหมดที่คุณต้องการสําหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น Sense ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย
หากโหมดกลางคืนไม่ทํางาน การตั้งค่าเขตเวลาในโทรศัพท์มือถือของคุณอาจไม่ถูกต้อง ไปที่เมนูการตั้งค่าในโทรศัพท์ของคุณ และตั้งค่าเขตเวลาให้สอดคล้องกับตําแหน่งปัจจุบันของคุณ

คุณสามารถค้นหาคําแนะนําสําหรับตัวจับเวลาการเปลี่ยนไส้กรองได้ในคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องฟอกอากาศของคุณ คู่มือผู้ใช้ทั้งหมดมีอยู่ในส่วนการสนับสนุนลูกค้าของเรา

รีเซ็ตไส้กรองสําหรับรุ่น Sense, Sense+

เมื่อวงกลมสีแดงบนจอแสดงผลแสดงขึ้น นั่นแสดงว่าถึงเวลาที่จะเปลี่ยนไส้กรองแล้ว หากต้องการรีเซ็ตตัวจับเวลาไส้กรอง ให้เปิดเครื่องและกดนิ้วค้างไว้บนวงกลมสีแดงจนกว่าจะหายไป

 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ถอดฝาครอบพลาสติกออกจากไส้กรอง (ไม่สามารถใช้ได้กับทุกรุ่นและไส้กรอง)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรปิดกั้นช่องลมเข้าและช่องลมออก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุหรือฝุ่นอุดตันรอบไส้กรอง หากมี ให้ถอดไส้กรองออกและทําความสะอาดเครื่องฟอกอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่น

เมื่อต้องการนำไส้กรองออกเพื่อดูว่าไส้กรองทําให้เกิดเสียงรบกวนหรือไม่:

 • ปิดเครื่องฟอกอากาศและถอดปลั๊กออก
 • นำไส้กรองออกมา
 • เสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่อง หากเสียงหายไป ให้ติดตั้งไส้กรองอันใหม่ หากเสียงรบกวนยังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อเครื่องฟอกอากาศมา ตัวแทนจำหน่ายจะช่วยคุณตามเงื่อนไขการรับประกัน

ใน 2-3 ครั้งแรกที่คุณใช้เครื่องฟอกอากาศ

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ใหม่อื่นๆ เครื่องฟอกอากาศสามารถปล่อยกลิ่น 'ใหม่' ออกมาได้ ไม่ต้องกังวล กลิ่นนี้ไม่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษ เปิดใช้เครื่องฟอกอากาศแบบไม่หยุดทำงาน 2-3 วันและกลิ่นควรจางหายไป

เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด ให้เปิดเครื่องฟอกอากาศตลอดเวลา เครื่องใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟพลังงานต่ำ

ถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรองแล้วหรือยัง

ไส้กรองสกปรกสามารถปล่อยกลิ่นฝุ่นได้ ไส้กรองดูดซับกลิ่นจาก ตัวอย่างเช่น การปรุงอาหาร เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้เปลี่ยนไส้กรองเสมอเมื่อมีสัญญาณบ่งชี้

หากเครื่องฟอกอากาศของคุณไม่เปิดเครื่อง ให้ลองดำเนินการดังนี้

 • Blueair เกือบทุกรุ่นมีปลั๊กที่ถอดออกได้ซึ่งสามารถหลุดออกได้เมื่อคุณย้ายเครื่อง หันด้านข้างเครื่องและดันปลั๊กกลับเข้าไปในช่องเก็บที่ด้านล่างของตัวเครื่อง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองเครื่องฟอกอากาศใส่อย่างถูกต้อง และประตูของเครื่องฟอกอากาศปิดอยุ่
 • ถอดปลั๊กเครื่องออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง หรือเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าเต้าอื่น
 • ตรวจสอบสายไฟ หากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ารูปแบบใด ให้ถอดปลั๊กออกทันที ติดต่อทีม Blueair ในพื้นที่ของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกระดับความเร็วสำหรับเริ่มทําความสะอาดอากาศ
 • หากคุณใช้รีโมทคอนโทรล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ชาร์จแบตเตอรี่แล้ว หากไม่ได้ชาร์จ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่

หาก เครื่องฟอกอากาศของคุณยังคงไม่เริ่มทำงาน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อเครื่องฟอกอากาศมา

หากต้องการใช้โหมดอัตโนมัติ เครื่องฟอกอากาศต้องมีเซ็นเซอร์ในตัวหรือเชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบแยกเดี่ยว Blueair Aware ดูคู่มือผู้ใช้สําหรับเครื่องฟอกอากาศของคุณ ในส่วนการสนับสนุนลูกค้าของเรา รุ่นเครื่องฟอกอากาศของคุณจะแสดงอยู่ในฉลากที่ด้านใต้เครื่อง

หากเครื่องฟอกอากาศมีเซ็นเซอร์ในตัว ให้เริ่มโหมดอัตโนมัติด้วยตนเอง โดยกดปุ่มโหมดอัตโนมัติบนหน้าจอเครื่อง ในเครื่องรุ่น Classic คุณจะพบจอแสดงผลใต้ฝาด้านบนของตัวเครื่อง หากเครื่องฟอกอากาศเชื่อมต่อกับแอป ให้เริ่มโหมดอัตโนมัติจากหน้าจอควบคุมพัดลม: ความเร็วพัดลม 0 -> 1 -> 2 -> 3 -> โหมดอัตโนมัติ

หากเครื่องฟอกอากาศไม่มีเซ็นเซอร์ในตัว และคุณใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ Aware ให้ตั้งค่าโหมดอัตโนมัติจากแอป เครื่องฟอกอากาศและ Aware จะต้องจับคู่กัน

ในการจับคู่เครื่องฟอกอากาศกับ Aware:

1. เข้าสู่ระบบแอป Blueair แล้วแตะที่ชื่อเครื่องฟอกอากาศในรายการอุปกรณ์

2. เลือกสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยง

3. เลือกการติดตามคุณภาพอากาศ Aware ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเครื่องฟอกอากาศของคุณ:

 • หากคุณได้เพิ่มระบบตรวจสอบอากาศ Blueair Aware ลงในบัญชีของคุณแล้ว โปรดเลือก Aware จากรายการของอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน
 • หากคุณยังไม่ได้เพิ่ม Aware ลงในบัญชีของคุณ ให้เลือกเพิ่ม Blueair Aware และปฏิบัติตามขั้นตอนในแอป เมื่อเพิ่ม Aware แล้ว ให้เลือก Aware จากรายการอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน

4. ป๊อปอัปในแอปจะถามว่าคุณต้องการเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติเลยหรือไม่ คุณสามารถยอมรับ และเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติได้ทันที หรือเมื่อใดก็ได้จากหน้าจอควบคุมพัดลม: ความเร็วพัดลม 0 -> 1 -> 2 -> 3 -> โหมดอัตโนมัติ

ระดับของอนุภาค (PM) และ/หรือก๊าซ (tVOC) เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้โหมดอัตโนมัติทำงาน ตัวเลือกที่กระตุ้นให้ทำงานแตกต่างกันไปตามประเภทของไส้กรอง:

ไส้กรองแบบ Particle: โหมดอัตโนมัติจะกระตุ้นได้ด้วยค่าอนุภาคเท่านั้น ไส้กรองแบบ SmokeStop™ (ไส้กรองรวมแบบมีคาร์บอน): จากค่าของอนุภาคหรือทั้งค่าของอนุภาคและก๊าซสามารถกระตุ้นการทำงานของโหมดอัตโนมัติได้

คุณสามารถตั้งค่าการกระตุ้นให้โหมดอัตโนมัติทำงานในหน้าจอข้อมูลของอุปกรณ์ในแอป Blueair

หากคุณใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีเซ็นเซอร์ คุณมีตัวเลือกในการตั้งค่าเครื่องฟอกอากาศให้เป็นโหมดอัตโนมัติผ่านแอปหรือบนเครื่องโดยตรง เพื่อกระตุ้นความเร็วการไหลของอากาศโดยอัตโนมัติตามระดับมลพิษ

หากเครื่องฟอกอากาศของคุณทํางานโดยอัตโนมัติในระดับความเร็วสูงสุด หมายความว่าความเข้มข้นของ VOC และ / หรืออนุภาคในห้องเพิ่มขึ้นและต้องทําความสะอาดอากาศเร็วขึ้น คุณสามารถเลือกผ่านแอป หากคุณต้องการให้โหมดอัตโนมัติถูกกระตุ้นให้ทำงานโดย Particle เพียงอย่างเดียว หรือทั้ง Particle และ Gas (แตะรายละเอียดข้อมูล ('i'))

เครื่องฟอกอากาศของคุณควรค่อยๆ ลดความเร็วการไหลของอากาศทันทีที่อากาศในห้องสะอาดอีกครั้ง

ถ้าเครื่องฟอกอากาศทํางานด้วยความเร็วสูงต่อไปหมายความว่าอย่างไร

ส่วนใหญ่หมายความว่ามีฝุ่นบางชนิดอุดตันบนไส้กรองหรือบนเซ็นเซอร์ สิ่งที่คุณสามารถดำเนินการได้มีดังนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปลี่ยนไส้กรองในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าโหมดอัตโนมัติในแอปถูกปรับให้เข้ากับชนิดไส้กรองของคุณ (หากคุณใช้ไส้กรองแบบ Particle ควรตั้งค่ากระตุ้นโหมดอัตโนมัติในแอปเป็น ' Particle' เท่านั้น หากคุณใช้แผ่นไส้กรองคาร์บอน ควรตั้งค่าการกระตุ้นโหมดอัตโนมัติทั้ง ' Particle' และ 'Gases')
 • ตรวจสอบว่าไม่มีฝุ่นหรือสิ่งใดปิดกั้นแนวทางลมเข้าและทางลมออกของเครื่องฟอกอากาศ ดูดฝุ่นเครื่องฟอกอากาศจากภายนอก อย่าลืมดูดฝุ่นจุดที่เซ็นเซอร์ตั้งอยู่ เซ็นเซอร์เป็นรูกลมที่ด้านข้างหรือใต้เครื่อง
 • เปิดหน้าต่างและปล่อยอากาศออกนอกห้อง หาก VOC (ก๊าซ) ในระดับสูงทําให้เกิดความเร็วสูงสุด ห้องอาจเต็มไปด้วยก๊าซซึ่งไม่สามารถกำจัดได้โดยเครื่องฟอกอากาศ (เซ็นเซอร์ tVOC สามารถรับรู้ก๊าซต่าง ๆ ได้ นับพันชนิด รวมถึงก๊าซที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งไม่สามารถกำจัดได้ทั้งหมดโดยเครื่องฟอกอากาศ)
 • หากเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติและล็อกป้องกันเด็ก ให้ปิดใช้งานโหมดเหล่านั้นจากแอป ลองเปลี่ยนความเร็วพัดลมจากแอปหรือด้วยตนเอง
 • หากคุณใช้เครื่องฟอกอากาศจากซีรี่ส์ E (รุ่น 270E, 450E, 550E, 650E ฯลฯ )
 • ใช้อากาศอัดแบบกระป๋อง (เหมือนที่คุณใช้สําหรับแป้นพิมพ์) เพื่อทําความสะอาดบริเวณเซ็นเซอร์ จากภายนอก ฉีดที่ บริเวณเซ็นเซอร์ 3 วินาทีสองครั้ง
 • เซ็นเซอร์คือหลุมวงกลมที่ด้านข้างของจอแสดงผล LED เซ็นเซอร์หนึ่งจะจัดเรียงเหมือนดอกไม้ อีกเซ็นเซอร์หนึ่งจะเป็นวงกลม
 • หากการทําความสะอาดบริเวณเซ็นเซอร์ไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้รีเซ็ตซอฟต์แวร์บนเครื่องฟอกอากาศของคุณ วิธีนี้จะรีเซ็ตตัวจับเวลาฟิลเตอร์และเซ็นเซอร์: ลิงก์ไปยังวิธีรีเซ็ตการตั้งค่าซีรี่ส์ E

หากคุณต้องการความช่วยเหลือใดๆ อย่าลังเลที่จะติดต่อสถานที่ที่คุณซื้อเครื่องหรือติดต่อ Blueair โดยตรง

การเชื่อมต่อของ Wi-Fi กับอุปกรณ์ หลุดชั่วคราว

หากคุณไม่ได้เปลี่ยนการตั้งค่า Wi-Fi ใด ๆ บนเราเตอร์ของคุณ อุปกรณ์ควรจะสามารถเชื่อมต่อใหม่ด้วยตัวเองได้ภายในไม่กี่นาที

หากจําเป็น ให้ลองปฏิบัติตามเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง:

 • หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่า Wi-Fi บนเราเตอร์ คุณต้องอัปเดตแอปด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้ แตะ "+" ที่มุมขวาบนของแอป และเพิ่มอุปกรณ์อีกครั้ง
 • ถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กเราเตอร์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า VPN ปิดอยู่และคุณไม่ได้เปิดไฟร์วอลล์ไว้ (สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบข้อกําหนดเครือข่าย Wi-Fi ด้านล่าง: ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะของ Blueair รองรับ Wi-Fi ใดบ้าง
 • วางอุปกรณ์ใกล้กับเราเตอร์ให้มากขึ้น
 • ตรวจสอบว่า Wi-Fi เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ มากเกินไปหรือไม่

ผลิตภัณฑ์ Blueair ของคุณรองรับ Wi-Fi ใดบ้าง

จุดเชื่อมต่อ Wi-Fi มาตรฐาน ความถี่ 2.4GHz (b, g หรือ n)

การเข้ารหัสสัญญาณมาตรฐานทั้งหมดมีดังนี้คือ WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES.

การเชื่อมต่อไร้สายที่ไม่ได้เข้ารหัส (เช่น เปิด) โปรดทราบว่า: ไม่รองรับเวอร์ชัน Professional ของโปรโตคอลที่มีใบรับรอง ข้อนี้อาจเกิดกับเครือข่ายของบริษัท

ไม่รองรับพอร์ทัล Captive สิ่งนี้คือเมื่อคุณต้องการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เช่น ในสนามบินหรือสถานที่สาธารณะ

จุดเชื่อมต่อที่เผยแพร่เครือข่าย SSID จำนวนมากหรือบนหลายช่องทางพร้อมกัน อาจทำให้เกิดปัญหาชุดข้อมูลสูญหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจับคู่ผลิตภัณฑ์กับแอป

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีไฟร์วอลล์บล็อกการเชื่อมต่อขาออก (สามารถบล็อกการเชื่อมต่อขาเข้าได้) หรือข้อจำกัดใดๆ บนโปรโตคอล เช่น http/https หรือซ็อกเก็ต

หากเครื่องฟอกอากาศของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi คุณสามารถควบคุมไฟที่เครื่องของคุณจากในแอปได้

โปรดดูคู่มือผู้ใช้ในส่วนการสนับสนุนลูกค้าของเรา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • วางเครื่องฟอกอากาศ Blueair และโทรศัพท์ในห้องเดียวกับเราเตอร์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi กำลังทํางาน (ปิด / เปิด Wi-Fi จากโทรศัพท์ของคุณ)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณ Wi-Fi จากโทรศัพท์ของคุณนั้นแรง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi ของคุณไม่มีอุปกรณ์หรือการดาวน์โหลดที่เชื่อมต่ออื่นๆ อยู่เป็นจำนวนมาก
 • รีบูตเราเตอร์และลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ Blueair กับ Wi-Fi อีกครั้ง

หากคุณได้ลองวิธีการเหล่านั้นทั้งหมดและคุณยังคงมีปัญหาการเชื่อมต่อ ให้ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ Blueair กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตส่วนตัวของโทรศัพท์ของคุณ (ฮอตสปอต) ไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณแล้วเปิดใช้งานฮอตสปอต จากนั้นไปที่แอป Blueair แล้วเพิ่มอุปกรณ์ของคุณ

คู่มือการใช้งานเครื่องฟอกอากาศรุ่น Sense+
ใบรับรองและเอกสารอื่นๆ

Say hello to Blueair

อีเมล โทรศัพท์

+46 8 679 45 00

ชั่วโมง

Monday - Friday

08:00 - 16:00

With the exception of public holidays

ค้นหาวิธีติดต่อเราเพิ่มเติม
Blueair null